Epätieteellinen yliopistollinen oppikirja "Työelämän perustietoa"

Suomalainen lääkäriseura Duodecim on julkaissut "Työelämän perustietoa" – kirjan, joka on tarkoitettu mm. yliopisto-opetukseen. Ilmeisesti lääkäriseura on jo feministien valtaama, sillä Työelämän perustietoa -kirjassa palkkatasa-arvoa tarkastellaan vain feministien toimesta. Metsään mennään ja reippaasti.

Pari esimerkkiä:

1. Päivi Korvajärvi kirjoittaa omassa luvussaan: "Ilman, että ottaa kantaa siihen, miten palkkaero tulisi laskea ja kuinka paljon se oikeasti on, se on olemassa". Tämä on sitä kuuluisaa feministinaisen logiikkaa, josta logiikka tieteenä on kateissa. Oikeassa logiikassa mitään ei voi todistaa, jos sääntöjä ei ole olemassa.

2. Paula Koskinen Sandberg sanoo: "Keskimääräisessä noin 20 prosentin palkkaerossa ei ole vakioitu taustamuuttujia, kuten koulutusta, työkokemusta tai toimialaa." Tässä on poimittu feministiseen "kuin piru Raamattua" – tapaan vain ne taustamuuttujat, jotka itseä miellyttävät. ILO:n ja EU- komission oikeudellisen pääosaston mukaan suomalaisessa palkkaerovertailussa ei ole otettu huomioon: Characteristics of individuals and of the organizations; Educational level and field of study; Labour market experience and seniority; Number of working hours;  Size of organization and sector activity; Type of job, etc. Tärkeimmät Koskinen Sandbergilta puuttuvat ovat: Erot tehdyissä työtunneissa ja esimiesasemassa.

Paula Koskinen Sandberg ei tunnusta, että tuottavuus (tehdyt työtunnit ja työteho tunnissa) vaikuttaisi mitenkään palkkaan, vaikka tuottavuus on keskeisin palkan peruste. Työmarkkinajärjestöjen mukaan kolme tärkeintä palkan määräytymisen elementtiä ovat: Työn vaativuus (sisältäen vaatimukset esimiestyössä), työkokemus (josta koulutus on vain osa) ja työstä suoriutuminen (kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tuottavuus).

Miesten tuottavuus tehdyissä työtunneissa Suomessa on noin 20 % korkeampi kuin naisten, usean tutkijan tutkimuksen mukaan, joten Suomessa ei ole eroa palkkatasossa. Ansiotasossa on noin 20 % ero johtuen siitä, että miehet tekevät noin 20 % enemmän vuosityötunteja kuin naiset.

paulisumanen

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies". “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking - "Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard - "On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu