Työaikakirja: Osa 2: Naiset inhoavat työntekoa

Kansainvälisissä tutkimuksissa on saatu tulos, jonka mukaan kolme asiaa eroavat tilastollisesti merkitsevästi miesten ja naisten välillä koskien työelämää:

1. Miehet arvostavat työstä saatavaa palkkaa naisia enemmän. 2. Miehet pitävät työntekoa välttämättömyytenä. 3 Miehet arvostavat urakehitystä naisia enemmän.

Työaikakirjassa on luku, joka vahvistaa edellä esitettyjä tutkimustuloksia. Lukekaa itse ja päätelkää. Ohessa suoria lainauksia ja epäsuoraa selontekoa artikkelista. Suluissa sivunumero kirjasta.

_______________________________

Luku: Charlotta Niemistö, Mira Karjalainen ja Jeff Hearn : ”Pakko painaa pitkää päivää”: Työn ja muun elämän väliset hämärtyvät rajat tietotyössä.

(148) Vapaa-ajan merkitys on lisääntynyt, etenkin nuorempien sukupolvien osalta.

(150) Monilla aloilla vallitsee pitkien työpäivien ihannoimisen kulttuuri, johon liittyy mielikuva työlleen omistautuneesta perinteisesti miespuolisesta ”ihannetyöntekijästä”, joka pitkiä päiviä tehdessään ja työn aina etusijalle asettaessaan ilmaisee sitoutumisensa organisaatioon.

(150) Tutkimus ei tue sitä, että ihannetyöntekijämallissa olisi tapahtunut muutoksia organisaation ylemmillä portailla.

(156) Naiset organisaation ylätasolla suhtautuivat kriittisesti siihen, että työlle oli uhrattava niin paljon muusta elämästä.

(157) Naisilla ahdistus työn teosta oli voimakkaampaa.

(157) Ahdistusta, loppuun palamista ja masennusta oli varsinkin naisilla.

(157) Haastattelemamme naisjohtajat olivat kriittisiä aiemmin valitsemaansa elämäntapaa kohtaan. (Tarkoittaa tässä runsasta työntekoa.)

(160) Työmäärä lisääntyy vastuun kasvun ja organisaatiossa etenemisen myötä.

(160) Muutaman tunnin ylityö päivittäin tuntui liukuvan työpäivään kuin huomaamatta.

(166) Näkymätöntä työaikaa myös kerääntyi huomattavasti raportoitua työaikaa enemmän. (?)

(166) ”Osa puhui melko avoimesti siitä, ettei aikonut jäädä yritykseen vaan aikoi hakeutua töihin organisaatioihin, joissa työn ja muun elämän tasapaino oli helpommin saavutettavissa. Tämän sanoivat ääneen etenkin nuoret naiset."  Erityisesti nuorten naisten osuus niistä, jotka puhuivat lähdöstä, tuntuu olevan korkea.  ”Työn joustot perheen hyväksi nähdään uraa hidastavina välttämättömyyksinä. Nämä tulokset ovatkin linjassa aiempien tutkimustulosten kanssa.”

_______________________________

Kirjassakin useasti viitataan Julkunen-Nätti-Anttilan tutkimukseen Aikanyrjähdys. Siinä todistetaan, että kaikissa muissa mamateissa, paitsi opettajilla, miehet tekevät pidempää työviikkoa kuin naiset. (Varmaan opettajissa olisi tasajako, jos opettajat jaettaisiin aineryhmiin.) Eli naisten suurempi ahdistus, loppuun palaminen ja masennus ei voi johtua liiallisesta työteosta.

Ja Suomessa feministinaiset ovat vaatimassa kiiintiöitä naisjohtajiin. Vähemmillä ponnistuksilla ohituskaista isompiin ansioihin????.

paulisumanen

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies". “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking - "Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard - "On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu