Ammattiliitto JHL häröilee palkkaerosta

JHL julkaisee verkkosivuillaan ja useassa lehdessä julkaistussa selvityksessään asioita, joita voi pitää disinformaationa. Minun vastaukseni on kysymykseen: Miksi naiset tienaavat miehiä vähemmän? No siksi, että he tekevät työtunteja miehiä vähemmän ja heidän tuottavuutensa on pienempi kuin miesten. Miesten ja naisten ansioiden erossa ei ole mitään muuta tasa-arvon vastaista, kuin että miehet ovat palkkakuilussa.

_________

JHL;n selvityksestä otteita:

JHL: Nämä kolme tekijää selittävät, minkä takia naiset tienaavat miehiä vähemmän.

1. Ensimmäinen merkittävä kohta on se, että työntekijän on helpompi suhteuttaa palkkatoiveensa oikein, kun hän tietää mitä muut tienaavat samasta tai samankaltaisesta työstä. Ammattiliitto on juuri julkaissut aiheesta kattavan selvityksen.

2. Toinen perusteettomia palkkaeroja kaventava ja JHL:n kannattama kehityssuunta liittyy edelliseen.
Ammattiliitot ja luottamushenkilöt edistävät palkkatasa-arvoa merkittävästi, JHL tiedottaa.
Luottamushenkilöiden pitäisi saada tietoonsa koko henkilökunnan palkat kaikkine palkanosineen, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine arvioi.

3. Julkisten ja hyvinvointitalojen liitto JHL:n painotuore selvitys esittää kolmantena vaikuttavana tekijänä, että Suomessa pitäisi esimerkiksi purkaa töiden jakautumista naisten ja miesten ammatteihin.
– Kärjistetysti voisi sanoa, että Suomeen tarvitaan enemmän miessairaanhoitajia ja naiskoodareita, ekonomisti Youssef Zad sanoo tiedotteessa.

4. JHL tiedottaa myös, että aihetta palkkaerojen kaventamiseen tähtäävään työhön todellakin on. Suomessa miehet ja naiset saavat kokoaikatyöstä selvästi erilaista palkkaa. Vuonna 2020 kokoaikaisesti työssäkäyvät naiset tienasivat kuussa keskimäärin reilut 600 euroa vähemmän kuin miehet, JHL tiedottaa.
______________________

Perataanpa hieman tätä selvitystä.

Kohta 1: ”…työntekijän on helpompi suhteuttaa palkkatoiveensa oikein, kun hän tietää mitä muut tienaavat samasta tai samankaltaisesta työstä.”. Tämä ei riitä alkuunkaan Suomea sitovien EU-lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaan. Palkkavertailussa ei riitä tieto, mitä muut tienaavat, vaan siinä on oltava eriteltyinä peruspalkka, tuottavuuslisät ja muut ei-syrjivät lisät. Palkkavertailussa pitää näkyä myös tehdyt työtunnit ja kvalitatiivinen tuottavuus (työteho tunnissa) EU-perussopimuksen mukaan. Olisi varmasti tuo ILO-100-samapalkkasopimuskin hyvä olla ammattiliiton tiedossa. Ammattiliiton ”kattava” selvitys on amatöörimäistä tuhertelua vakavalla asialla.

Kohta 2: ”Luottamushenkilöiden pitäisi saada tietoonsa koko henkilökunnan palkat kaikkine palkanosineen, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine arvioi.”
Olen samaa mieltä heti kun JHL itse ymmärtää, mitä nämä palkanosat tarkoittavat tasa-arvoisessa palkkavertailussa. Nyt heillä siitä ei ole siitä vähäisintäkään aavistusta. Miten muka luottamusmiehet voisivat ymmärtää asioita ammattiliiton pääpukareita paremmin?

Kohta 3: ” … kolmantena vaikuttavana tekijänä, että Suomessa pitäisi esimerkiksi purkaa töiden jakautumista naisten ja miesten ammatteihin.
– Kärjistetysti voisi sanoa, että Suomeen tarvitaan enemmän miessairaanhoitajia ja naiskoodareita, ekonomisti Youssef Zad sanoo tiedotteessa.”

Mitä tällä on tekemistä tasa-avoisen palkkapolitiikan kanssa?
JHL: ”Suomen työmarkkinat jakautuvat räikeästi miesten ja naisten ammatteihin.”
He vaativat mm. naisia lisää koodareiksi. Ensimmäisessä valkokaulustyöpaikassani KELA:ssa vuonna 1964 100 % naisista oli koodareita. 1970 olin eräässä työpaikassa esimiehenä ja minulla oli alaisina pelkkiä naiskoodareita. Sittemmin tilanne on muuttunut. Nykyisin koodareista on naisia noin kymmenesosa. Miksi, sitä ei ole tutkittu. Oma ajatukseni: Naiset eivät enää viihdy ammatissa, missä vaaditaan loogisuutta, on aina kiire ja on oltava valmis venyttämään työaikaa, jos hommasi ovat myöhässä.
He vaativat myös lisää miessairaanhoitajia. Se ei onnistu ihan helpolla, sillä sairaanhoitajaksi hakuprosessissa valituilla on monesti korkeammat yo-tutkinnon arvosanat kuin Polille DI-tutkintoa suorittamaan. Miesten on miltei mahdotonta päästä alalle.
Mitä tasa-arvon kannalta väärää on siinä, että naiset haluavat paremmilla todistuksillaan valita sairaanhoitajan ammatin? Pitäisikö esimerkiksi myös rekan kuljettajissa, roskakuskeissa, metsureissa, nuohoojissa ja palomiehissä olla tasa-arvon vuoksi puolet naisia? Kun Lapin Letka yritti järjestää kurssin vain naismetsureille, yksikään nainen ei hakenut. Mitä se kertoo?
Minusta tämä vaatimus, että kaikissa ammateissa pitää olla puolet naisia (tai ainakin niissä ammateissa, jotka naiset valisevat) on kommunismia tai ainakin valtiofeminismiä eikä edusta tasa-arvoa. Ei ihmisiä saa pakottaa ammattiin, johin he eisät sovellu fyysisesti eikä mentaalisesti.

Kohta 4: ”Suomessa miehet ja naiset saavat kokoaikatyöstä selvästi erilaista palkkaa. Vuonna 2020 kokoaikaisesti työssäkäyvät naiset tienasivat kuussa keskimäärin reilut 600 euroa vähemmän kuin miehet, JHL tiedottaa.”
Vastaus: Ei palkkaa (josta on EU:n määritelmä) vaan ansioita. Jos JHL:n tiedote on kattava, miksi siitä puuttuu maininta, että nämä samat kokoaikatyötä tekevät miehet tekevät Tilastokeskuksen tilastojen mukaan 20 % enemmän vuosityötunteja kuin naiset. Eli miehet ja naiset saavat Suomessa samaa keskituntipalkkaa. En näe eri suuruisissa tienesteissä mitään tasa-arvo-ongelmaa, toisin kuin JHL.
Jos laskemme tuntipalkan ja siihen sidotun eläkkeen samanarvoista työpanosta kohden niin kuin EU-lainsäädäntö vaatii, niin miesten palkkataso on itse asiassa kymmeniä prosentteja pienempi kuin naisten. Miksi JHL ei ota huomioon EU-lainsäädäntöä?
Tiedoksi JHL:lle: Tapaus Puola: Euroopan komission nykyinen puheenjohtaja Ursula von der Leyen ilmoitti lokakuussa 2021, että EU tekee kaikkensa osoittaakseen, että EU-lainsäädäntö on jäsenmaiden kaiken lainsäädännön yläpuolella, myös jokaisen maan perustuslain yläpuolella.

+2
paulisumanen
Sitoutumaton Hyvinkää

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies".
“The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking -
"Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard -
"On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu