Poikatutkimus-kirjan arvostelu, osa 2, poikien/miesten väkivaltaisuus

Ovatko pojat/miehet väkivaltaisempia kuin tytöt/naiset? Poikatutkimus-kirjassa väitetään/annetaan ymmärtää niin olevan.

Aiemmin tänne kirjoittamani YLE:n juttu Poikatutkimus-kirjasta sanoo: "Sukupuolentutkimuksessa ja Poikatutkimus-kirjassa ei pyritä yleistämään asioita."

Katsotaanpa, miten Tuija Huuki onnistuu artikkelissaan: "Pojat ja (väki)valta kolmen metodologisen lähestymistavan valossa".

Artikkelin taustasta hän sanoo näin: "Tämän artikkelin pääasiallisena tutkimusaineistona toimii 11-minuuttinen videotallenne, jossa kolme esikouluikäistä poikaa – Timo, Sami ja Markus (nimet muutettu!) – ajavat takaa samanikäistä Isla-tyttöä erään pohjoissuomalaisen päiväkodin (Santakylän päiväkoti) pihalla.

Videota on analysoitu kolmella eri feministisellä tutkimusmenetelmällä:
1. Kiusaamistutkimus: Pojat aggressiivisina, kaksisuuntaisina kontrolloijina
2. Feministinen jälkistrukturalistinen valtasuhteiden tutkimus: Pojat ja maskuliinisuuden dominoivat esitykset
3. Feministinen uusmaterialistinen tutkimus: Pojat osana voimien sommitelmia

Siis kolmen pojan käyttäytyminen näkyy videolla/tutkimuksessa: "pojat, pojat ja pojat". Eikö tuo juuri ole sellaista yleistämistä, josta Tuija Huuki sanoutui irti YLE:n haastattelussa? Minun mielestäni pitäisi aina muistaa sanoa: Tutkimuksen kolme poikaa …

Kirjassa ei puututa sanallakaan siihen, että eräiden tutkimustulosten mukaan tytöt ovat väkivaltaisempia kuin pojat. Eräs tutkimus yläasteikäisistä kertoi, että tytöt ovat väkivaltaisempia poikia kohtaan (muksivat heitä) kuin pojat tyttöjä. Ja asevelvollisikäisille suoritettu tutkimus kertoi, että myös siinä iässä tytöt ovat poikia väkivaltaisempia seurustelusuhteessa.

Kirjassa puhutaan poikien väkivaltaisuudesta ja sen jatkumona miesten väkivaltaisuudesta naisia kohtaan. Kirjan mukaan, kun pojat ylittävät ahtaat sukupuolinormit (oma huomautus: Siis feministyvät? Vai mitä muuta tuo voi tarkoittaa?), seurauksena voi olla mm. vähäisempi naisiin kohdistunut väkivalta. Itse toivon, ettei heistä kuitenkaan tule niin väkivaltaisia kuin tytöt/naiset.

Mutta väkivaltahan ei ole sukupuolittunutta psykologien ja psykiatrien mukaan. Tilastoissa esiintyy harhaa, sillä usein ne perustuvat kyselytutkimuksiin. Oma tilastotieteen professorini painotti, että kyselytutkimuksilla voidaan tutkia mielipiteitä, asenteita ja ennakkoluuloja. Ihmiset eivät muista luotettavasti tätä päivää edeltäviä tapahtumia, joten menneitä asioita ei saa kyselytutkimuksella esille luotettavasti. Lisäksi tutkijoiden tuntema ilmiö: "sosiaalisen miellyttävyyden halu" vääristää vastauksia. Esimerkiksi Suomessa noin puolet alkoholista kaadetaan viemäriin, jos vertaamme kyselytutkimuksia alkoholin käytöstä ja toisaalta tilastoja alkoholin myynnistä ja maahantuonnista. Oma valmistus (olut, kotiviini, kilju, sahti, pontikka jne) on arvailujen varassa ja se puuttuu lisäksi yleensä tilastoista.

Professorini painotti mitä voimakkaimmin, että aina on muistettava tutkia, mitä tilastoaineisto sisältää ja mitä siitä puuttuu. Väkivaltatilastoista puuttuu henkisen väkivallan osuus (eräitä mielestäni epäluotettavia kyselytutkimuksia lukuunottamatta). Ja joidenkin asiantuntijoiden mukaan se on jopa pahempaa kuin fyysinen väkivalta.

Kun YLE tutki tilastoja rankasta perheväkivallasta, joista siis on tehty ilmoitus viranomaisille, naiset osoittautuivat vähintään yhtä väkivaltaisiksi kuin miehet.  Vähäisemmistä nahisteluista on vain kyselytutkimuksia. Sairaaloiden kirjaamista paikkausta vaativista tapauksista lopetettiin tilaston teko vähin äänin, kun osoittautui, että niissäkin naiset olivat enemmistönä. Ja muistamme hyvin hätäkeskuksen vastauksen miehelle, joka yritti saada apua vaimon väkivaltaan: "Yritätkö sanoa, että sinä otat nokkaan naiselta?" Miehen ei ole soveliasta kertoa, että nainen on väkivaltainen, siksi kyselytilastot valehtevat todellisen tilanteen.

Lisäksi yleensä kaikista perheväkivaltatilastoista puuttuvat tiedot lapsiin kohdistuvasta väkivallasta, jossa TYKS:n mukaan naiset ovat enemmistönä. Sairaaloihin tuodaan lapsia, joiden vammat selitetään tapaturmina, vaikka lääkäreillä on perusteltua syytä epäillä lapsen tuoneen vanhemman kertomusta. Lääkäreiden periaatteet estävät totuuden esiinkaivamista. Samoin väkivaltatilastoista puuttuvat syntymättömille lapsille tapahtuva väkivalta.

Suomessa syntyy noin 600 FAS-lasta äidin alkoholinkäytön seurauksena. Suomessa on Pohjoismaiden eniten raskausaikana tupakoivat äidit ja tupakointi on lääkärien mukaan jopa suurempi ongelma kuin alkoholi. Tupakointi näkyy keskoisuutena, jonka seuraukset näkyvät rasituksena lapselle läpi elämän (siis jos lapsi onnistuu syntymään elävänä).

Kaikki väkivaltatilastot ovat lopulta esittäjänsä arvomaailman tuotteita. Suhtaudun niihin tilastotiedettä opiskelleena aina kriittisesti. Useimmiten asia on sama kuin palkkaerotilastoissa: Puhuja ei ymmärrä pätkääkään, mitä hänen tilastonsa oikeasti kertoo ja kuinka luotettavaa on siinä käytetty materiaali.

paulisumanen

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies". “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking - "Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard - "On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu