Tekikö Islanti historiaa palkkatasa-arvon suhteen?

Islannissa astui vuoden vaihteessa voimaan uusi laki samapalkkaisuudesta saman työnantajan palveluksessa.

MTV repäisi asiasta tänään näin:

Islanti
https://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/
Islanti teki historiaa: Miehille ja naisille täytyy maksaa samaa palkkaa – sakon uhalla. Islannissa vuodenvaihteessa voimaan astuneen uuden lain mukaan kaikkien yli 25 henkilöä työllistävien yritysten ja julkishallinnollisten yksiköiden on hankittava virallinen todistus tasa-arvoisesta palkkapolitiikasta. Ne, jotka eivät pysty palkkatasa-arvoa todistamaan, joutuvat maksamaan sakkoja. Islannin lakien mukaan miesten ja naisten on tähänkin asti pitänyt saada samaa palkkaa, mutta palkkakuilusta ei ole päästy eroon.

Tuskin Islannissa on edes mitään palkkakuilua, sillä Islanti ei kuulu EU:hun eikä siellä siten lasketa palkkaeroa tuntipalkasta, jossa jakajana on tehdyt työtunnit, niin kuin EU:ssa. Taitavat laskea palkkaeron yhtä hölmösti kuin suomalaiset feministit, bruttokuukausiansioiden erosta.

Meillä Suomessa samanlainen laki on ollut voimassa jo vuosia. Tasa-arvovaltuutetulle tulee vuosittain tutkimuspyyntöjä palkkasyrjinnästä alle 100, joista murto-osa johtaa toimenpiteisiin. Tasa-arvovaltuutettu ei edes kerro, miten valitukset ja toimenpiteet jakautuvat sukupuolittain.  Verkosta löytyy 10 vuoden ajalta alle 10 lausuntoa, joista käsittääkseni alle puolet on sukupuolten välistä palkkaeroa koskevia. Suomessa asiat näyttävät olevan hyvin palkkasyrjinnän suhteen.

Tasa-arvovaltuutettu kertoo sivuillaan yleisistä tapauksista, jolloin samasta tai samanarvoisesta työstä voi maksaa eri palkkaa. Näitä ovat esimerkiksi:

– palkansaajat kuuluvat eri liittoon. Näitä tapauksia on paljon varsinkin yhtiöiden fuusioiden ja kuntaliitosten jälkeen. SOTE tuo varmasti uuden tapausvyöryn näihin tapauksiin.

– palkansaajilla on eri määrä ikälisiä/kokemusvuosilisiä, vaikka tehtävä työ on samaa

työvoiman tarjonnan niukkuudesta johtuva kilpailutilanne voi olla hyväksyttävä syy palkkaeroon

Millainen on sitten Suomen tasa-arvolaki?
Tasa-arvolaki
6 b § (30.12.2014/1329)
Palkkakartoitus
Palkkakartoituksen avulla selvitetään, ettei saman työnantajan palveluksessa olevien samaa tai samanarvoista työtä tekevien naisten ja miesten välillä ole perusteettomia palkkaeroja. Jos palkkakartoituksen vaativuus- tai tehtäväryhmittäinen taikka muulla perusteella muodostettujen ryhmien tarkastelu tuo esiin selkeitä eroja naisten ja miesten palkkojen välillä, työnantajan on selvitettävä palkkaerojen syitä ja perusteita. Jos työpaikalla on käytössä palkkausjärjestelmiä, joissa palkat muodostuvat palkanosista, esiin tulleiden erojen syiden selvittämiseksi tarkastellaan keskeisimpiä palkanosia. Jos palkkaeroille ei ole hyväksyttävää syytä, työnantajan on ryhdyttävä asianmukaisiin korjaaviin toimenpiteisiin.

Laissa ei sanota, että sakkoa tulee suoraan, mutta mitä muuta siitä voi tulla kuin ensin uhkasakkoa. Jos toimeen ei tartuta, uhkasakko astuu voimaan.

En pidä Islannin lakia mullistavana. Ei mitään uutta verrattuna Suomeen. Opettelisivat ensin siellä Islannissa laskemaan sen palkkaeron tasa-arvoisella tavalla! EU:sta löytyy eväät siihen.

paulisumanen

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies". “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking - "Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard - "On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu