Tasa-arvovaltuutetun aivopierut

Aivopieru 1

Helsingin Uutiset: "Selvityksen tehnyt tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara muuttaisi tasa-arvolakia muun muassa niin, että tietyillä työpaikan edustajilla olisi mahdollisuus tarkastella työntekijöiden palkkatietoja. Näiden tietojen pohjalta tehtäisiin työnantajan kanssa palkkakartoitus, joka olisi julkisesti nähtävillä.

– Työnantajilla olisi oltava velvoite julkaista tasa-arvosuunnitelmat ja palkkakartoitukset internet-sivuillaan kuitenkin niin, että yksittäisen työntekijän palkkatiedot eivät käy niistä ilmi, selvityksessä kerrotaan."

_________________________________

Mitäkö tästä seuraisi? Hirvittävä palkkojen kilpalaulanta kaikissa Suomen firmoissa kun eri firmojen palkkakartoitukset voisi katsoa internetistä. Ei kannata uskoa, että vain oman firman ihmiset näkisivät oman firman palkat. Ei sellainen katiska kaloja pidättele, jossa on reikä. Jokainen työntekijä, joka pääsee firman palkkatietoihin käsiksi, on reikä, oli hän sitten luottamusmies tai tavallinen kotitarvekalastaja. Kohta internetissä olisi sivustoja, joiden kautta kaikkien yritysten kaikkiin palkkakartoituksiin pääsisi käsiksi, uskokaa minua.

Eikö Maarianvaaralle kelpaa nykykäytäntö? Netissähän on sivustoja, johon voi vapaaehtoisesti käydä kertomassa palkkansa ja sieltä näkee ammattin yleisen palkkatason.

Lisäksi tästä on EK tehnyt aikoinaan tutkimuksen. Se keräsi 30 suuryrityksen palkat ammatin mukaan. Suuryrityksistä siksi, että vain isoissa yrityksissä on niin paljon työntekijöitä, että muodostuu vertailukelpoisisa isompia ryhmiä. Näissä 30 yrityksessä samaa työtä tekevien naisten palkat olivat 98-104 % vastaavaa työtä tekevien miesten palkoista.

Huomattakoon, että Tilastokeskus ei vertaa samassa työtehtävässä olevien palkkoja keskenään. Se vertaa kaikkien samalla ammattinimikkeellä olevien palkkoja keskenään. Ammattinimike kuvaa koutustasoa. Eivät kaikki diplomi-insinöörit tee samassa työpaikassa samanlaisia työtehtäviä, yksi voi olla toimitusjohtaja, toinen suunnittelupäällikkö ja kolmas suunnittelija. Näiden palkkoja Tilastokeskus vertaa sukupuolittain samassa nipussa. Eivätkä kaikki lääkärit, opettajat jne tee samassa työpaikassa samaa työtä, vaikka tilastokeskus vertaakin heidän palkkojaan samassa nipussa.

Aivopieru 2

Helsingin Uutiset: "Keskimäärin miesten ja naisten välinen palkkaero on Suomessa yli 16 prosenttia ja se supistuu tasa-arvovaltuutetun mukaan huomattavan hitaasti."

Olen katsellut internetistä näitä tasa-arvoelinten hyväksymiä palkkakartoitusohjeita. Kaikissa niissä verrataan ansioita keskenään, ei palkkoja. Feministien valloittamat tasa-arvoelimet ymmärtävät tahallaan väärin ansiotason ja palkkatason välisen eron. He puhuvat aina ja jatkuvasti tasa-arvovaltuutettu mukaanlukien palkkaerosta, vaikka kyseessä on ero ansioissa.

Ei palkkaero ole 16 % vaan se on ero kuukausiansioissa. Tuo luku on saatu jakamalla naisten kuukausiansiot, kaikkine lisineen mutta ilman tuntiperustaisia ylityökorvauksia, miesten vastaavalla ansiosummalla ja muuttamalla ero prosenteiksi. Siinä ei ole huomioitu tehtyjä vuosityötunteja, jotka ovat kokoaikaisilla miehillä noin 20 % naisia korkeammat. Viimeksi tämän todisti raportissaan EU:lle THL:n tutkimusprofessori Kaisa Kauppinen.

Naisen eurossa verrataan kokoaikatyötä tekevien miesten kuukausiansioita "osa-aikatyötä" tekevien naisten kuukausiansioihin. Eroa syntyy, mutta ihan ansaitusti. Tilastokeskuksen mukaan osa-aikatyötä tekevä tekee alle 90 % kokoaikatyötä tekevien työtunneista. Kokoaikatyötä tekevät naiset tekevät 83 % kokoaikatyötä tekevien miesten työtunneista eli naiset ovat Tilastokeskuksen määrittelyn mukaan "osa-aikaisia" miehiin verrattuna.

EU:n virallinen palkkaero lasketaan tuntipalkoista. Kun teemme niin, miesten ja naisten keskituntipalkka Suomessa on tehtyä työtuntia kohden sama. Miehillä ja naisilla on siis sama palkkataso, vaikka miesten ansiotaso on 20 % korkeampi. Suomen palkoissa ei siis ole mitään tasa-arvon vastaista.

paulisumanen

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies". “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking - "Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard - "On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu