Feministi valehtelee palkkaerosta televisiossa kenenkään puuttumatta asiaan

TV-ohjelma "Perjantai" 8.12.2017, löytynee YLE Areenasta?
Feminismi

Pekka Vahvanen haastattelee Feministipuolueen puheenjohtajaa Katju Aroa. (litterointi minun)

(8.43) Pekka: Useinhan sanotaan ehkä hieman propagandistisesti myös, että naisen euro on 80 senttiä. Sehän on totta, että miehet keskimäärin suomalaisessa yhteiskunnassa tienaa lähes 20 % enemmän kuin naiset, mutta se ei ole koko totuus. Miehet tekee myös tilastojen mukaan 15-20 % keskimäärin enemmän töitä. Miehet on useammin töissä tuottavilla aloilla yksityisellä sektorilla ja naiset on useammin töissä julkisellla sektorilla. Eikö jossain määrin ole ymmärrettävää, että jonkinlainen keskimääräisten palkkojen ero on olemassa.
(9.19) Mihin perustuen? Eikö koko naisillakin ryhmänä ole keskimäärin 20 % pienemmät palkat ja se on ymmärrettävää, miks? Mulla meni ohi kysymys.
9.31 Pekka: Niin, no jos miehet tekee 15 % enemmän töitä, työtunteja, niin eikö ne silloin ansaitse 15 % enemmän palkkaa?
9.39: Katju: No, kun palkkaeroa on tutkittu ja tilastoitu, niin ei se ihan tolta näytä. Et, että jopa siis sen jälkeen kun kaikki nää muuttujat on vakioitu, niin palkkaero on edelleen 6 %. Ja tää 6 % on….
9.52 Pekka: Tää 6 % on samassa työssä.
9.53: Katju: Samassa työssä, samassa tehtävässä ja se …tai ei … se on nimenomaan näin, että kun vakioidaan erimuuttujat, ja tota … mä just tein sellaisen laskutoimenpiteen, että 6 % suomalaisen mediaanipalkasta on 2 400 euroa. Se on keskimääräisen työuran aikan 90 000 euroa. Ja sitten mä rupesin laskemaan, mitä sillä 90 000 saa.
10.31 Pekka: Sun väittämä siis on, että naisen euro on 94 senttiä.
10.35 Katju: EI. Tää indikaattori, mitä tää kuvaa kuvaa, tämä noin 20 % palkkaero, niin se on ihan todellinen olemassa oleva ero riippumatta siitä, että internetissä on olemassa tällaisia niinku villejä tilastotieteilijöitä, jotka esittää vaihtoehtoisia faktoja.

_____________________________________________

Feminispuolueen puheenjohtaja Kaisu Aro valehtelee televisiossa, että 20 % palkkaeroindikaattori kuvaa sitä tilannetta, että kaikki olemassa olevat taustamuuttujat on huomioitu, myös ero tehdyissä työtunneissa. Hän siis väittää, että juontaja ei ymmärrä asiaa oikein.

Eivät ne ole villejä tilastotieteilijöitä, jotka esittävät vaihtoehtoisia faktoja.

Tilastokeskuksen tutkija kertoi Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan miesjaostossa, että tilastokeskuksen palkkaerolaskelma on tyyppiä "unadjusted gender monhly pay gap", eikä siinä huomioda kaikkia taustamuuttujia, jotka vaikuttavat palkkaan. Koska EU laskee palkkaeron tutntipalkoista, ei kuukausipalkoista niin kuin Suomi tekee, Tilastokeskus laskee erikseen EU:lle "unadjusted gender wage gap"-palkkavertailun, mutta sitä ei julkaista Suomessa.

Tilastokeskuksen laskema "unadjusted gender monhly pay gap"-indikaattori löytyy täältä

http://findikaattori.fi/fi/13

Katsotaanpa, mitä EU sanoo "unadjusted gender wage gap"istä:

Euroopan komission oikeusasioiden pääosasto huomauttaa julkaisussa: ”Sukupuolten palkkaeron kaventaminen” (2007)  näin sivulla 3: ”EU:ssa sukupuolten palkkaeroon viitataan virallisesti ”tasoittamattomana sukupuolten palk­kaerona” (unadjusted gender wage gap), koska siinä ei oteta huomioon kaikkia sukupuolten palkkaeroon vaikuttavia teki­jöitä, kuten koulutuseroja, "unadjusted gender wage gap"-palkkavertialun, mutta sitä ei julkaista Suomessa. työmarkkinoilla, tehtyjä työtunteja, työn laatua jne.”

Mitä YK ja ILO kertovat "unadjusted gender wage gap"-vertailusta:?

YK ja ILO julkaisevat verkossa yhteisen webinaarin, jossa ne kysyvät: Mikä selittää tasoittamatonta/korjaamatonta palkkaeroa? Ja vastaavat: Koulutustaso ja koulutusala; Työkokemus ja virkaikä; Tehdyt työtunnit; Organisaation koko ja toimiala…

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_ent/@multi/document…

Kyllä minulle tulee samanlainen olo syvälle betonibukkereihin hautautuneiden valehtelevien feministien puheista kuin juontaja Pekka vahvasella (kertoi ohjelmassa). Verenpaine nousee ja uhkaa synnyttää sepelvaltimotaudin.

Niin vahvaa skeidaa taas kuultiin. Feministit viittaavat tutkimuksiin, joita ei ole. Ja tilastojen lukutaidottomuus on vaatimus, jos haluaa olla feministi.

paulisumanen

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies". “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking - "Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard - "On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu