Metsäteollisuus Suomi-Ruotsi-Saksa, vähä lukuja

Ruotsin metsäteollisuus

Paperi ja Puu artikkelista vuodelta 2020:

’ Ruotsi on maailman kolmanneksi suurin sellun, paperin ja sahatavaran viejä, jonka metsäteollisuuden osuus maan koko teollisuuden työllisyydestä, viennistä ja liikevaihdosta on 9-12 prosenttia. Metsäteollisuus työllistää suoraan 70 000 ihmistä sekä noin 50 000 alalla toimivaa yhden miehen yritystä. Useissa maakunnissa metsäteollisuuden osuus teollisuuden työllisyydestä on vähintään 20 prosenttia.

Metsäteollisuuden viennin arvo vuonna 2018 oli 145 miljardia kruunua (n. 14 miljardia EUR). Tämä pitää sisällään noin 80 prosenttia metsäteollisuuden tuotteista. Vuonna 2016 Ruotsin metsäteollisuus tuotti 11,9 miljoonaa tonnia sellua, 10,1 miljoonaa tonnia paperia ja 18,3 miljoonaa kuutiometriä sahatavaraa.

Ruotsin pinta-alasta noin 70 prosenttia on metsämaata, josta 80 prosenttia on aktiivisessa käytössä. Metsävaroista kaadetaan vuosittain yksi prosentti. Viimeisen 90 vuoden aikana Ruotsin metsävarat ovat kaksinkertaistuneet.

Ruotsin metsäteollisuusliiton jäseninä on 50 sellu- ja paperitehdasta, 120 sahaa sekä 40 muuta alan yritystä.

Ruotsin vahvuuksiin kuuluvat lisäksi lyhyempi kuljetusetäisyys Keski-Euroopan vientimarkkinoille ja oma valuutta, joka tyypillisesti antaa vientiteollisuudelle erilaisissa suhdannetilanteissa joustavan rajapinnan.’

maaseuduntulevaisuus:

Suomen metsäteollisuus 2019:

’ Metsäteollisuuden viennin arvo jäi viime vuonna 12,5 miljardiin euroon. Viennin euromääräinen arvo pieneni lähes kaikissa metsäteollisuuden päätuotteissa. Pudotusta edellisvuoden ennätyksestä tuli 5,5 prosenttia.

Metsäteollisuuden viennin osuus Suomen tavaraviennistä supistui 19,2 prosenttiin, mikä on 1,5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2018.’

Paperi ja Puu (2019):

Saksan metsäteollisuus

’ Sellu- ja paperiteollisuus työllistää Saksassa noin 38 000 ihmistä. Alan liikevaihto yltää 17 miljardiin euroon ja viennin arvokin noin 10 miljardiin euroon.

Puutuoteteollisuus on iso työllistäjä. Alan palveluksessa on lähes 150 000 ihmistä, ja yksistään huonekaluteollisuus työllistää lähes 100 000 ihmistä. Puutuoteteollisuuden liikevaihto ylittää 28 miljardia euroa, josta huonekaluteollisuuden siivu on 19 miljardia euroa. Huonekaluteollisuudessa tuotannon arvosta lähes kolmannes päätyy vientiin.

Sahatavaraa tuotettiin Saksassa runsaat 23 miljoonaa kuutiometriä. Saksan sahojen liikevaihto on 5,9 miljardia euroa. Tuotannosta vientiin menee noin 30 prosenttia eli 7,5 miljoonaa kuutiometriä. Osuuden arvo on noin 1,8 miljardia ­euroa, ja vienti on ollut kasvussa. Sahat työllistävät 17 500 ihmistä. Puulevyteollisuuden tuotannon arvo on puolestaan viisi miljardia euroa.’

PekkaLehtinen1

vanha ukkopaha, joka tarkkailee maailmanmenoa sivusta, puolueisiin sitoutumaton, mutta useimmiten löytää ehdokkaansa demareista, mutta ei aina

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu