Missä on laki hyvinvointialueiden tehtävistä?

Sain tehtäväkseni analysoida, mistä päätämme aluevaaleissa. Me joudumme valitsemaan hyvinvointialueille johtajat. Hyvinvointialueen johdon tehtävät ja hyvinvointialueen organisointi on esitetty ”Laki hyvinvointialueesta 611/2021″ -laissa aika kattavasti. Lisäksi on esitetty hyvinvointialueiden muodostuminen kattavasti. Kaikki tietävät, mihin hyvinvointialueeseen kukin valitsee johtajia, ja mitä tehtäviä näillä johtajilla on.

Jotakin kuitenkin puuttuu en löytänyt hyvinvointialueille yksilöityjä tehtäviä: lain 6§: Hyvinvointialue järjestää sille lailla säädetyt tehtävät. Hyvinvointialue voi lisäksi alueellaan ottaa hoitaakseen sen lakisääteisiä tehtäviä tukevia tehtäviä. Hyvinvointialueen itselleen ottama tehtävä hoitaminen ei saa laajuudeltaan olla sellainen, että se vaarantaa hyvinvointialueen lakisääteisten tehtävien hoitamisen… Ja edelleen 7§: Hyvinvointialue vastaa sille lailla säädettyjen tehtävien hoitamisesta, hyvinvointialueen asukkaan laissa säädettyjen oikeuksien toteutumisesta ja palvelukokonaisuuksien yhteensovittamisesta sekä järjestettävien palvelujen ja muiden toimenpiteiden… Tässäpä johtajat puuhastelevat näine ohjeineen lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi.

Löysin laajan järjestelmän, joka hallinnoi näitä ” lailla säädettyjä tehtäviä” kaiken maailman hallitusten, liikelaitosten ja myös aluevaltuuston kautta tarkasti määritettyine tehtävineen. Lähimmäksi hyvinvointialueen tehtävien yksilöintiä päästään §131: Hyvinvointialueen hoitaessa 6 §:ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla sen on annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus). …Mutta tässä päädymme kehäpäätelmään: tuleeko kellään mieleen Herseyn kirja Catch 22?

Löytyy myös 136§ Julkinen palveluvelvoite: Hyvinvointialueen hoitaessa 6 §:ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla sen on annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus). Jälleen kehäpäätelmä. …Mutta missä on Pihvi.

Kysynkin Suomen eduskunnalta: Missä on laki hyvinvointialueiden tehtävistä? En löytänyt yksilöityä tehtävämääritystä, johon viitattiin edellä esitetyn lain 6§:ssa

Kysyn ylimmiltä lain laatimista valvovilta viranomaisilta: pitääkö olla huolissaan?

+4
PekkaReiman
Kokoomus Lahti

Työelämässä kokemusta nelisenkymmentä vuotta monenlaisista riennoista, ja kokemus kartuu yhä...

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu