Ovatko sairaanhoitajat sorrettuja verrattuna insinööreihin?

Insinöörien vs. sairaanhoitajien palkat

Sairaanhoitajat nostivat omat palkkansa tarkasteluun lakkouhan alla 2007. He vaativat
samoja palkkoja insinöörien kanssa, sillä he katsovat tekevänsä samanarvoista työtä
insinöörien kanssa. Vaatimuksiensa tueksi he esittivät ansiotasovertailuita. Mutta ansiotasovertailu ei ole sama asia kuin palkkatasovertailu.

Huomautan tähän aluksi, etten haluaisi koskea koko asiaan ”pitkällä tikullakaan”, koska
mitään tilastollista aineistoa, joka täyttäisi ILO 100-sopimuksen mukaiset palkkavertailut,
ei todellakaan ole saatavissa insinöörien ja sairaanhoitajien palkkavertailussa. Oma tarkasteluvuoteni on vuosi 2000, joka oli lähes normaali. Jos tarkastellaan vaikkapa vuotta 2010, niin kukapa haluaisi sen olevan Suomen tavoitevuosi????

Mutta esitän tässä sellaisia näkökohtia, joilla mielestäni kyseinen ILO 100-kelpoinen tutkimus
voitaisiin saada aikaan, sillä olenhan ensimmäinen suomalainen tutkija, joka on tehnyt
ILO 100-mukaisen palkkavertailun. (Tarkemmin HD-kustannuksen kirjassa ”Vaiettua tietoa
tasa-arvosta”).

ILO 100-sopimuksen, jonka Suomi on ratifioinut vuonna 1962, mukaan insinöörien ja
sairaanhoitajien palkkavertailuissa tulee ottaa huomioon seuraavat seikat,
joista kukaan ei tähän mennessä ole välittänyt:

1. Insinöörien koulutusaste on enemmän kuin kertaluokkaa korkeampi kuin sairaanhoitajien. Tiedot Merja Kinnusen väitöskirjasta. Kuva väitöskirjan koulutusasteista ohessa.
Merja Kinnunen ei ole tietoinen, että monissa yksityisen sektorin työpaikoissa ”insinöörin” työtä
voi tehdä myös lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon suorittanut henkilö. Insinöörin nimike on monessa yrityksessä työtehtävä, ei tutkintonimike. Näin etenkin R&D-osastoilla.

2. Sairaanhoitajat syövät silloin työajalla, jos ruoka-aika on alle 30 minuuttia, ja yleensä näin on. Insinöörit syövät omalla vapaa-ajallaan. Jo tämä tekee vertailussa noin 5-6 % sairaanhoitajien hyväksi.

3. Sairaanhoitajien työaika on vakioitu (noin 38 tuntia viikossa). Ja he saavat ylityökorvauksia
ylimenevältä työajalta. Insinöörit tekevät 37,5-40 tuntia viikossa säännöllistä työaikaa,
mutta Insinööriliiton mukaan insinöörien tavallinen viikkotyöaikaylittää runsaastikin 40 tuntia,
eikä heille useinkaan makseta ylityökorvauksia. Matkatyötä tekevillä matka-aikaa ei lasketa työajaksi.

4. Sairaanhoitajien loma-aika voi olla jopa 37-39 päivää vuodessa. Tavallisen yksityisen
sektorin insinöörin loma-aika on max. 30 päivää.

5. Sairaanhoitajien sairastuvuus ylittää insinöörien sairastuvuuden. Sairaanhoitaja ei siis ole yhtä
monta päivää vuodessa sorvin ääressä kuin insinööri heikomman terveyden vuoksi. Ainakin
yksityisellä sektorilla työnantajaa kiinnostaa, maksaako hän palkkaa tehdystä vai
tekemättömästä työpanoksesta.

6. Sairaanhoitajien eläkeikä on keskimäärin alhaisempi kuin insinöörien ainakin vuoteen 2025 asti. Julkisella sektorilla annettiin mahdollisuus valita entinen ansaittu eläkeoikeus tai korkeampi
palkka, mutta korkeampi palkka ei kiinnostanut ja siksi sairaanhoitajat jäävät aikaisemmin täydelle eläkkeelle, jossa on jopa yksityistä sektoria korkeampi eläkeprosentti (max 66 %) vuoteen 2025 asti.
Yksityisen sektorin insinööreillä on eläkeikä 63 vuotta ja eläke max. 60 % palkasta, piste.
Sairaanhoitajanaiset saavat noin 6 vuotta kauemmin eläkettä kuin miesinsinöörit. Eläke on ILO-sopimuksen mukaista ”välillistä ansiota”.

7. Sairaanhoitajien palkalliset sairaslomapäivät ovat pidemmät kuin insinöörien.

8. Miesinsinöörit (ja valtaosa insinööreistä on miehiä) ovat asevelvollisuuslain alaisia,
eli tekevät palkatonta maanpuolustustyötä noin 3 % elinikäisestä työajastaan. Valtaosa
sairaanhoitajista on naisia,joilla kyseistä lakisääteistä velvoitetta ei ole.

Mielestäni kenelläkään, joka ei ota huomioon yllä mainittuja seikkoja, ei ole oikeutta verrata
insinöörien ja sairaanhoitajien palkkoja keskenään. Näinhän kuitenkin tapahtuu koko ajan julkisuudessa.

Huomautan vielä kerran, että en sano mitään siitä, onko sairaanhoitajien palkka oikeassa suhteessa insinöörien palkkaan. Minulla ei ole tarpeeksi tilastotietoa tehdäkseni kyseisen vartailun.

 

Ihmettelen kyllä niitä rohkeita, joilla on otsaa lausua asiasta jotain julkisesti ilman ILO 100-sopimuksen mukaista tilastollista faktaa.

paulisumanen

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies". “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking - "Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard - "On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu