ILO 100-sopimus eli ns. samapalkkasopimus vuodelta 1951

Kun tehdään palkkavertailu, pitää ottaa huomioon ILO 100-sopimus. Nyt on sopimuksen 60-vuotisjuhlavuosi ja koska olen tehnyt ensimmäisenä tutkijana Suomessa palkkavertailun ILO 100-sopimuksen mukaisesti, olen valinnut blogin ensimmäiseksi esitykseksi tuon sopimuksen. Sehän mahtuu yhdelle A4-paperille ja varsinaista palkkavertailuasiaa siinä on kolme ensimmäistä artiklaa. Myöhempinä vuosina sama asia on sanottu toisin sanoin YK:n Naisten oikeuksien julistuksessa, EU:n palkkadirektiivissä ja Suomen perustuslaissa. Suomen tasa-arvolaissa tätä asiaa ei ole kerrottu, kumma kyllä, vaikka tasa-arvolaki on tehty erityisesti työelämää varten.

_________________________________________________________________

 

ILO YLEISSOPIMUS NRO 100
Samanarvoisesta työstä miehille ja naisille maksettava sama palkka (1951)
Voimaantulopäivä 23.5.1953. Suomi on ratifioinut yleissopimuksen vuonna 1963.
Hallituksen esitykset 104/1952 ja 47/1962. Säädöskokoelma 128/1963. Sopimussarja 9/1963.

1 artikla
Tässä sopimuksessa
a) sanonta ”palkka” tarkoittaa varsinaista pohja- tai vähimmäispalkkaa sekä kaikkia muita palkkaetuja,jotka työnantaja suoraan tai välillisesti suorittaa työntekijälle työsuhteen perusteella joko rahana tai luontoisetuina;
b) sanonta ”sama palkka samanarvoisesta työstä miehille ja naisille” tarkoittaa palkkaperusteita, jotka on määrätty ilman työntekijän sukupuolen perusteella tapahtuvaa syrjintää.

2 artikla
1. Jokaisen jäsenvaltion tulee voimassaolevan palkkojenmääräämismenetelmän mukaisella tavalla edistää ja, siinä määrin kuin tämä menetelmä sallii, turvata samanarvoisesta työstä miehille ja naisille maksettavan saman palkan periaatteen soveltaminen kaikkiin työntekijöihin.
2. Tätä periaatetta voidaan soveltaa:
a) kansallisella lainsäädännöllä;
b) lainsäädännössä määrätyllä tai tunnustetulla palkanmääräämisjärjestelmällä;
c) työnantajien ja työntekijöiden välisillä työehtosopimuksilla; tai
d) yhdistämällä a-c kohdissa mainittuja soveltamistapoja.

3 artikla
1. Mikäli siten voidaan helpottaa tämän sopimuksen täytäntöönpanemista, on ryhdyttävä
toimenpiteisiin, jotka edistävät työtehtävien objektiivista arvostusta suoritettavana olevan työn perusteella.
2. Tässä arvostuksessa käytettävistä menetelmistä saavat päättää palkkaperusteiden määräämisestä vastuussa olevat viranomaiset tai, milloin sellaiset perusteet määrätään työehtosopimuksissa, näiden sopimusten osapuolet.
3. Palkkaeroja, jotka vastaavat, työntekijän sukupuolta huomioon ottamatta, tällaisen objektiivisen arvostuksen perusteella todettuja eroavuuksia suoritettavana olevassa työssä, ei ole pidettävä samanarvoisesta työstä miehille ja naisille maksettavan saman palkan periaatteen vastaisina.

paulisumanen

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies". “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking - "Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard - "On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu