Mätäkuun juttu 4: Hesarin moderaattori estää vastaukseni

Ensin HS panttasi sinne lähettämääni Sukupuolten tasa-arvon tutkimusseura ry:n julkilausumaa viikon, jotta HS:n toimittaja ehti tehdä siihen vastinekirjoituksen. Nyt HS:n moderaattori ei laske lävitse minun kirjoituksiani, kun yritän vastata muille kommentoijille.

_________________________________

Viittaukset:

http://paulisumanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/240012-matakuun-esijuttu-2-… (12.7.2017)
http://www.hs.fi/mielipide/art-2000005293105.html              (lähetetty hesariin 10.7.2017)
http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005294351.html

Eikö ETLA:n tutkimusjohtaja Mika Maliranta usko EU:n naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta FEMM:n suositusta palkkaeron tasa-arvoiseksi laskemiseksi (= huomioitava kvantitatiivinen tuottavuus eli tuntipalkka tehtyä työtuntia kohden)? EU-parlamentti uskoi ja nyt se on hyväksytty virallisesti EU:n päätöslauselmassa 2008/2012(INI).

Naisten tehdyt työtunnit ovat ajankäyttötutkimuksen mukaan noin 79-80 % miesten työtunneista. Verohallinnnon mukaan naisten vuosipalkat ovat noin 76-78 % miesten vuosipalkoista. Kun huomioimme sen, että miehet tekevät yli kaksi kertaa enemmänylitöitä, on palkansaajamiesten ja -naisten tuntipalkka sama tehtyä normaalia työtuntia kohden laskettuna.

Saman todistivat tamperelaiset työelämän tutkijat Pasi Pyöriän toimittamassa kirjassa "Työelämän myytit ja todellisuus". Ilmestyi kevällä 2017, kustantaja Gaudeamus. Siinä luvussa 8 todetaan, että palkansaajanaisten tuntiansio oli vuonna 1999 99 % miesten tuntiansiosta, kun tehdyt työtunnit huomioidaan. Kun poistamme ylitöiden vaikutuksen, naisten tuntipalkka on siis yli 100 % miesten tuntipalkasta.

Myös Ekonomiliitto uskoo kvantitatiivisen tuottavuuden (= tehdyt työtunnit) vaikutuksen palkkatasoon. Verkkosivuillaan se kertoo, että julkisen sektorin ekonomien alempi palkkataso selittyy sillä, että he tekevät vähemmän vuosityötunteja kuin yksityisen sektorin ekonomit.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan kuntasektorin tehdyt työtunnit vuodessa ovat noin 10 % alhaisemmat kuin yksityisen sektorin. Sen vuoksi on vaikea uskoa puhetta kuntasektorin 10 % alemmasta palkkatasosta. Kuntasektorin ansiotaso on alhaisempi, mutta palkkataso sama kuin yksityisellä sektorilla. Pitäisi myös ihan oikeasti tutkia, ovatko ne ns. "alhaisemman palkkatason ammatit" itse asiassa "alhaisempien työtuntien ammatteja"?

Helsingin Sanomien kommenteissa useakin kirjoittaja kertoo, että naiset tekevät VASTAAVASTI enemmän kotityötä, mutta asia ei ole niin.Piekkola-Ruuskasen tutkimuksessa osoitetaan, että parisuhteessa elävät miehet tekevät vuorokaudessa keskimäärin tunnin ja 12 minuuttia enemmän yhteenlaskettua ansio- ja kotityötä kuin heidän naispuolinen kumppaninsa Lukekaa tutkimus vaikkapa täältä STM:n sivuilta ja katsokaa taulukkoa sivulla 24.
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/112487/Selv200673.pdf?sequ…

Ja toinen huomio: Miesten tekemiä maanpuolustustunteja ei lasketa työksi Tilastokeskuksen tilastoissa. Miehet menettävät elinikäisistä ansioistaan noin 4 % asevelvollisuuden vuoksi. Tilastokeskuksen tutkijan mukaan miesten työhöntulo viivästyy noin kaksi vuotta asevelvollisuuden takia. Asevelvollisuus itsessään kestää vajaan vuoden, mutta palvelukseen astuminen sopii huonosti opintoihin ja viivätyttää niitä. Eivätkä työnantajat hevin ota töihin henkilöä, jonka tietävät lähtevän (jopa poliisin noutamana) pois töistä jonkun ajan päästä.

Useassa kirjoituksessa vedotaan eläkkeen laskennassa siihen, että miehet juovat ja ylensyövät itsensä hautaan. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksessa on todettu, että elintapojen vaikutus on vain vuosi-pari. Kun vuonna 2015 miesten kuoliniän keskiarvo oli 7,8 vuotta naisia vähemmän ja mediaani 9 vuotta vähemmän, jää muuta selitettävää kuin elintavat noin 6 vuotta. Ihan ilmainen vihje tutkimuskohteeksi: "Miesten alhaisempi kuolinikä on seurausta raskaista, vaarallisista, likaisista sekä ulko- ja yötöistä? Ja siitä, että miehet tekevät keskimäärin vuodessa noin 20 % enemmän ansiotyötunteja kuin naiset". Suomalaiset miehet tappavat itsensä työllä perheensä hyväksi.

paulisumanen

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies". “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking - "Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard - "On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu