Samapalkkaisuusohjelman arviointi 4.10.2018

DI Leo Suomaa tekee arvioinnin hallituksen Samapalkkaisuusohjelman toteutumisesta 2016-2019. Osa arvioinnista on siis ennustusta. Tai melkein kaikki, sillä Tilastokeskuksesta saa (epä)luotettavia tilastolukuja  vain vuoteen 2016. Saa Leo olla melkoinen "ennustajaeukko" selvitäkseen kunnialla tehtävästä.

Eilen avoimessa kuulemistilaisuudessa esitin alla olevan Sukupuolten tasa-arvon tutkimusseuran kannanoton:

_______________________________________________________

Arvio hallituksen samapalkkaisuusohjelmasta

Samapalkkaisuusohjelman mukaan naiset ansaitsevat 83,3 % miesten ansioista. Luku on saatu vertaamalla kuukauden kokonaisansioita, joista on poistettu tuntiperustaisesti maksetut ylityöt. Tässä vertailussa ei oteta huomioon todellisia tehtyjä työtunteja. Kun vertaamme näiden samojen miesten ja naisten tehtyjä vuosityötunteja, miehet tekevät niitä noin 20-25 % enemmän kuin naiset. Näin ovat todistaneet Tilastokeskuksen tutkijat Iiris Niemi ja Hannu Pääkkönen sekä THL:n tutkimusprofessori Kaisa Kauppinen.

Keskituntipalkka tehtyä työtuntia kohden on siten miehillä ja naisilla sama. Mainittakoon, että tamperelaiset tutkijat Satu Ojala, Pasi Pyöriä, Hanna-Mari Ikonen ja Tuija Koivunen saivat eroksi 1 %:n Pyöriän toimittamassa kirjassa ”Työelämän myytit ja todellisuus” (Gaudeamus 2017).

Paula Koskinen Sandbergin väitöskirjassa väitetään, että EK:n virallinen kanta on, että miesten ja naisten palkkataso on keskituntipalkkana sama. Vastaavasti AY-liikkeen virallinen kanta on, että naiset ovat 17 % palkkakuopassa.

Entä kolmikannan kolmas osapuoli, hallitus? Vaadimme, että hallitus ja Samapalkkaisuusohjelma noudattavat Suomea sitovia EU:n perusasiakirjaa, ILO 100-sopimusta, EU:n samapalkkaisuusdirektiiviä ja EU-tuomioistuimen päätöksiä palkkaeron laskennassa. Ja hallituksen on vaadittava ministeriöiltä tarvittavat luotettavat tiedot tasa-arvoisen palkkaeron laskemiseksi.

EU:ssa virallinen palkkaero lasketaan keskituntipalkoista. Jos teemme niin, että laskemme miesten ja naisten keskituntipalkan tehtyä työtuntia kohden EU-parlamentin päätöslauselman 2008/2012(INI) mukaisesti, mitään palkkaeroa ei Suomessa ole.

Teoreettisen tarkastelun lisäksi esitämme käytännön ehdotuksen: Jokaisen suomalaisen naisen palkkaa nostetaan 20 % ja hänen tehtyä työaikaansa nostetaan vastaavasti 20 %. Näin Samapalkkaisuusohjelma on tyytyväinen, onhan naisen euro 100 senttiä. Ja työnantajatkin ovat tyytyväisiä, sillä miehet ja naiset tekevät tämän jälkeen yhtä paljon työtunteja vuodessa. Ja palkankorotus maksaa itse itsensä takaisin naisten lisääntyneenä kvantitatiivisena tuottavuutena. Lisääntyneet verotulot tuskin ovat vastenmielisiä hallitukselle.

_______________________________________

Kaikissa muissa kannaototoissa (EK:ta lukuunottamatta) toitotettiin "naisen euro on 80 senttiä" mantraa. Kaikki Ay-liikkeethän ovat tunnetusti feministisiä ja niin ovat myös ministeriöt.

Kirjallisena kannanottona lähetimme pidemmän perustellun version tästä suullisesta esityksestä, jolle oli annettu esitysaikaa 3 minuuttia.

Haluaako joku lukea sen täältä?

 

paulisumanen

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies". “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking - "Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard - "On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu