STM käyttää naisia suosivia sukupuolisilmälaseja

Olen kannellut Eduskunnan oikeusasiamiehelle, että STM käyttää miesten ja naisten
palkkavertailussa sellaisia tilastoja, jotka eivät sovellu sukupuolten palkkavertailuun.

Mielestäni sukupuolten välinen palkkavertailu tulee tehdä niin kuin Suomea velvoittavissa ILO
100 – sopimuksessa (samanarvoisesta työstä sama palkka) ja EU:n palkkadirektiivissä
määritellään. Palkkarakenne- ja ansiotasoindeksitilastoissa nimittäin käytetään
kokonaistyöajan bruttoansioita, joissa ei ole vakioitu tehtyä työaikaa eli suomeksi: Niissä
kummassakaan ei oteta huomioon sitä, että miehet tekevät noin 20 % enemmän työtunteja
vuodessa kuin naiset ilman ylitöitä laskettuna. Lisäksi niissä on mukana sellaisia lisiä (yö-, raskaan, vaarallisen ja likaisen työn lisät), jotka ILO-sopimuksen mukaan pitää jättää pois tasa-arvoisesta palkkavertailuista.

1. STM vastaa Eduskunnan oikeusasiamiehelle näin:

”Nämä sopimukset (ILO ja EU) eivät kuitenkaan määrää mitään tilastoinnista, joten Tilastokeskuksen tilastot eivät voi olla niiden vastaisia”.

Taitaa olla luetun ymmärtämisessä vaikeuksia. En minä tilastoja ole arvostellut sopimuksen
vastaisiksi, vaan niiden käyttämistä tasa-arvon mittamiseen, vaikka ne eivät siihen sovellu.
Tilastokeskus sanoo itse, ettei niitä voi kutsua tasa-arvotilastoiksi.

2. Lisien mukana olemiseen STM vastaa näin:

”Naisia ja miehiä on tilastoissa käsitelty samalla lailla. Pauli Sumanen ei omassa esim.
23.8.3010 päivätyn kirjoituksensa liitteen 2 esimerkeissä ole ollut sukupuolineutraali vaan on jostain syystä esittänyt vain sellaisia esimerkkejä, joissa naiset eivät tee fyysisesti raskasta työtä tai yötyötä tai että miehet eivät ole sellaisen TES:n piirissä, joissa täyden eläkkeen eläkeikä on 58 vuotta.”

Ilmeisesti ohimosuonet pullistuneina, korkean verenpaineen ja naisia suosivien sukupuolisilmälasien vaikutuksesta STM pistää suuhuni sellaista, mitä en ole sanonut.

Väestörekisterikeskuksen mukaan esimerkeissä käyttämäni Matti ja Liisa ovat
sukupuolineutraaleja nimiä. Kumpiakin nimiä on Suomessa sekä miehillä että naisilla. En ole
missään määritellyt, että Matti on mies ja Liisa nainen, STM on sen tehnyt. Missään
esimerkissä en maininnut, etteikö Suomessa ole naisia yö- tai raskaissa töissä enkä kiistänyt,
että on paljonkin tapauksia, joissa miesten täyden eläkkeen eläkeikä on 58 vuotta.

Valitsin siksi sukupuolineutraalit nimet Liisa (mies) ja Matti (nainen), että eihän sillä saa
olla merkitystä tasa-arvoisessa palkkavertailussa, onko vertailuparina mies ja nainen tai
nainen ja mies, kun asiaa ratkaistaan. En minä vaadi, että ne lisät poistetaan, joita miehet saavat  enemmän ja ne lisät säilytetään, joita naiset saavat enemmän, vaan vaadin, että kaikki ILO 100 – sopimuksen määritelmän vastaiset lisät poistetaan.

STM:n vastauksesta voidaan päätellä, että jos Matti on nainen, hän voi vaatia päivätöistään
maksettavan samansuuruisen yölisän kuin Liisa (mies) saa yötöistä. Ja näinhän STM:n käyttämä
palkkavertailu tekeekin.

Mutta STM ei suostu vastaamaan kysymykseen, pitääkö yötyölisät poistaa palkkavertailuista, jos Matti on mies ja Liisa nainen.

Tässä oli kaksi mehevintä naisia suosivat sukupuolisilmälasit päässä tehtyä vastausta minun
”röyhkeään” kysymykseeni: ”Onko STM tasa-arvoinen palkkavertailussaan?”

STM:n vastauksen olivat allekirjoittaneet kansliapäällikkö Kari Välimäki ja hallintoylijohtaja Jaana Koski, mutta toivon sydämestäni, että he olivat pelkkiä nimenkirjoittajia eivätkä raukat ole edes lukeneet allekirjoittamaansa tekstiä.

paulisumanen

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies". “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking - "Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard - "On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu