Mätäkuun esijuttu 2: Tehyn palkkaeropläjäys

Järjestään kaikki ammattiliitot näyttävät olevan tyhmiä kun sekoittavat ansiotason ja palkkatason.

Nyt oli Tehyn vuoro. Puheenjohtaja Rauno Vesivalo sekoili HS:ssa 9.7  

http://www.hs.fi/mielipide/art-2000005284094.html

Hän sanoi mm. näin: "Tästä huolimatta säännöllisen työajan perusteella maksettava naisen palkka on keskimäärin noin 17 prosenttia miehen palkkaa pienempi." Ei palkka vaan ansio, eikä se ole säännölliseltä työajalta vaan kokonaistyöajalta, josta on vähennetty tuntiperustaisesti maksetut ylityökorvaukset. Yli 200 000 palkansaajaa ei saa erillisiä ylityökorvauksia vaan heillä on ns. kokonaispalkkaus, joka kattaa myös ylityöajan korvaukset.

Hän sanoo myös näin: "Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ovat korkeasti koulutettuja mutta koulutus­tasoonsa nähden alipalkattuja." Tämä on näiden naisten mielipide, ei mikään tutkimustulos. Kuntasektorilla keskipalkka on 10 % pienempi kuin yksityisellä, mutta myös vuosityöaika on 10 % pienempi. Missään palkkakuopassa ei kuntasektori ole.

Olen puheenjohtajana Sukupuolten tasa-arvon tutkimusseura ry:ssä ja lähetimme vastineen, mutta sitä ei julkaistu. Sen sijaan julkaistiin Kimmo Hantusen vastine.

http://www.hs.fi/paivanlehti/11072017/art-2000005285970.html

Se on melkoisen hyvä, vaikkakin siinä on virhe.

Hän sanoo: "On selvää, että naisvaltaisilla aloilla on joitakin matalapalkkaisia ammatteja, joiden palkkausta pitäisi olennaisesti parantaa – kuten lastentarhan­opettajat."

Miten hän voi pitää matalapalkkaisuutta selvänä, kun mitään tutkimustuloksia ei ole ja tilastot eivät mittaa palkkaa vaan ansiota. On selvää, että alhaisten työtuntien ammateissa maksetaan vähemmän kuukaudessa kuin ammateissa, joissa tehdään enemmän työtunteja. Tämä on ihan perusteltua. Eihän samaa työtä tekeville osa- ja kokoaikaisille makseta samoja kuukausiansioita vaikka heidän tuntipalkkansa tulee olla sama samasta työstä.

Tässä on se vastine, jota Hesari ei julkaissut:

___________________________________________________________

Sukupuolten palkkaero on naisten hyväksi.

EU:ssa virallinen palkkaero lasketaan tuntipalkoista. Verohallinnon mukaan Suomen naisten palkkatulot ovat noin 76-78 % miesten palkkatuloista. Ja Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimuksen mukaan Suomen naiset tekevät noin 79-80 % miesten vuosityötunneista. Kun otamme huomioon, että miehet tekevät muutaman prosentin enemmän ylitöitä, tuntipalkka tehtyä normaalia työtuntia kohden on suunnilleen sama.

Tätä laskentatapaa suositteli EU:n naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta FEMM (31 naista ja 4 miestä) ja EU:parlamentti hyväksyi sen päätöslauselmassa 2008/2012(INI). Kaikki Suomen MEP:it sukupuoleen tai puoluekantaan katsomatta äänestivät puolesta. EU:n tasa-arvodirektiivin mukaan eläke-etuus lasketaan palkaksi, joten Suomessa naiset saavat lisäetua noin 8-10 % STM:n verkkosivuilla olevan laskelman mukaan. Naisen euro on siten paljon yli 100 senttiä.

Jos jotkut naiset TEHY:ssä tai muulla naisvaltaisella alalla kokevat, että saavat liian vähän palkkaa, ainoa järkevä keino on saada palkkaa siirretyksi parempipalkkaisilta naisilta. Miehet saavat jo nyt keskimäärin vähemmän palkkaa kuin naiset.

Sukupuolten tasa-arvon tutkimusseura ry
Pauli Sumanen, pj.

paulisumanen

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies". “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking - "Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard - "On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu