Työtuntien kirjaus pakolliseksi?

Oheinen kirjoitus ei läpäissyt HS:n seulaa, joten toivon siitä keskustelua täällä:
– – – – – – – – – – – – – – –
Työaikakirjanpito pakolliseksi

Kannatan Lotta Savinkoa Suomen Ekonomiliitosta (HS 10.11.2011) siinä, että työaikakirjanpito on tehtävä pakolliseksi kaikissa työsuhteissa. Samassa lehdessä sivulla A14 Ralf Sund vastustaa tuottavuuden mittaamista. On huomattava, että EU:n parlamentti vaatii tehtyjen työtuntien ottamista mukaan miesten ja naisten väliseen palkkavertailuun (2008/2012(INI). Päätöslauselmassa EU vaatii, että tuottavuutta pitää mitata sekä määrällisesti (fyysiset läsnäolotunnit työpaikalla), että laadullisesti. Tätä ei voida tehdä niin kauan kuin työtunteja ei kaikilla palkansaajilla kerätä. Ja vaadin, että työaikakirjanpidolla kerätyt tehdyt työtunnit
pitää liittää osaksi sitä palkkatietoa, joka menee Tilastokeskukseen.

Palkansaajille selkiytyisi  työaikakirjanpidossa se, minkälaisessa palkkausmuodossa, kokonaistyöajan palkka vai säännöllisen työajan palkka, he ovat. Kirjassa Julkunen-Nätti-Anttila: Aikanyrjähdys  sanotaan sivulla 88: ”Akateemiset ihmiset eivät välttämättä itsekään tiedä, millainen työaika heillä on.”

Ja jos palkkavertailuissa otettaisiin huomioon myös tehdyt työtunnit, tulisi työn tuottavuus mitatuksi edes määrällisesti. Tehtyjä työtunteja ei tällä hetkellä oteta palkkavertailuissa mitenkään huomioon. Tuottavuuden laadullisten mittausmenetelmien kehittämiseen meneekin sitten varmaan vuosia, mutta EU-parlamentin päätöslauselma vuodelta 2008 velvoittaa kyllä myös Suomea aloittamaan työn tällä saralla.

Pauli Sumanen
Työaika- ja palkkatilastotutkija
– – – – – – – – – – – – – – – – –

Tarkastellaanpa lähemmin, miten tämä mielestäni järjetyisi:
Yksinkertainen ja halpa menetelmä on se, että työnantaja jakaa kaikille työntekijöille älypuhelimet, joissa on työajan keruuohjelmisto. Työpuheluita ei tarvitse edes erikseen kirjata, sillä puhelimeen voidaan koodata ne numerot, jotka kuuluvat työnteon piiriin. Koska puhelimella voi soittaa myös yksityisiä puheluita, sen kustantaisi osittain työntekijä/ay-liike.

Tällä hetkellä noin kolmasosalla palkansaajista on jonkinmuotoinen ”kellokortti”, kolmasosa kirjaa tuntinsa käsipelillä ja kolmasosan tekemää työaikaa ei kerätä ylös. Mutta mikään näistä ei kata kaikkea työtä. Jo työn määrittely on usein vaikeaa.

Mitä ne tunnit ovat, joita seurataan:
1. Normaalin työajan tunnit, jolloin ollaan ”sorvin ääressä”.
2. Normaalin työajan tunnit, jolloin ollaan palkallisesti pois sorvin äärestä (eriteltynä: sairaus, loma, koulutus, tyky-toiminta, ay-toiminta jne)
3. Ylityötunnit, joista maksetaan palkkaa tuntiperustaisesti.
4. Ylityötunnit, jotka kuuluvat säännölliseen kuukausiansioon työaikalain 39 § mukaisesti.
5. Palkattomat ylityöt, joista ei makseta palkkaa työehtosopimuksen mukaisesti, kuten ylempien toimihenkilöiden matkustusaika.
6. Palkattomat ylityöt, joita henkilö tekee siksi, että ei ehdi tehdä työtään normaalina aikana, mutta ei vaadi siitä palkkaa.
7. Palkattomat ylityöt , joita työntekijä tekee vapaaehtoisesti, vaikka tietää, että niistä ei saa korvausta.
8. Palkattomat ylityöt, joista kuuluisi saada korvaus, mutta joita nykyjärjestelmässä ei tunnisteta.
9. Työmatka-aika (ihan vain tilastoinnin vuoksi)

Työnantajat varmaan haluaisivat jo tuottavuuden mittaamisenkin vuoksi tällaisen järjestelmän. Kun se kirjataan lakiin, tilintarkastajat valvovat sen noudattamista automaattisesti, sillä silloin se kuuluu hallinnon tarkastamisen alueelle. Tilintarkastajien tehtävä on jatkossakin tarkastaa, että palkkaa maksetaan vain niille, joille se kuuluu maksaa ja että ylitöistä maksetaan vain niille, joiden ylityöt ovat esimiesten hyväksymiä.

Siis vain kohdan 8 ylitöissä käytäntö saattaa muuttua, jos nykyään joitakin esimiesten määräämiä ylityötunteja jää pimentoon.

Kun Ralf Sund vastusti tuottavuuden mittaamista (josta sorvin ääressä tehtyjen työtuntien mittaaminen on yleisintä), se saattaakin olla työntekijäpuoli, joka vastustaa kaiken kattavaa ”kellokorttijärjestelmää”.

Mitä mieltä olette, pitääkö työtuntien kirjaus olla laissa määritetty pakolliseksi?

paulisumanen

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies". “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking - "Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard - "On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu