Syy nro 1 naisten vähempiin vuosityötunteihin: Erot työehtosopimuksissa

Vuosien varrella olen oppinut huomaamaan, että noin paristasadasta työehtosopimuksesta osaa voidaan pitää ”naisten sopimuksena”, kuten esim. kuntatyönantajan eräät sektorit. Osaa työehtosopimuksista voidaan taas pitää ”miesten sopimuksina”, kuten rakennusalalla ja insinööreillä.

Olen myös huomannut, että naisvaltaiset alat ovat keskittyneet sopimusneuvotteluissa työajan lyhentämiseen, miehet palkkojen nostamiseen. Naiset valitsevat mieluummin lyhyemmän työajan kuin paremman palkan. Tämä käy ilmi myös muista yhteyksistä. Kun kuntatyönantaja halusi, että kaikki jäävät eläkkeelle 63-vuotiaina, se tarjosi palkankorotuksen kuukausipalkkaan niille, joiden eläkeikä olisi nostettu 63 vuoteen. Naisille tämä ei kelvannut, mutta kunta-alan miehet yleensä ottivat rahan vastaan korvauksena eläkeiän nostosta. Palkkavertailuissa pitäisi itse asiassa niiden naisten, joilla on alempi eläkeikä, palkkoja nostaa vähintään tarjotun summan verran, jotta heidän palkkansa olisivat samalla viivalla muiden palkkojen kanssa. Tätä ei ikävä kyllä tietojen salailun vuoksi voida tehdä.

Huomaatte oheisesta graafista, että kunta-alalla vuosityöaika on noin 10 % alempi kuin yksityisellä sektorilla. Eikä tässä ole vielä otettu sitä huomioon, että esim. sosiaali- ja terveyssektoreilla on työehtosopimus, jonka mukaan ruokatunti lasketaan työajaksi, jos se on alle 30 minuuttia. Ja sehän on. Esim. 25 minuutin vaikutus on vuodessa on noin 90 vuosityötuntia. Valtiollakin on jonkun verran yksityistä sektoria lyhyemmät vuosityöajat. Kun tiedämme, että kunta-alalla on noin 80 % naisia, niin jo se tilastotieteessä on osaselvitys sille, että kokoaikaisten palkansaajamiesten vuosityötunnit ovat 20 % korkeammat kuin naisten.

Syy numero 1 naisten alhaisiin vuosityötunteihin on siis naisten oma halu, joka on siirretty työehtosopimuksiin.

paulisumanen

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies". “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking - "Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard - "On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu