Naislääkärit saavat 84,4 % mieslääkäreiden palkasta, väittää Tilastokeskus

Nyt otan kantaa Tilastokeskuksen tutkijoiden tasoon.

Luepa seuraava Tilastokeskuksen julkaisun ote:
___________________

Kirjoittaja: Mika Idman työskentelee asiantuntijana hinnat ja palkat -yksikössä Tilastokeskuksessa.

Artikkeli on julkaistu Tilastokeskuksen  Tieto&trendit-lehdessä 6/2011 (artikkeli myös netissä).

Lähde: Palkkarakennetilasto, Tilastokeskus

Tietyissä korkeamman palkkatason ammateissa naisten määrä on lisääntynyt huomattavasti. Muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen mukaan naisten ja miesten osallistumisen tasa-arvo on parantunut nimenomaan vaativissa tehtävissä toimivien kohdalla.

Lääkäri on hyvä esimerkki ammatista, jossa palkka on suhteessa yleiseen palkkatasoon korkea. Naisten määrä on lisääntynyt merkittävästi viime vuosikymmenten aikana ja tällä hetkellä naislääkäreitä onkin jo enemmän kuin mieslääkäreitä.

Vuonna 1975 lääkäri ansaitsi lähes 2,5 kertaa niin paljon kuin kuntasektorilla yleisesti ansaittiin. Lääkäreistä naisia oli tuolloin noin 28 prosenttia. Vuonna 2010 naisten osuus lääkäreistä kuntasektorilla oli yli 59 prosenttia ja lääkärit ansaitsivat 2,4 kertaa niin paljon kuin kuntasektorilla keskimäärin ansaittiin.

Lääkäreillä alan naisvaltaistuminen ei ole laskenut ammatin palkkatasoa suhteessa muihin palkansaajiin.

Mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että vuonna 1975 naislääkärit ansaitsivat 83,6 prosenttia
mieslääkäreihin verrattuna. Vuonna 2010 sukupuolten välinen palkkaero lääkäreillä oli 84,4 prosenttia eli palkkaero oli kaventunut lääkäreillä 35 vuodessa vajaan prosenttiyksikön.

_____________________________________

Tässä artikkelissaan Mika Idman sotkee lahjakkaasti käsitteet (sukupuolten välinen) palkkataso ja ansiotaso. Hän käyttää niitä, niin kuin ne olisivat synonyymejä. Eihän siinä ole mitään väärää, että naislääkäreiden ansiotaso on 20 % alhaisempi kuin mieslääkäreiden, jos mieslääkärit tekevät vastaavasti enemmän työtunteja kuin naiset. Miesten tuntipalkka tehtyä työtuntia kohden on alhaisempi kuin naisten. Tätä tehtyjen työtuntien eroa ei Tilastokeskus ota huomioon missään palkkatilastoissaan.

Lue seuraava artikkelin ote:
______________________________________

Suomen Lääkärilehti 45/2008

Ulla Järvi

Onko nainen erilainen lääkäri?

Tutkimusten mukaan naislääkäreiden työaika on noin viidenneksen mieslääkäreitä lyhyempi ja he käyttävät myös hieman enemmän aikaa yhteen potilaaseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että (nais)lääkäreitä tarvitaan enemmän tekemään samat työt.

Mieslääkärit tekevät pidempää työpäivää, mikä näkyy heidän tulotasossaan.
_______________________________________

Tilastokeskuksen tutkijoiden pitäisi mennä ihan oikeaan työhön yksityiselle sektorille, jotta he
tajuaisivat, miten heidän tutkimansa palkkaeurot Suomessa syntyvät. Heidän kannattaisi perehtyä yrityksen palkkalaskentaan, siitä tehtäviin työnantajatiedostoihin ja niiden tietosisältöön. Kannattaisi myös lukea Työaikalaki ja Palkkarakennetilaston aineistokuvaus. Suositeltavaa lukemista on myös (puutteineen) kirja ”Aikanyrjähdys”, niin tulisi käsite kokonaistyöaika tutuksi, sitä kun Tilastokeskus ei tunne laisinkaan missään tilastossa, vaikka kokonaistyöaikaa tekee Suomessa sadat tuhannet palkansaajat.

Selitys mieslääkäreiden korkeampaan ansiotasoon on siis se, että mieslääkärit tekevät enemmän työtunteja, enemmän yö- ja viikonloppupäivystystä kuin naiset ja saavat enemmän toimenpidepalkkioita kuin naiset, sillä he käsittelevät enemmän potilaita per työtunti kuin naiset.

Arvioidaanpa, että 100 mieslääkäriä tekee samat työt kuin 104 naislääkäriä. Työnantaja säästää silloin myös 4 % parkkipaikoissa, työvaatteissa, työvälineissä, työhuoneissa, puhelimissa, palkkalaskennan kustannuksissa jne. Tätä työnantajan säästöä ei näy missään tilastoissa.
Tilastokeskus (Mika Idman) väittää, että naislääkäreiden palkat ovat 84,4 % mieslääkäreiden palkoista, vaikka mieslääkärit tulevat työnantajille tehtyä samanarvoista työtuntia kohden halvemmiksi kuin naislääkärit.

Eikö tämä Tilastokeskuksen ajatusmalli ole vääristelyä? Jos ei, niin mitä se on?

paulisumanen

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies". “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking - "Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard - "On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu