Syyt nro 4 ja 5 naisten vähempiin ansiotyötunteihin: Erot palkallisissa ja palkattomissa ylitöissä

Syy 4: Naiset pitävät ylityöitä miehiä useammin vapaana

Kirjassa ”Tasa-arvo työn takana”, Tilastokeskus 2007, kerrotaan, että naiset vaihtavat noin kaksi kertaa miehiä enemmän ylityötuntejaan vapaa-ajaksi, naiset 30 % ylityötunneistaan ja miehet 16 %. Tämä vääristää palkkatilastoja, sillä rahassa maksetut tuntiperustaiset ylityöt vähennetään tilastoista, mutta vapaana pidettyjä tunteja ei huomioida mitenkään.

Sorvin ääressä tehtyjä vuosityötunteja kertyy tämän vuoksi naisille miehiä vähemmän. Kokonaisvaikutus lienee alle prosentin luokkaa, mutta tämäkin on osana sitä tutkimustulostani, että kokoaikatyötä tekevät palkansaajamiehet tekevät vuodessa noin 20 % enemmän ansiotyötunteja kuin vastaavat naiset.

Syy 5: Miehet tekevät enemmän palkattomia ylitöitä

Akavaaka-tutkimuksen (Akava) mukaan miehet tekivät keskimäärin 24 tuntia palkatonta ylityötä vuodessa ja naiset 14 tuntia. Vaikutus tässäkin alle prosentin luokkaa.

Älkää sekoittako palkattomia ylitöitä niihin töihin, joita tehdään säännöllisen työajan ulkopuolella, kun ollaan kokonaispalkkauksessa. Palkaton ylityö on sellaista, että henkilölle maksetaan esimiehen kanssa sovituista ylitöistä palkkaa, mutta ei niistä, joista ei ole sovittu.

Palkaton ylityö on monesti ”solidaarisuutta yritystä/esimiestä kohtaan” ja niistä toivotaan saatavan palkkio myöhemmin jossain muodossa. Näinhän kokemukseni mukaan käykin. Hyvää työtä aikataulussa tehnyt työntekijä kyllä palkitaan, vaikka aikataulun pitäminen onkin vaatinut hieman joustoa työajoissa.

paulisumanen

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies". “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking - "Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard - "On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu