Suomen kallein tutkija?

Tilastokeskuksen tutkimuspäällikkö Anna-Maija Lehto on saanut useita tunnustuksia eri tahoilta. 4.11.2011 hänet nimitettiin Työelämän tutkijaksi 2011 ja hän sai Vuoden 2007 työelämänpalkinnon Kansan Sivistysrahastolta.

Marraskuussa 11.11.2011 hän esiintyy esitelmöijänä ”SUKUPUOLI YHTEISKUNNASSA”  – Konferenssissa, Tampereen yliopistossa, jonka yksi aihe on ”Millaista on 2010-luvun feministinen yhteiskuntaa koskeva tutkimus?” Konferenssi on lähes 100 % tasa-arvoinen, sillä järjestäjälistassa on
71 naista sekä Arto Jokinen, Jiri Nieminen ja Ilkka Pietilä.

 

Anna-Maija Lehto esiintyy työryhmässä ”Työelämän tutkimuksen metodit”, ja pitää esityksen 14.30–15.00  aiheesta ”Feministisen otteen mahdollisuudet työelämän tutkimuksessa.”

Minä pidän häntä Suomen kalleimpana tutkijana. Hänen tutkimustulostensa vuoksi Suomessa on uhrattu miljoonia euroja turhiin organisaatioihin ja tutkimuksiin, joissa tutkitaan muka-ongelmaa, jota ei todellisuudessa ole olemassa.

Tarkoitan tietysti miesten ja naisten välistä palkkaeroa.

Mikä mättää?

Hän lienee eniten viitattu palkkatutkija Suomessa, ainakin internetin hakutulosten perusteella. Kaksi tutkimusta on etusijalla. Jompaan kumpaan näistä kahdesta tutkimuksesta viitataan suunnilleen jokaisessa palkkatasa-arvoa käsittelevässä kirjoituksessa Suomessa.

Tutkimus 1. Tilastokeskuksen kirjassa ”Tasa-arvo työn takana” Hanna Sutela – Anna-Maija Lehto, Multiprint Helsinki 2007, on hänen artikkelinsa ”Sukupuolten palkkaero Suomessa”, alkaen sivulta 60.

Sivulla 61 hän sanoo: ”Ansiotasoindeksissä keskimääräiset kuukausiansiot kuvaavat kokoaikaisen ja täyttä palkkaa saaneen palkansaajan säännölliset tehdyn työajan ansioita. Vuonna 2006 miesten keskimääräinen kuukausiansio oli 2851 euroa ja naisten 2289 euroa. Tällöin naisten palkan osuus oli 80 prosenttia miesten palkasta.”

Tämä lausunto osoittaa täydellistä tietämättömyyttä Tilastokeskuksen palkkatilastojen todellisesta sisällöstä. Eihän Tilastokeskuksen palkkatilastoilla ole mitään tekemistä ”tehdyn työajan” kanssa. Myöskään palkkatilastojen ansiot eivät ole kokonaispalkkaa saavilla mitään ”säännöllisen työajan ansioita”. Ne ovat säännöllisiä kuukausiansioita kokonaistyöajalta. Kuukausipalkkaisilla ei palkka-aineistossa ole tehtyjä työtunteja, joten mitään työtuntien vakiointia ei palkkarakenne- tai ansiotasoindeksissä ole voitu kuukausipalkkaisilla tehdä.

Tutkimus 2. Tilastokeskuksen julkaisussa ”Työolojen kolme vuosikymmentä”, hän sanoo artikkelissaan ”Palkkaus” sivulla 167 : ”Työolotutkimuksen antama kuva palkkaeron kehityksestä on tasa-arvon kannalta optimismia luova sikäli, että 1980- ja 1990-lukujen taitteessa nähtävillä ollut notkahdus erojen kasvun suuntaan on jäänyt tilapäiseksi ja naiset ovat jälleen lähentymässä kohti miesten palkkatasoa. Silti on edelleen hämmästyttävää, että palkoissa on noin 20 prosentin ero, vaikka palkansaajakunnassa naisten koulutustaso on noussut selkeästi korkeammaksi kuin miesten.”

Eihän miesten ja naisten välillä ole tasa-arvon kannalta mitään palkkaeroa, vaan on eroa pelkästään kuukausiansioissa. Ansioiden ero johtuu pelkästään siitä, että kokoaikatyötä tekevät miehet tekevät keskimäärin noin 20 % enemmän työtunteja vuodessa kuin naiset.Työolotutkimuksessa ei kysytä tehtyjä työtunteja, joten mitään työtuntien vakiointia ei palkkoihin ole voitu tehdä.

Tilastokeskus ei julkaise tasa-arvoisia palkkatilastoja

Tilastokeskuksen palkkatilastot (palkkarakennetilasto, ansiotasoindeksi,joka itse asiassa on palkkaindeksillä korjattu palkkarakennetilasto ja työolotutkimus) eivät ole tasa-arvotutkimukseen kelpaavia palkkavertailuita, koska niissä ei mitata samansuuruisen työpanoksen tekevien ihmisten ansioita keskenään.

Palkkarakennetilastosta Tilastokeskuksen pääjohtaja Heli Jeskanen-Sundström sanoo 30.3.2011 Eduskunnan oikeusasiamiehelle lähettämässään kirjeessä: ”Sen perusteella, että sukupuoli esiintyy yhtenä palkkarakennetilaston luokitustekijänä, sitä ei kutsuta eikä sitä voikaan kutsua tasa-arvotilastoksi”.

Kuinka huonosti tieto kulkeekaan Tilastokeskuksen pääjohtajan huoneesta Tilastokeskuksen henkilökunnalle!

STM

Koko Sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikön emännöimä Samapalkkaisuusohjelma perustuu näihin Anna-Maija Lehdon kirjoituksiin. Samoin vuoden 2010 hallituksen antaman tasa-arvoselonteon palkkaosuus, jossa sanotaan näin:”Palkkaeroja on pitkään seurattu säännöllisen työajan kuukausikeskiansiot mittarina käyttäen. Keskimääräiset kuukausiansiot kuvaavat kokoaikaisen ja täyttä palkkaa saaneen palkansaajan säännöllisen, tehdyn työajan ansioita. Tämä mittari ottaa huomioon kokoaikatyötä tekevien peruspalkan, säännölliset lisät, tulos- ja suoritusperusteiset palkanosat sekä tulospalkkiot. Sen sijaan se jättää tarkastelun ulkopuolelle ylityökorvaukset ja myös osa-aikatyöntekijät. Osa-aikaisten työntekijöiden ja ylitöiden ottaminen mukaan palkkaerotarkasteluun kasvattaa sukupuolten välistä palkkakuilua.”

Hallitukselta on mennyt ansiot ja palkat sekaisin. Onhan tosi ihmeellistä, että enemmän ylitöitä tehneille maksetaan enemmän palkkaa ja siitäkös palkkakuilu kasvaa! Siihen on siis saatava muutos! Kaikille samat ylityölisät, huomioimatta sitä, onko tehnyt ylitöitä vai ei, lienee hallituksen halu? Ja osa-aikaisilleko on maksettava sama kuukausipalkka kuin täyttä työpäivää tehneille?

Kuka näitä tasa-arvosepustuksia oikein laatii?

O tempora o mores.

Voi niitä kaikkia hukkaan heitettyjä miljoonia. Ja Kataisen hallitus lupasi lisää rahaa. ”Kolmikantaista samanpalkkaisuusohjelmaa jatketaan tavoitteena naisten ja miesten palkkaeron kaventaminen enintään 15 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä. Tarvittavien toimenpiteiden täsmentämiseksi käynnistetään kaksi laaja-alaista tutkimushanketta.”

Eu-Parlamentti on vaatinut tehtyjen työtuntien ottamista mukaan palkkavertailuun päätöslauselmassaan (2008/2012(INI). Heti kun näin tehdään, huomataan, että palkkaero oikein laskettuna onkin sitä, että naiset saavat enemmän palkkaa kuin miehet tehtyä työtuntia kohden laskettuna. Ja sen palkkaeron pienentämiseksi ei kaivata Anna-Maija Lehdon tietämystä, henkilön joka kertoo feministisen otteen mahdollisuuksista työelämän tutkimisessa huomenna 11.11.2011.

paulisumanen

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies". “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking - "Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard - "On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu