Syy nro 3 naisten vähempiin vuosityötunteihin: Suuremmat poissaolot terveyden vuoksi

Ensinnäkin  sanon, että tarkoitan tässä jutussa sitä, että naiset ovat työnantajan kannalta enemmän aikaa pois ”sorvin äärestä” huonomman terveytensä vuoksi. Työnantaja joutuu kattamaan kustannuksensa työntekijän työllä ja silloin ei ole merkitystä, mistä syystä työntekijä on pois sorvin äärestä. Jos työntekijä on pois, se on rahan menetystä työnantajalle, sille ei voi mitään.

Toiseksi on sanottava, että asiaa on tutkittu Suomessa luvattoman vähän. Ja vielä lisäksi on vastuutonta, että ei ole edes määritelty, mikä on sairaustilastoinnin peruste.

Työnantajan kannalta on samantekevää, onko työntekijä pois ”sorvin äärestä” omalla luvallaan sairauteen tukeutuen, sairaanhoitajan tai lääkärin antamalla ”luvalla”, perheenjäsenen sairauden vuoksi, puoli päivää tai muutaman tunnin, hammaslääkärissä tai lääkärin vastaanotolla, kuntoutuksessa, TyKy-päivää vietämässä tai muissa ”terveyttä edistävissä” hippaloissa. Pääasia on että sairauden tai sen ennaltaehkäisevien toimenpiteiden vuoksi työntekijä ei ole ”sorvin ääressä” tekemässä sitä työtä, josta työnantaja saa vastineen palkanmaksulleen.

Lisäksi on muistettava, että sairaspoissolojen tilastoinnissa ei ole sovittu, tilastoidaanko poissaolot/ennaltaehkäisyt tuntien, työpäivien, arkipäivien vai kalenteripäivien mukaan. Kun luette sairaspoissaolotilastoja, olkaa tarkkana, mitä niissä on sisällä. Valtaosin tilaston esittäjä ei kyllä sitä kerro!!!!

Sitten tilastoihin. Sosiaali- ja terveysministeriö ilmoitti vuoden 2011 budjetissaan, että miehet sairastavat 9 päivää ja naiset 11 päivää. Tämä luku herättää hämmästystä. Työterveyslaitoksen mukaan vuonna 2008 kuntien vakituinen työväki oli poissa 20,3 työpäivää. Kuntien palkkalistoilla on 80 % naisia. Vai valikoituuko kuntiin töihin erityisen sairasta porukkaa????

EK:n yrityksissä oltiin samana vuonna sairaslistoilla 11 päivää. Sukupuolijakaumaa ei ilmoitettu. Tosin epäillään, että lyhyet poissaolot puuttuvat tästä tilastosta.

Vuonna 2005 julkaistiin Tampereen Yliopistossa Ari Väänäsen väitöskirja, jonka mukaan naisilla on 25-30 % enemmän sairaspoissaoloja kuin miehillä.

Työterveyshuoltaja Heli Rantanen sanoo (2008), että viimeisen 25 vuoden ajan naisilla on ollut noin kaksi prosenttia työajasta enemmän sairaspoissaoloja kuin miehillä. Jos keskimääräinen vuosityöaika on noin 1700 tuntia, se merkitsee, että naiset sairastavat noin 34 tuntia enemmän kuin miehet, joka tekee jo yli 4 työpäivää!!!

Eli vaikuttaa siltä, että ansiotasoerosta hupenee 2-3 %, jos sairaspoissaolot/sairauksien ennaltaehkäisevät toimenpiteet otetaan huomioon. Tätä eroa eivät Tilastokeskuksen palkkatilastot huomioi.

___________________________________________________________________________

 

Siltä varalta, että alkaa parku, että naiset eivät toki voi sairaspoissaololleen mitään, haluan huomauttaa:

1. Työnantajalle on samantekevää, miksi ihminen on pois ”sorvin äärestä”. Työnantaja maksaa miltei jokaisesta tekemättömästä työtunnista joka tapauksessa palkkaa saamatta vastinetta.

2. Ja niissä tapauksissa, joissa työntekijä ei saa palkkaa työnantajalta sairasajalta, sitä maksaa KELA. Ja Tilastokeskuksen palkkavertailuissa ei KELA:N maksamia päivärahoja ole huomioitu. Enemmän sairastavat naiset saavatkin siis KELA:sta sellaista rahaa, jota ei oteta huomioon palkkavertailuissa, vaikka se on verotettavaa tuloa!!!

3. Kun naiset ovat enemmän pois työpaikoiltaan sairaussyyllä, niin ne työt täytyy jonkun tehdä. Eli paikalla olevat terveemmät miehet joutuvat tekemään poissaolevien naisten työt. Missä tämä näkyy palkkavertailuissa? Ei niin missään.

 

paulisumanen

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies". “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking - "Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard - "On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu