Naisvalitus miehen kotitöistä edennyt väitöskirjaksi

Raisa Jurva tekee Tampereen yliopistossa väitöstä siitä, että miehet eivät osallistu tarpeeksi kotitöihin.

https://yle.fi/uutiset/3-10956722

Hänen yksi aikaisempi tutkimuksensa (yhdessä 3 muun kanssa) oli: ”Naisvalitus ja parisuhteen epätasa-arvot”.

Tässä yksi lainaus YLE:n artikkelista: ”Jurva toivookin, että myös miehet saataisiin tasa-arvokeskustelun pariin.”

Tässä on koettu vuosien varrella takaiskuja. Feministit, jotka ovat valloittaneet Suomen viralliset valtion verovaroilla toimivat tasa-arvoelimet, ovat järjestelmällisesti boikotoineet kaikkia miehiä, jotka eivät hyväksy feminististä agendaa. Pari vuotta sitten tasa-arvopäivillä Miesjärjestöjen keskusjärjestöstä riippumattomat miesten tasa-arvoa ajavat yhdistykset eivät saaneet ensimmäistäkään työryhmäpaikkaa, vaikka he esittivät niitä liki 10. Kaikki naisjärjestöjen ehdotukset hyväksyttiin, vaikka esitysolisi tullut liian myöhään tai oli sääntöjen vastainen.

Nyt juuri tapahtui niin, että yli 10 vuotta toiminut Miesten tasa-arvo ry, jonka hallituksen jäsen olin joku vuosi sitten, poistettiin verovaroilla rahoitetun THL:n Tasa-arvotiedon keskuksen ylläpitämästä tasa-arvojärjestöjen listasta ja tilalle valittiin muutaman kuukauden ikäinen Miehet ry, joka ilmoittaa julkisesti olevansa feministinen järjestö.

Raisa Jurva, todellakin on niin, että tasa-arvoasioissa valtion viralliseen tasa-arvokeskusteluun päästäkseen miesten täytyy nuoleskella feministien p…eitä? Veikkaanpa, että Miehet ry tulee olemaan ensimmäinen miesjärjestö, joka saa valtion rahoitusta.

Olen lukenut vuosien varrella tuosta naisvalituksesta erinäisiltä palstoilta ja kirjoista. Esimerkiksi liki neljä vuotta sitten kirjoitin tämän blogikirjoituksen:

http://paulisumanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/210631-naisvalitus-womansmurmur

Sen tärkein pointti oli se, että STM:n rahoittaman tutkimuksen mukaan miehet tekevät viikossa yli 8 tuntia enemmän yhteenlaskettua ansio- ja kotityötä kuin naiset.

Nyt feministit ovat keksineet uuden käsitteen: Metatyö.

Kirjassa: Ohisalo-Kotro (toim): Sinua on petetty – Kirjoituksia sukupuolten tasa-arvosta, Ohisalo-Kotro & Like Kustannus 2019
Otava Suomi 2019, ISBN 978-952-01-1627-9, tohtori Anna Moring, vihr, kirjoittaa näin: ”Anna Moring: Mikä tyttö? Mikä poika? Muu, mikä? Sukupuolten moninaisuus feministisessä keskustelussa.
s.21 Metatyö-sana viittaa siihen, että jokaisen konkreettisen tehtävän takana on aina olemassa jokin edeltävä prosessi, joka on välttämätön, jotta tehtävä saadaan suoritetuksi.
s.22 Työelämässä metatyö taas kasaantuu usein esimiesasemassa oleville. Ei aina, mutta usein. Ongelma on siinä, että työelämässä metatyöstä maksetaan yleensä ylimääräistä palkkaa tai sitä kompensoidaan muilla eduilla, perhe-elämässä ei.”

Toisaalta Moring selittää osaltaan sen, miksi miehet saavat suuremmat kuukausiansiot kuin naiset, ovathan miehet useammin kuin naiset esimiesasemassa, jossa on alaisia. Toisaalta Anna Moring ei esitä sille väitteelle yhtään tutkimusta, että kotona naiset tekevät enemmän metatyötä kuin miehet. Esimerkiksi minä olen rakentanut elämäni aikana kolme omakotitaloa ja siinä sitä metatyötä riittää niin kuin kuin omakotitalon ylläpidossakin. Kyllä miehetkin tekevät ”näkymätöntä” metatyötä perheensä parhaaksi. Ongelma on se, etteivät feministit tunnusta sitä olevan.

Eikös feministisen tutkimuksen mukaan naisilla ole tippaleipäaivot, jotka tekevät useaa työtä yhtäaikaa? Miehillä on putkiaivot, jotka voivat tehdä vain yhtä työtä kerrallaan. Keskustan johtava feministipoliitikko Sirkka-Liisa Anttila (toimintaa: Suomen keskustanaisten pj., Naisjärjestöjen Keskusliiton (NJKL) hallituksen puheenjohtaja, Naisjärjestöt yhteistyössä (Nytkis) hallituksen puheenjohtaja) on sanonut: ”Naisella on tippaleipäaivot, joka mahdollistaa että teemme kahta kolmea asiaa yhtä aikaa ja kaikki onnistuu erittäin hyvin. Itselläni on siitä monta kokemusta.”

Se on aivotutkimuksin todistettu, että logiikkaa ja matematiikkaa voi ratkaista aivoissa vain siten että ne ovat ainoita tehtäviä sillä hetkellä. Silloin muut tehtävät keskeytyvät. Ja feministinen teoria tippaleipä- ja putkiaivoista on muiltakin osin kumottu jo aikoja sitten.

Sitten feministit vaihtoivat ”tippaleipäaivot” käsitteeseen ”multitaskaaminen”. Naiset multitaskaavat monen tehtävän kimpussa, miehet eivät tee niin vaan tarttuvat yhteen asiaan kerrallaan ja tekevät sen valmiiksi. Multitaskaamisen tehottomuudesta on tutkimustuloksia: Aivotutkijat Minna Huotilainen ja Katri Saarikivi kertovat, että multitaskaaminen on työelämässä vähemmän tuottavaa kuin asian vieminen loppuun yksi kerrallaan.

https://duunitori.fi/tyoelama/multitaskaaminen

Multitaskaamisen synonyymina voidaan pitää sähläämistä. Me Naiset -lehti kertoi jopa, että multitaskaaminen vähentää älykkyyttä.

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ajankohtaista/tutkimus_multitaskaaminen_laskee_alykkyysosamaaraa

Itse jaan tieteet neljään ryhmään: Sciences (ns. vanhat luonnontieteet, esim. Helsingin yliopisto: Faculty of science, jossa itse opiskelin), Arts (humanistiset, sosiaalitieteet), Applied sciences (engineering, medicine) ja Women’s studies (naistutkimus, jota harhaanjohtavasti kutsutaan sukupuolentutkimukseksi). Nais/sukupuolentutkimus on feministispoliittinen tutkimusmenetelmä, jossa riittää, että naiset ”tuntevat” asioiden olevan jollain tolalla. Naistutkimuksessa ei välitetä kansainvälisistä sopimuksista, päätöksistä tai yleisestä oikeuskäytännöstä. Ja naisten tuntemukset ovat pätevämpää todistusaineistoa kuin mitattavissa olevat faktat. Naistutkimus vaihtuu mielestäni sukupuolentutkimukseksi vasta, kun siinä vähemmistösukupuolta (miehiä) kohdellaan tasa-arvoisesti.

Lukekaapa, miten naistutkimusta on tehty Mari Kupiaisen väitöskirjassa Turun yliopisto 2019, Osaamisen sukupuoli – Miten asiantuntijuus rakentuu sukupuolta ja osaamista koskevissa diskursseissa: ”Tutkimus on suomenkielinen monografia, joka paikantuu sukupuolentutkimuksen, feministisen työelämätutkimuksen ja kriittisen diskurssianalyyttisen tutkimuksen viitekehykseen. Aineistona ovat kahden, taustaltaan miesenemmistöisten alojen yrityksissä, tietointensiivisessä työssä työskentelevien naisten haastattelut.”

Sitten feministit julistavat: miehet sitä – naiset tätä. Missä tasa-arvo, jos väitöskirjassa keskitytään naisten mielipiteeseen?

Lopuksi: Rahatilanteeni on jo parantunut sen verran, että uskallan lyödä vetoa siitä, että Tampereen yliopiston sukupuolentutkimuksen väitöskirjatutkija Raisa Jurva ei kerro väitöskirjassaan sanaakaan tutkimuksesta: ”Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2006:73, Piekkola H. ja O-P. Ruuskanen: Työtä eri elämänvaiheissa ja ajankäyttö”. jossa todetaan, että miehet panostavat viikossa perheensä hyväksi yli 8 tuntia enemmän enemmän kuin naiset. Lyödäänpä asiasta vetoa pullo jotain suusta alas menevää. Haasteen hyväksyjä: Ilmoita nimesi ja osoitteesi tänne: paulisumanen miuku gmail piste com.

Viimeksi lupasin muutaman kymppitonnin äitini perintörahoja euroja sille, joka pystyy osoittamaan, että naiset Suomessa saavat keskimäärin vöhemmän palkkaa tekemäänsä työtuntia kohden kuin miehet. En saanut yhtään vastausta.

paulisumanen

Työaika- ja palkkatutkija. Myyttien murtaja. Miehen biologisessa ruumiissa. Gender oli aluksi "nainen", kunnes petyin feminismiin ja vaihdoin genderikseni "mies". “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking - "Menschen, die recht haben, stehen meistens allein" & "Je mehr Leute es sind, die eine Sache glauben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ansicht falsch ist" - Kierkegaard - "On parempi laskea summittain oikein kuin tarkasti väärin" - Eino Saarinen (1932-2014), kolmessa eri yrityksessä esimieheni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu