Syy nro 2 naisten vähempiin ansiotyötunteihin: Ammatti- ja esimiesjaukauma

Toinen merkittävä syy naisten pienempiin ansiotyötunteihin on ammatti- ja esimiesjakauma.

1. Ammattijakauma

Palkansaajista tuntipalkkaisia oli vuonna 2000 miehiä noin 20 % ja naisia noin 5 %.

Lähes 40 % miehistä (naisista vain noin 10 %) teki siis työnsä tuntipalkkaisena duunarina. Ja duunarin työpäivä on pitkä, lomia vähän ja eläkeikä korkealla. Miesduunareilla on myös lyhyt se aika, jolloin työnantaja maksaa täyttä palkkaa sairasajalta.

Ammattiliitoittain säännöllinen viikkotyöaika oli seuraava: (Raija Julkunen ym: Aikanyrjähdys sivu 95, lähde Luukkonen 2003)
SAK :  37,6 tuntia,  STTK 37 tuntia ja Akava 34,7 tuntia / viikko.

Akavan alhainen viikkotyöaika johtuu minun päättelyni mukaan kuntasektorista. Ja kuntasektorin palkansaajista on noin 80 % naisia.

2000-luvulla duunareiden määrä on kääntynyt jyrkkään laskuun. Vuonna 2010 koulutettiin eri asteisissa korkeakouluissa 37 % nuorista ja Suomi on luvannut EU:lle nostaa prosentin 40:een vuoteen 2020 mennessä.

2. Esimiesjajautuma

Noora Kontiainen kertoo julkaisussa Tilastokeskus, Tutkimuksia 244: ”Kaikilla mausteilla”, että vuonna 2003 miesesimiehiä oli 410 000 ja naisesimiehiä 290 000.

Esimiehistä kuntasektorilla on yli puolet naisia, mutta kuten Aikanyrjähdys-kirja kertoo, sosiaali- ja terveyssektoreilla on erittäin harvoin kokonaistyöaika/kokonaispalkkaus, eli ylitöistä maksetaan heille korvaus.

Yksityisellä sektorilla esimiehistä oli noin 3/4 miehiä ja kokonaistyöaika/kokonaispalkkaus koskee nimenomaan yksityistä sektoria päällikkötasosta alkaen. Valtionhallinnossa ja kuntahallinnossa se koskee vain korkeimpia virkoja. Työaikalain 39 pykälän mukaan esimiehille ei tarvitse maksaa ylitöistä palkkaa tehtyjen tuntien mukaan, vaan ns. kokonaispalkkaa.

Paljonko esimiehet sitten tekevät työtunteja, kun heillä on kokonaistyöaika? Siihen ei tarkkaa vastausta ole olemassa. Akavan Akavaaka-tutkimus vuodelta 2010 kertoo, että yli 48-tuntista työviikkoa teki palkansaajista 106 000 henkilöä. Tästä teen arvion, että kokonaistyöaikaa tekee Suomessa satojatuhansia paljansaajia, heistä valtaosa miehiä. Kokonaistyöaikaa tekevillä tehdyt tunnit ovat luokkaa 43-46 ansiotyötuntia/viikko. Ei millään yksityisellä yrityksellä ole varaa maksaa esimiehille joka viikko 6-9 tunnista tuntiperustaista ylityöpalkkaa, eikä se olisi lain mukaan mahdollistakaan, joten yli 40 tuntia tekevien satojen tuhansien esimiesten on pakko olla kokonaispalkkauksessa, jossa tehtyjä ylityötunteja ei tarvitse valvoa.

Suuri huijaus syntyy siitä, että kaikkien kokonaispalkkauksessa olevien palkat Tilastokeskus käsittelee palkkatilastoissaan ikäänkuin he tekisivät ”konttorin” normaalia säännöllistä työaikaa (sen 37,5 tuntia/vko). Tulosta Tilastokeskus kutsuu miesten ja naisten ”säännöllisen työajan ansioksi”.

paulisumanen

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies". “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking - "Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard - "On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu