Keskustelunaihe Tasa-arvon päivänä 19.3.2022

Meitä huijataan tasa-arvolaskelmilla

Suomen valtiofemiministien naisittamat viralliset tasa-arvoelimet, Tasa-arvovaltuutettu, STM:n tasa-arvoyksikkö ja THL:n Tasa-arvotiedon keskus verkkosivuillaan sekä TANE (Eduskunnan Tasa-arvoasiain neuvottelukunta) ”naisen euro” -esitteessään ilmoittavat, että palkkaero Suomessa on noin 16 %, eli naisten palkkataso on 84 % miesten palkkatasosta. He laskevat ”palkkaeron” näin: ”Naisten ja miesten palkkaero on laskettu kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan keskikuukausiansioista.” Kyseessä ei ole faktatarkistettu informaatio. Valtion tasa-arvoelinten sekä yliopistojen sukupuoli- ja naistutkimuslaitosten päämääränä on naisten palkkojen kohottaminen vastakin verrattuna miehiin. Miljoonia veroeuroja on jo uhrattu tasa-arvon vastaisesti tehtyihin tutkimuksiin.

Miksi väite, että koko työmarkkinoilla kokoaikatyötä tekevien palkansaajanaisten ja -miesten palkkaero on 16 %, on huijausta? Ansiotasoindeksitilaston käsite ansio on eri asia kuin tasa-arvoisesti laskettu palkka eikä ansiotasoindeksiaineistossa sadoilla tuhansilla palkansaajilla ole säännöllisen työajan ansiota vaan kokonaistyöajan ansio. Virallisten tasa-arvoyksiköiden tekemästä palkkaerolaskelmasta voisi luulla, että se on tehty Suomessa voimassa olevien palkkatasa-arvoa määrittelevien lakien ja säännösten mukaan. Näin ei ole, sillä se on lainvastaisesti laskettu, kun määrittelemme tasa-arvoisen palkkaerolaskelman siten kuin se määritellään EU-laissa ja EU-tuomioistuimen päätöksissä. Esimerkiksi EU;n perussopimus kieltää tasa-arvopykälässään 157 vertaamasta erisuuruisia työpanoksia keskenään. Palkansaajamiesten työpanos on yli 25 % suurempi kuin naisten. Ja EU-tuomioistuimen päätös Jämo C-236/98 vaatii yötyölisien poistamista tasa-arvoisesta palkkalaskelmasta.Työeläke on erottamaton osa palkkaa (EY-tuomioistuin C-262/88).

EU-lait ja EU-tuomioistuimen päätökset ovat voimassa Suomessa ja etusijajärjestyksessä Suomen lakien yläpuolella. Kyseessä on EU:n oikeusvaltioperiaate. Kun Puola syksyllä 2021 ilmoitti, että Puolan perustuslaki on EU-lakien yläpuolella, EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leien ilmoitti: ”EU-laki on kansallisen lain yläpuolella, myös perustuslaillisissa kysymyksissä” (yle.fi uutiset 3-12135269). EU-lait ja EU-tuomioistuimen päätökset ovat siis voimassa kaikissa jäsenvaltioissa ja niiden yläpuolella. Näitä EU-lakeja ja EU-oikeuden päätöksiä ei huomioida Suomen virallisessa ansioerolaskelmassa.

Jos otamme palkkaerolaskelmassa huomioon tuntiperustaisesti maksetut ylityölisät ja tehdyt työtunnit kuten EU:n perussopimuksen § 157 sanoo, naisten ja miesten ansiotaso tehtyä työtuntia kohden on suunnilleen samansuuruinen kuukausitasolla. Kun otamme huomioon kvalitatiivisen tuottavuuden, EU-tuomioistuimen ratkaisut, että eläke on erottamaton osa palkkaa ja ILO 100-sopimuksen vaatimuksen ei-syrjivien lisien poistamisesta tasa-arvoisesta palkkaerolaskelmasta sekä otamme huomioon Perustuslain 6 § vuoksi asevelvollisten tekemät maanpuolustustunnit, päädymme mahdollisimman tasa-arvoisesti tehdyssä palkkaerolaskelmassa siihen, että keskimäärin naiset saavat elinikäisenä palkkana ja eläkkeenä samansuuruisesta ja samanarvoisesta työpanoksesta yli 30 % enemmän bruttopalkkaa kuin miehet. Ja sama nettona: Verojen ja veroluonteisten maksujen jälkeen palkansaajanaiset saavat pankkitililleen nettopalkkana euroja lähes 40 % miehiä enemmän. Joka haluaa tasa-arvoa, hänen on vaadittava miesten palkkasorron lopettamista.

Miehet kohtaavat näkymätöntä rakenteellista tasa-arvosortoa koko elämänsä ajan, koulutuksessa, asevelvollisuudessa, työelämän palkkaeroissa ja lopuksi eläkkeissä. Miksi patriarkaatti ja korporatismi sallivat tämän? Eikö kukaan uskalla puolustaa miehiä? Eivätkö edes poikien äidit?

Asiasta tehdyn mahdollisimman tasa-arvoisen tutkimukseni ”Kun naisen euro on 76 senttiä, niin miehen euro on 75 senttiä – Mitä ne kertovat?” voi lukea verkossa. (Googlaa nimellä)

Tasa-arvon päivänä 19.3.2022  Pauli Sumanen

paulisumanen
Sitoutumaton Hyvinkää

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies".
“The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking -
"Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard -
"On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu