Maahanmuuton salatut luvut vielä kerran pähkinänkuoressa.

Maahanmuuttajien saamat
toimeentulotuet.

Suomen perusta julkaisi noin viikko sitten lukuja maahanmuutosta. Merkillepantavaa tässä tutkimuksessa on se, että ei edes 2.sukupolven maahanmuuttajilla toimeentulokulut pienene lähellekään kantasuomalaisten toimeentulomenoja. Se tulee ilmi alla olevasta Suomen perustan tutkimuksesta.

Tilastotulokset tulevat suoraan Tilastokeskuksen kokoamasta ja ylläpitämästä laajasta rekisteriaineistoista, jonka taustalla ovat:
-THL:n kokoama toimeentulotukirekisteri.
-Kelan rekisteritiedot saaduista perustoimeentulotuista vuodesta 2017 lähtien.
-Tilastokeskuksen FOLK perustieto tutkimusrekisteriaineisto.

Tässä tiivistelmä tutkimuksesta:

Yhteenveto keskeisimmistä tuloksista

Kokonaissummat ja osuudet pääkaupunkiseudun kaikista tuista:
• Maahanmuuttajat saivat vuonna 2018 noin 200 miljoonaa euroa toimeentulotukia, mikä on noin 25% kaikista Suomessa maksetuista toimeentulotuista.
• Koko Suomen väestölle maksettujen toimeentulotukien kokonaissumman nousu vuosina 2013–2018 (749 miljoonasta 804 miljoonaan) johtuu maahanmuuttajille maksettujen tukien kokonaissumman noususta.
• Kantaväestölle maksettujen vuosittaisten kokonaissummien taso on pysynyt samansuuruisena eli noin 600 miljoonassa eurossa vuosina 2013–2018.
• Vuonna 2018 pääkaupunkiseudun kaikista maksetuista toimeentulotuista noin 40 % meni maahanmuuttajille. Tämä osuus lähes kaksinkertaistui vuosina 2007–2018, ja tämä kaksinkertaistuminen johtuu (lähes) täysin Lähi-Idästä tulleista maahanmuuttajista.

Toimeentulotukea saavien prosenttiosuuksissa ja keskimäärin saaduissa tuissa on valtavat erot eri
ryhmien välillä

• Pakolaismaissa (Somalia, Irak, Afganistan, Syyria) syntyneistä 18–64-vuotiaista 60–70 % sai jotain toimeentulotuen muotoa vuonna 2017. Suurin osuus vuonna 2017 oli Somaliassa syntyneillä: 67,5 % sai toimeentulotukea.
• Kantaväestöllä osuus on ollut vuosittain noin 7 %.
• Somaliassa, Irakissa, Syyriassa ja Afganistanissa syntyneillä saatujen toimeentulotukien keskiarvot yhteensä olivat vuonna 2017 yli 2 300 euroa per henkilö. Korkein keskiarvo oli Syyriassa
syntyneillä vuonna 2017: 3 190 euroa/henkilö/vuosi.
• Kantaväestön osalta keskiarvosumma on vuosina 2012–2017 pysynyt 180–200 eurossa/henkilö/-
vuosi.
• Pakolaismaiden todella korkeat luvut erityisesti vuonna 2017 selittynevät osittain sekä perustoimeentulotuen maksamisen siirtymisellä Kelaan sekä vuonna 2015–2016 tulleilla turvapaikanhaki-
joilla.

Kaikkien maahanmuuttajaryhmien keskimäärin saadut toimeentulotuet nousevat kantaväestöön
verrattuna maassaoloajan kasvaessa.

• Kaikkien maahanmuuttajien keskimäärin saamat tuet yhteensä kasvavat noin 5-kertaisiksi kanta-
väestöön nähden 20 vuoden maassaoloajan jälkeen.
• Pakolaismailla (erityisesti Irak ja Somalia) keskimääräinen toimeentulotuki on 20 vuoden maassaoloajan jälkeen yli 15-kertainen verrattuna kantaväestöön.
• Syntymäalueista ainoastaan Itä-Aasiassa syntyneillä tuet ovat pienempiä kuin kantaväestöllä 20
maassaolovuoden jälkeen.
• Kaikilla muilla syntymäalueittain määritellyillä maahanmuuttajaryhmillä saadut keskimääräiset
toimeentulotuet ovat siis kantaväestöä suurempia 20 maassaolovuoden jälkeen.

Suomessa syntyneet maahanmuuttajien lapset eli 2. maahanmuuttajasukupolvi.

• Kaikkien suurimpien maahanmuuttajaryhmien lapset saavat tukia enemmän kuin samanikäiset
kantaväestön nuoret, monessa ryhmässä jopa moninkertaisesti.
• Tämä viittaa siihen, että ”kotoutumista”ei tapahdu toisessakaan maahanmuuttajasukupolvessa
– vaikka nämä henkilöt ovat syntyneet Suomessa.
• Suurin yksittäinen luku on Somalia-taustaisilla 19-vuotiailla: heistä 75 %:ia on saanut toimeentulotukea vuosittain. Kantaväestön samanikäisillä osuus on noin 13–14 %:ia.
• Sama toistuu, jos tarkastellaan vain harkinnanvaraisia toimeentulotukia. Kaikissa isoissa maahan-
muuttajaryhmissä 2. sukupolvi saa harkinnanvaraisia tukia jopa moninkertaisesti samanikäiseen
kantaväestöön verrattuna.
• Korkein yksittäinen luku on Somalia-taustaisilla 19-vuotiailla: heistä yli 30 % on saanut harkinnanvaraista toimeentulotukea vuosittain. Kantaväestön samanikäisillä osuus on ollut noin 5 %.

Loppuyhteenveto.

• Tutkimusten tulosten perusteella: humanitaaristen maahanmuuttajien sosiaaliturvan käyttö laskee 5—10 ensimmäisen maassaolovuoden aikana, mutta sen jälkeen jää korkealle tasolle verrattuna kantaväestöön ja alkaa jopa nousta jälleen.
• Suomen Perustan julkisen talouden toteutuneita nettovaikutuksia käsittelevän tutkimuksen (2015) mukaan Irakissa ja Somaliassa syntyneiden nettovaikutukset ovat keskimäärin noin -20 000e/- henkilö/vuosi. Tämän raportin tulosten perusteella toimeentulotuet muodostavat noin
10 prosenttia tästä.
• Suomen Perustan tutkimuksen (2019) tulosten mukaan näissä maissa syntyneiden maahanmuuttajien elinkaarivaikutusten odotusarvot ovat jopa -1 miljoona euroa per henkilö – varsinkin jos
lasten elinkaarivaikutukset huomioidaan.
• Yli 15-kertaiset keskimääräiset toimeentulotuet 20 maassaolovuoden jälkeen – sekä 2. sukupolven saamat keskimäärin moninkertaiset tuet verrattuna kantaväestöön – valottavat sitä, mistä tämä odotusarvoltaan miinus miljoona euroa osaltaan syntyy.

Vielä ajatuksia.

Pidän erittäin huolestuttavana tämän maan kotoutusohjelmaa turvapaikanhakijoille, koska tutkimuksen mukaan tuella eläminen jatkuu, vaikka synnyt Suomessa. Kunnissa puolueiden suhtautuminen kotoutusohjelmaan on välinpitämätöntä, poislukien perussuomalaiset. Tämä on tullut ilmi valtuustosaleissa, kun kotoutusohjelmaa on käyty läpi.

Lähde:

pekkahetta1

Toimii varavaltuutettuna Oulussa. Tarkastuslautakunnan jäsen. Työelämässä luottamustehtäviä löytyy seuraavista; Oulun osaston varapuheenjohtaja, urheiluvastaava, vara rahastonhoitaja ja Oulun osaston toimikunnan jäsen. Saat minut kiinni joko Facebookista nimelläni, Twitteristä <a href="https://mobile.twitter.com/Pexit" title="https://mobile.twitter.com/Pexit">https://mobile.twitter.com/Pexit</a> tai sähköpostin kautta <a href="mailto:pekka.hetta@gmail.com">pekka.hetta@gmail.com</a>

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu