Ulkoistetut palvelut mukana myös aluevaalien jälkeen.

Tammikuussa äänestämme ensimmäistä kertaa uusissa aluevaaleissa, Näihin vaaleihin olemme päätyneet hallituksen ideologisen päätöksen vuoksi. On mielestäni surullista, että kaikista tärkeimpiä palveluita ja niiden järjestämistä vaarannetaan omien ideologioiden vuoksi. Etenkin omalle kotimaakunnalleni Keski-Suomelle näen tämän kehityskulun vaarallisena alueen maantieteen vuoksi, jossa meillä on yksi isompi kaupunki ja muuten pinta-alaltaan ihan mukavan kokoisia, mutta väkiluvultaan pieniä kuntia.

Aluevaltuusto tulee vetämään hyvinvointialueiden tasolla uusia linjauksia palveluiden järjestämisen suhteen. Hallituksen mallin vaarana on, että esimerkiksi terveyspalvelut sosialisoidaan. Siinä missä tällä hetkellä osa julkisista terveydenhuoltopalveluista on ulkoistettu yksityisille palveluntarjoajille, tulisi valtaosa, mikäli ei kaikki palvelut julkisesti ylläpidettäviksi. Tämä olisi tehokkaan ja nopean palvelun kannalta hyvin kestämätöntä, meillä on hyviä yksityisiä lääkäriasemia, jotka toimivat osana perusterveydenhuoltoa nimenomaan pienemissä taajamissa, joissa julkisesti pyöritetyt terveysasemat eivät ole pysyneet. Mikäli uusiin aluevaltuustoihin nousee päättäjiksi kovin kirkasotsaisia ideologeja, tulee sitä myöten myös Keski-Suomessa hyvinvointi, yrittäjyys ja työelämä kärsimään.

Terveydenhuollon lisäksi valtaosa sosiaalipalveluistakin on nojannut vahvasti yksityisen sektorin tarjontaan ja se onkin mahdollistanut palveluiden laadun ja helpon tavoitettavuuden. Puhtaan julkisesti tuotetut palvelut usein menevät malliin, jossa ongelmat ovat aina nauloja ja ratkaisu vasara, mutta yksi keskitetty ratkaisu ei ole paras mahdollinen. Pelkästään Jyväskylässä toimii lukuisia yksityisiä lastensuojelulaitoksia, jotka yhdessä kaupungin kanssa varmistavat sen, että apua tarvitseva lapsi ja nuori sitä myös saa. Uudessa hyvinvointialuemallissa tämäkin on uhattuna aivan terveydenhuollon tavoin.

Onneksi me kansalaiset voimme itse vaikuttaa tähän kehityskulkuun. Voimme pyrkiä siihen, että aluevaltuustoissamme tultaisiin tekemään Suomen järkevintä politiikkaa. Voimme tehdä politiikkaa, jolla hyödynnämme olemassa olevia resurssejamme, yksityisiä kuin julkisia ja tarjota sitä kautta myös vastaisuudessa kaikille Suomen hyvinvointialueelle mahdollisimman laadukkaat ja kattavat sosiaali- ja terveyspalvelut. Hallitus on luulotellut, että markkinatalous ja hyvinvointiyhteiskunta eivät sovi yhteen, mutta meillä on mahdollisuus todistaa toisin. Hyvinvointialueet saavat lähtökohtaisesti järjestää palvelunsa suunnilleen, miten haluavat, joten voimme näyttää, että keskusjohtoinen hallinto ei ole se, mitä tarvitsemme. Politiikan kuuluisi olla yhteisten asioiden hoitamista. Pidetään se sellaisena.

0
Peetu Luiro
Kokoomus Jyväskylä
Ehdolla aluevaaleissa

Keski-Suomalainen BBA-opiskelija ja yhdistysaktiivi.
Jyväskylän kokoomusopiskelijoiden hallituksen jäsen.
Aluevaaliehdokas Keski-Suomessa.
JAMKO:n edustajiston Puheenjohtaja kaudella 2022.

Minulle tärkeää päätöksenteossa on päätösten järkiperäisyys. Haluan toimia syrjäytymistä ja vastakkainasettelua ehkäisten omakohtaisten kokemuksieni myötä.

Ydinteemani:
Pragmaattinen päätöksenteko.
Byrokratian purkaminen.
Ei kiusaamiselle.
Ympäristönsuojelu.

Haluan tehdä politiikkaa, jossa asiat otetaan asioina ja ihmiset ihmisinä. Lupaan istua alas ja keskustella kaikkien muiden kanssa, olivat poliittiset rintamalinjat mitä ikinä ovatkaan. En usko somehuuteluun, vaan rakentavaan keskusteluun.
Mielipiteet blogissa omiani.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu