Utofinnlandian tulevaisuus

 

Olipa kerran maa nimeltä Utofinnlandia jossakin maapallon äärikulmilla, josta edes hyvin harva tiesi mitään tai oli edes kuullut.

Joidenkin Utofinnlandian asukkaiden mielestä maa oli erittäin vanhoillinen ja ajastaan pahasti jäljessä, siellä ei ilmaston ja maapallon suojelua  heidän mielestään otettu kyllin vakavasti ja ihmisarvon kehityksessäkin oltiin pahasti takapajuisia ja demokratia oli täysin jämähtänyt paikoilleen. Niinpä nämä huolestuneet kansalaiset perustivat puolueen, joka ryhtyi määrätietoisesti ajamaan ilmastonsuojelua ja ihmisarvoa ja täydellisen demokratian kehitystä. Heidän mainontansa ja teesinsä saavuttivat Utofinnlandian  asukkaiden kannatuksen ja niin uusi puolue, joka oli nimetty: Täydellisen demokratian ja täydellisen ilmastonsuojelun ja täydellisen ihmisarvon puolueeksi. He käyttivät puolueesta lyhennystä: TÄDEII, tuo lyhenne on johdettu suoraan puolueen pitkästä nimestä.

Puolue saikin yllättäen seuraavissa parlamentin vaaleissa täydellisen enemmistön ja alkoi heti toimeenpanna puolueen  ajamia täydellisiä pyrkimyksiä demokratiaan, täydelliseen ilmastonsuojeluun ja täydelliseen ihmisarvoon.

Puolue julkaisikin teesinsä ja tavoitteensa näistä tärkeistä asioista, joita se aikoi lainsäädännällä edistämään reipasta vauhtia.

1 Tavoite: Täydellisen demokratian luominen Utofinnlandiaan

Miten se toteutetaan?

Koska on selvästi nähtävissä, että vanhat puolueet ja jotkut uudemmatkin puolueet ovat demokratian vihollisia, siksi, että heillä ei ole mitään oikeaa käsitystä siitä, miten maata pitää johtaa ja lakeja säätää, niin me säädämme lain, jolla estetään tällaisten demokratian tuhovoimien vallassa olo ja valtaan pääsy. Niinpä kaikkien puolueiden on jätettävä ehdokaslistansa kaikissa valtiollisissa-, alue- ja kuntavaaleissa  TÄDEII puolueen tarkastettavaksi ja ehdokkaaksi hyväksytään vain ne ehdokkaat, jotka ymmärtävät täydellisen demokratian olemuksen, täydellisen ilmastonsuojelun merkityksen ja täydellisen ihmisarvon saavuttamisen tavoitteet.

Koska on myös vaara, että ääntenlaskennassa tapahtuu  väärinkäytöksiä, on kaikkien ääntenlaskijoiden oltava TÄDEII puolueen jäseniä, jotta varmistetaan se, ettei sellaisia ääniä hyväksytä, joissa selkeästi näkyy äänestäjän tietämättömyys maamme parhaasta.

2 Tavoite: Täydellisen ihmisarvon saavuttaminen Utofinnlandiassa

Miten se toteutetaan?

Jokaisella ihmisellä on oltava oikeus täydelliseen ihmisarvoon, onnen ja tyytyväisyyden tavoitteluun, tarpeiden täydelliseen täyttämiseen ja unelmiensa ja haaveidensa täydelliseen toteuttamiseen, eikä kukaan toinen saa asettua siihen esteeksi.

Joitakin erityisiä alueita, joissa joudutaan lainsäädäntöä muuttamaan, jotta nuo edellä olevat täydelliset tavoitteet voisivat toteutua.

-seksi: jokaisella on oltava oikeus haluamaansa seksiin, seksin on oltava täysin vapaata  ja kenelläkään ei ole oikeutta tuomita tällaista täydellistä itsensä toteuttamisen vapautta oman seksuaalisuutensa mukaisesti. On oltava täysi oikeus harjoittaa seksiä jokaisen halukkaan kanssa ja lainsäädännöllä on vahvistettava tätä oikeutta. TÄDEII puolue tähdentää sitä, että jos joku pyytää seksiä, niin on suorastaan kansalaisvelvollisuus antaa sitä pyytäjälle, jottei tulisi minkäänlaista houkutusta syyllistyä rikokseen. Tällä tavalla seksuaalirikokset saadaan vähennettyä aivan minimiinsä.

– eutanasia: on nopeasti säädettävä lailla eutanasian mahdollisuus ja säädettävä se mahdollisimman laajaksi, jotta itsemurhaa haluavatkin voivat saada ajatuksensa toteutettua helposti ja ilman tuomitsemista ja voivat tehdä sen silloin turvallisissa olosuhteissa, josta ei aiheudu haittaa kenellekään toiselle. On selvää, että jokaisella on oikeus päättää elämästään ja kuolemastaan ja jopa joskus toisenkin elämästä ja kuolemasta. Moni ei välttämättä itse ymmärrä pyytää eutanasiaa, jolloin asian ymmärtävät voivat pyytää sitä toisen puolesta.

– huumeiden vapauttaminen: on täysin selvää, että ihmisellä on oltava oikeus kaikkiin kokeiluihin ja nautintoihin myös joidenkin aineiden avulla. Siksi kaikki huumeiden käyttö ja huumaavien lääkkeiden käyttö vapautetaan ja niitä saa ostaa vapaasti apteekeista ja kioskeista. Jokaisella ihmisellä täyttyy olla oikeus itse päättää, mitä aineita ja lääkkeitä hän käyttää, saadakseen uusia kokemuksia ja mahdollisia elämyksiä. Tällä tavalla ns. huumerikokset saadaan minimiin ja poliiseilta säästyy aikaa moniin oikeisiin rikosten selvittämiseen. Elämästä pitää saada nauttia kaikin tavoin, kenenkään sitä rajoittamatta.

– uskonnot: täydellinen uskonnon vapaus saavutetaan sillä, että kaikki julkinen ja yhteinen uskonnon harjoittaminen kielletään ja uskonnon kaikenlainen levittäminen kielletään.  Jokainen saa harjoittaa haluamaansa uskontoa kotona yksinään, mutta sitä ei saa esimerkiksi levittää perheen lapsille, eikä muille perheen jäsenille. Jokaisella on oikeus aikuisena päättää, mitä uskontoa haluaa harjoittaa. Myös kaikki uskontojen esittämien elämän eettisten normien levittäminen puhumalla, kirjoittamalla tai muulla tavoin kielletään. Jokaisella ihmisellä on oikeus itse luoda omat eettiset norminsa kenenkään estämättä. Kaikki uskonnollinen kirjallisuus  ja muu julkaiseminen kielletään, sitä ei saa lukea, kuunnella, katsoa eikä pitää hallussaan. Rikoslaissa säädetään ankarat rangaistukset tämän uskonnon vapauden rikkojille, koska täydellinen uskonnon vapaus on tärkeä asia.

Monia muitakin ihmisen täydellisen vapauden rajoittavia lakeja tullaan poistamaan ja säätämään lakeja, jotka varmistavat yllä olevan tavoitteen mukaisen elämän, mahdollisuuden täydellisesti toteuttaa omia tarpeitaan, mielihalujaan ja saavuttaa unelmansa kenenkään toisen sitä estämättä. Ihminen on sen arvoinen.

3 Ilmaston ja luonnon täydellinen suojeleminen ja varjeleminen saastumiselta

Miten se toteutetaan?

Ihmiset ymmärtävät ja suorastaan tänä aikana vaativat, että ilmastonsuojelu ja luonnon suojeleminen on erityisen tärkeä asia ja niillä aisoilla on kiire.

Kaikki sellainen toiminta, joka saastuttaa ilmaa, maata tai vettä kielletään heti. Emme voi mitenkään enää lykätä näitä päätöksiä, vaan tulemme säätämään lait, jotka toteuttavat täydellisen ilmaston ja luonnon suojelun.

Yksityiskohtaisiin säädöksiin tulemme palaamaan myöhemmin. Vähäisinkään ilman, veden ja maan saastuttaminen tehdään ankaran rangaistuksen alaiseksi rikoslaissa.

 

Näin Utofinnlandiasta tuli maailman esikuva täydellisessä demokratiassa, täydellisessä ihmisarvossa ja täydellisessä ilman, vesien ja maan suojelussa.

Kaikkialta maailmasta tultiin vierailemaan Utofinnlandiassa ja katsomaan, kuinka täydellisen esimerkin maa antoikaan muille maille, jotka olivat paljon takapajuisempia noissa tärkeissä asioissa.

Seuraavissa vaaleissa TÄDEII puolue saikin täydet 100 % kannatuksen.

PekkaLehtinen1

vanha ukkopaha, joka tarkkailee maailmanmenoa sivusta, puolueisiin sitoutumaton, mutta useimmiten löytää ehdokkaansa demareista, mutta ei aina

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu