Toteutuuko perustuslaki Suomessa ja kuka sen toteutumista tulkitsee?

Tässä ote perustuslaistamme:

2 luku      Perusoikeudet

6 §           Yhdenvertaisuus

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

________________________________

Miten perustuslaki toteutuu asevelvollisuuden kohdalla?

1. Asevelvollisuuslaissa mainitaan vain miehet.

2. Kukaan (presidentti, hallitus tai eduskunta) ei ole esittänyt minkäänlaista perustetta, miksi naisia ei mainita asevelvollisuuslaissa.

Kuka tulkitsee perustuslakia?

Ensisijainen tehtävä on perustuslakivaliokunnalla, kun se tarkastaa uusien lakien sisällöt, etteivät ne ole perustuslain vastaisia.

Viimeksi tulkinnan asevelvollisuuslaista teki nykyinen hallitus, kun sen puolustusministeri Antti Kaikkonen ilmoitti, että hallitus tutkii 2-3 kk kansalaispalveluksen sopivuutta korvaamaan naisille miesten asevelvollisuus. Ehdotus tullee aikanaan perustuslakivaliokunnan käsittelyyn. Minä ja Viktor Mihály Orbán ihmettelemme, jos se läpäisee valiokunnan.

Viimeksi tulkinnan asevelvollisuuslaista on tehnyt perustuslakivaliokunta silloin, kun Vanhasen hallitus yritti tehdä uuden asevelvollisuuslain noin 10 vuotta sitten. Sekin asevelvollisuuslain uusi muoto puhui vain miesten asevelvollisuudesta. Ja sen aikainen perustuslakivaliokunta hyväksyi sen, ettei naisia mainittu vaikka en löytänyt lain perusteluistakaan mitään mainintaa, mikä on tälle hyväksyttävä perustelu. Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana oli Kimmo Sasi (kok). Vanhasen hallituksen alullepanema uusi asevelvollisuuslaki ei ehtinyt päästä vaadittavista eduskuntakäsittelyistä lävitse vaan se raukesi ajanpuutteen vuoksi.

_____________________

Ei se Viktor Mihály Orbán ihan hukassa ole kun hän arvostelee Suomea perustuslakituomioistuimen puutteesta. Nythän kukin istuva hallitus tulkitsee perustuslakia mielensä mukaan kenenkään voimatta puuttua millään tavalla asiaan. Eikä se, että myös Ruotsista, Tanskasta, Norjasta ja Britanniasta puuttuu perustuslakituomioistuin, tee meitä syyttömiksi tähän epäkohtaan. Onhan esimerkiksi niissä kaikissa täysin erilainen asevelvollisuusjärjestelmä kuin Suomessa. Ruotsissa ja Norjassa sukupuolet ovat vieläpä täysin samanarvoisia lain edessä asevelvollisuuden suhteen.

paulisumanen

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies". “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking - "Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard - "On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu