Naivatko miehet alaspäin?

Viime aikoina on kovasti keskusteltu siitä, naivatko miehet ”alaspäin”. Eli onko siinä perää, että miehen avo/aviopuoliso on useimmiten vähemmän vähemmän ansaitseva kuin mies itse.

Paljon on puhuttu tässä yhteydessä miesten ja naisten viidenneksistä. Eli jos jaamme miehet ja naiset viiteen tasaluokkaan koulutustason/tulojen suhteen, niin jokainen miesten viidennes nai omasta viidenneksestään ja yhtä omaa viidennestään alemmasta naisviidenneksestä. Tämän teorian mukaan meille jää ylimmän viideksen parhaan koulutustason/parhaiten ansaisevien naissinkkuylijäämä ja alimman viidenneksen luuserisinkkumiesylijäämä.

Kun katselemme ”Kuka kukin on” – kirjaa, huomaamme jo aivan pienestäkin otannasta, että miesjohtajien aviopuolisot ovat ”alempaa” koulutustasoa kuin naisjohtajien aviopuolisot.

Tilastotieteilijänä tietysti olen kiinnostunut, onko joku tutkinut asiaa tieteellisesti.

Yksi asiaa tutkinut on Olli-Pekka Ruuskanen, joka teki väitöskirjan perheiden ajankäytöstä vuonna 2004. No mitä sieltä väitöskirjasta löytyy? Tutkittavia oli vajaat 800 henkeä.

Seuraava taulukko parisuhteessa elävistä on asiaa valaiseva:
(kaksi ensimmäistä saraketta on Ruuskasen väitöskirjasta)

                      Miehet      Naiset       Naiset %            Kaikki M ja N

Vuosipalkka       27 792      18 392      66,2 %             N = 82 % / M   
Työtunnit / v      1 793        1 533      85,5 %             M = 1940, N = 1586 N = 81,8 %
Tuntipalkka br.     15,5         12,0      77,4 %              N = 100 % / M
Veroprosentti        38 %         33 %  
Työttömiä            3,4 %        6,6 %                            M = 9 %,  N = 9 %
Ei työvoimassa       0,8 %      10,3 %
Töissä                 95,8 %      83,0 %       

Mitä tuo on selkokielellä:
1. Parisuhteessa olevien naisten tuntipalkka on vain 77 % parisuhteessa olevien miesten tuntipalkasta, kun koko väestöllä mitattuna naisilla on sama tuntipalkka kuin miehillä. Eli miehet naivat itseään huonompipalkkaisia naisia.

 
2. Naissinkut ansaitsevat tuntipalkkana paljon enemmän kuin parisuhteessa elävät naiset ja miessinkut paljon huonommin kuin parisuhteessa elävät miehet. Tämä vahvistaa käsityksen, että hyväpalkkaisissa on paljon naissinkkuja ja huonopalkkaisissa paljon miessinkkuja.

3. Koko väestön miesten työttömyys on noin 9 %, mutta parisuhteessa elävillä vain 3,4 %, eli työttömyys kohdistuu voimakkaasti miessinkkuihin. Parisuhteessa olevista miehistä noin 96 % käy töissä.

4. Parisuhteessa olevien naisten osalta myös heidän työttömyytensä on kaikkia naisia alempi, mutta osa selityksestä voi olla, että osa parisuhteessa elävistä naisista kirjautuukin ”ei työvoimassa” – oleviin. Parisuhteessa ”ei työvoimassa” olevat ovat esim. asevelvollisia, vankeja, sairauden vuoksi työkyvyttömiä, äitiys- tai vanhempainlomalla olevia sekä niitä, jotka eivät ilmoittaudu työttömäksi. Naistyövoima on noin 1,4 miljoonaa ja kun vuodessa syntyy noin 60 000 lasta, niin äitiys- ja vanhempainrahaa saa noin 4 % naistyövoimasta. Lopuilla 8 %:lla on joku muu syy kirjautua ”ei työvoimassa” – oleviksi.

Jos on totta, että naiset eivät katso rahan perään parisuhteeseen mennessään, niin sitten on silkkaa sattumaa, että he keskimäärin ”naivat” kolmanneksen itseään parempaa tuntipalkkaa saavan miehen, joiden koko vuoden ansiot ovat puolet suuremmat kuin heidän omat vuosiansionsa. Kun naisilla on korkeampi koulutus kuin miehillä, niin tämä kyllä vaikuttaa aika sadulta.

 

Uskokoon joulusatuihin, ken tahtoo. Kaikille lukijoille hyvää joulua!

paulisumanen

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies". “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking - "Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard - "On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu