Missä se epätasa-arvo on Suomessa? Kuuden miljardin/miljoonan kysymys

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty (ex. Kunnallisvirkamiesliitto) on nettisivuillaan huolissaan, mahtaako EU antaa uudella rahoituskaudella 2021 – 2027 yhtä anteliaasti Suomelle rahaa tasa-arvotyöhön kuin tähän asti.

http://www.jytyliitto.fi/fi/ajankohtaista/tiedotteet/Sivut/Tasa-arvohank…

Artikkelin mukaan tähän asti EU on rahoittanut Suomen tasa-arvohankkeita 2,9 miljardilla eurolla. Luitte ihan oikein: 2 900 000 000 euroa on tullut sieltä tasa-arvoelimille, tutkijoille, tutkijaryhmille korkeakouluille jne. tasa-arvohankkeisiin, tasa-arvotutkimukseen ja tasa-arvotyöhön. Ja kun EU rahoittaa yleensä korkeintaan puolet, vähintään toinen 2,9 miljardia on siis tullut valtion ja kuntien budjeteista, yliopistoilta (sekin valtion rahaa), Suomen Akatemialta (sekin valtion rahaa), ammattikorkeakouluilta (valtion rahaa sekin) ym. organisaatioilta.

Edellisen tasa-arvovaltuutetun mukaan kaksi suurinta tasa-arvo-ongelmaa ovat: 1. Naisen euro on 80 senttiä ja 2. Miehet pahoinpitelevät naisia. Tilastotieteen valossa väite 1 ei pidä paikkaansa ja psykologit sanovat, ettei kokonaisväkivalta ole sukupuolittunutta, kun otamme henkisen väkivallan mukaan väkivallan käsitteeseen. Missä se epätasa-arvo siis luuraa Suomessa?

Onkohan tämä Suomen tasa-arvorahan kuuden miljardin tuhoaminen edes suvattu etu- ja jälkikäteen eli laadittu sukupuolivaikutusarviointi siten, että suvauksen tekijät ovat ulkopuolisia asiassa ja sukupuoleltaan tasa-arvoisesti valittuja? Onko miesten tasa-arvo-ongelmiin pistetty muuta rahaa kuin "houkuteltiin isiä pitämään enemmän vanhempainvapaita", kuten STM:n Eeva Raevaara (tai Raekallio) kertoo Jyty:n tiedotteessa.

Seuraava ote Jyty:n uutisesta kuvaa hyvin tasa-arvoa EU:ssa: "EU-rahoituksen tasa-arvovaikutuksia pohdittiin Eurooppanaisten aamuseminaarissa keskiviikkona." Tasa-arvo on naisten monopolisoima feministispoliittinen ajatusmalli eikä siihen haluta miehiä mukaan.

Sitoutumattomat miesjärjestöt ovat osallistuneet THL:n järjestämille Tasa-arvopäiville jo vuosia. Aluksi kuuntelimme moitteita kuinka "tasa-arvoasiat eivät kiinnosta miehiä". Niinpä toissa vuonna ilmoittauduimme vapaaehtoisiksi toimimaan ilmaiseksi päivien järjestelytoimikunnassa. Meidät hyväksyttiin mukaan ja toimin Miesten tasa-arvo ry:n edustajana. Sitoutumattomat miesjärjestöt esittivät menettelytavan mukaisesti päiville neljää työryhmää. Mitään niistä ei hyväksytty, sen sijaan naisjärjestöjen työryhmiä hyväksyttiin noin 20.

Tänä vuonna emme saaneet kutsua lainkaan tulla mukaan järjestämään tasa-arvopäiviä. Ilmoitimme vapaaehtoisuutemme THL:ään, mutta sieltä vastattiin, että he (all-female panel siis) valitsevat, ketkä edustavat miehiä.

Onko kauhu rahan ja vallan menettämisestä vallannut naisjärjestöt ja Suomen tasa-arvoviranomaiset, kun enää ei kukaan kysy, miksi miehet eivät halua tehdä tasa-arvotyötä? Päinvastoin sitoutumattomien miesjärjestöjen yritykset tulla ilmaiseksi mukaan tasa-arvotyöhön torpataan tasa-arvoviranomaisten toimesta.

Tasa-arvoviranomaiset ovat yli 99 % naisia. Tasa-arvorahat on jaettu todennäköisesti yli 90 % naisille ja naisjärjestöille. Valtion budjettiohjeiden mukaan tasa-arvorahaa myönnetään naisjärjestöille.

Noin 6 miljardia on paljon rahaa. Kertokaapa nimeltä edes yksi noista 29:stä tasa-arvohankkeesta, jolla on ollut todellista hyötyä miesten ja naisten välisen tasa-arvon parantamiseen?

Miljardeja rahaa on myönnetty kymmeniin palkkatasa-arvohankkeisiin, tasa-arvotutkimuksiin ja propagandan levittämiseen. Minua hämmästyttää tässä se, että kun palkkatasa-arvoa katsellaan EU:n näkökulmasta, palkkaero lasketaan EU:ssa virallisesti keskituntipalkkojern perusteella ja EU-parlamentin 10 vuotta sitten äänestetyn päätöslauselman 2008/2012(INI) perusteella siinä tulee tuntijakajana käyttää tehtyjä työtunteja.Pasi Pyöriä toimitti 2017 kirjan "Työelämän myytit ja todellisuus". Siinä luvussa 8: "Yrittäjien työaika ja tulot" verrataan yrittäjien ja palkansaajien tuntipalkkoja sukupuolittain. Vuonna 1999 palkansaajanaiset saivat 99 % miesten keskituntiansioista, ylityöt mukaan lukien. Kun ylityöt poistetaan he saivat noin 101 % miesten keskituntiansioista.Myytti palkkaerosta on siis kumottu myös neljän tohtoritasoisen tutkijan (Satu Ojala, Pasi Pyöriä, Hanna-Mari Ikonen ja Tuija Koivunen) toimesta. Näitä palkkaeron poistamishankkeitakin on EU rahoittanut muutamia. Niissä halutaan naisten ansioita ylemmäksi, vaikka heillä on todistetusti parempi keskituntipalkka kuin miehillä. Viimeksihän OECD kertoi ns. "palkkaeron" poistuvan Suomesta, kun naiset nostavat työtuntinsa miesten tasolle.

Eikö EU:ssa tulisi olla ammattitaitoiset, ulkopuoliset tilintarkastajat, jotka edes hieman valvoisivat, ettei verorahoja haaskata olemattoman tutkimiseen ja harhaisia näkyjä näkevien järjestöjen tukemiseen. Eikä ainakaan EU:n itsensä päättämien palkkaeron laskentaperiaatteiden vastaisesti. Hankkeista olisi syytä tehdä vaikuttavuusarviointi.

Sanottakoon lopuksi, että vaikka virkamiehillä olisi mennyt miljardit ja miljoonat sekaisin (sehän on vain rahaa), 2,9 / 6 miljoonaakin on liikaa tyhjän tutkimisesta. Verovaroja ei saa jakaa turhuuksiin. Feministinen tutkimus pohjautuu todistamattomiin, itse keksittyihin myytteihin, niin kuin Pasi Pyöriän toimittamassa kirjassa todistetaan palkkaeron osalta.

paulisumanen

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies". “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking - "Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard - "On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu