Anna-Maja Henriksson ja paljon puhutut arvot

Anna-Maja Henriksson hallitusneuvotteluissa:

”Rkp ei ole luopumassa omasta arvopohjastaan. Henriksson sanoo tehneensä yhteistyötä Maria Ohisalon ja muun viisikon kanssa melkein neljä vuotta. Tilanne on nyt erilainen, sillä halutaan saada aikaiseksi hallitus, jolla talous saadaan haltuun. Rkp on hänen mukaansa lähtenyt mukaan neuvotteluihin vakavalla mielellä. Neuvottelut käydään nyt tässä talossa. Hänen mukaansa Rkp ei luovu siitä, mikä on keskiössä, eli se, että oikeusvaltiota rakennetaan ihmisoikeuksia kunnioittaen ja Suomi on kansainvälinen maa.

– Emme ole luopumassa arvopohjasta, neuvottelemme asioista.”

Kyllä, mutta mitkä ovat ne todelliset arvot?

Arvoista saa ja pitääkin puhua, mutta mitä puheet tarkoittavat?

Kuuluvatko samaan arvopohjaan toisaalla maahanmuuttajat ja toisaalla Suomen oma kansa? Käytännön elämä Suomessa osoittaa, että tuskin, kun joka kolkkaa tarkastellaan. Ainakaan lait eivät ole kaikille samat.

Puhut Anna-Maja mieluusti oikeusvaltiosta, oikeusvaltioperiaatteesta ja että siitä tulee pitää kiinni. Rkp ei luovu oikeusvaltiosta ja arvoistaan.

Olet ollut oikeusministeri ties kuinka monessa hallituksessa. Mitä sinulle sanovat Perustuslain pykälät, 6 Yhdenvertaisuus, 10 Yksityiselämän suoja, 15 Omaisuuden suoja, 22 Perusoikeuksien turvaaminen ja 106 Perustuslain etusija?

Näitä kaikkia perustuslain pykäliä rikkoo perustuslaille alisteinen poronhoitolaki. Laajalla poronhoitoalueella poroton kansa on alistettu poronhoitolain alle, ja heillä näin ollen ei ole yhdenvertaista perustuslain suojaa muun kansan rinnalla.

Siis puhut mieluusti oikeusvaltiosta ja arvoista. Ovatko puheesi hölynpölyjä, kun katsotaan todellisuutta Suomessa? Ovat niin kauan, kun sinun ja rkp:n arvot eivät tarkoita suomalaisten arvoja ja yhdenvertaisuutta oikeusvaltiossa.

Ei pitäisi puhua noin, jos vieraiden tai tulijoiden arvot eivät kohtaa oman kansan arvojen kanssa.

Jos niin mieluusti korostat arvoja lähes joka toisessa haastattelussa vaikkapa vain näiden hallitusneuvotteluiden yhteydessä, niin vaatisit nyt neuvotteluissa puuttumaan tuohon räikeään oikeusvaltion kunnioitusta rikkovaan poronhoitolain sisältöön. Vaatisit poronhoitolain avaamista ja lain uudistamista perustuslain kanssa yhteensopivaksi sekä oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksia kunnioittavan lainkirjaimen mukaiseksi.

Jos olet tutustunut poronhoidon nykytilasta nyt hallitusneuvotteluiden aikana jaettuun tuoreeseen talous- ja muuhun dokumentaatioon, näet myös, että valtio menettää harrastuksen tukemisessa kankkulan kaivoon selvästi yli 100 miljoonaa hallituskaudessa (4-vuotiskausi). Ei puhuta pikkusummasta, kun nyt kuumeisesti etsitään hallitusneuvotteluissa säästöjä, leikkauksia ja sopeutusta.

Olemme ”Poronhoito lainmuutoksella yhteiskuntakelpoiseksi” kansalaisryhmässä esittäneet, että välittömästi hallitustyön käynnistyttyä on leikattava valtion kankkulan kaivoon maksamat peto- ja liikennekorvaukset nollaan, ja tulevalla 4-vuotiskaudella poronhoitolaki muutettava koskemaan vain Saamen alkuperäiskansaa Saamen alueella Ylä-Lapissa, kuten asia on muissa pohjoismaissa.

Kuvassa voi olla kartta ja teksti

Saamen kotiseutualue Pohjolassa. Suomi poikkeaa muista pohjoismaista. Suomessa poronhoitoalue on levitetty aina Kainuun Hyrynsalmelle asti aluksi kokeilumielessä, mutta siitä tuli epäonnistunut pysyvä ratkaisu. Nyt tuo kekeilu tulisi purkaa ja palauttaa poronhoito yksin saamelaisille.

PekkaSkkinen
Sitoutumaton Seinäjoki

Kirjoitan ja luen varsin paljon. Myös puhun silloin kun on puhuttavaa. Olen harkitseva, näen ongelmat ja ratkon niitä mielelläni. Enimmäkseen ratkon muiden aiheuttamia, usein monikeskeisiä ongelmia. Ratkaisen asiat harkiten, mutta nopeasti. Olen seurallinen ja viihdyn mielelläni ihmisten keskuudessa. Pitkä elämänkokemus, kouluttautuminen ja monivaiheinen työura merkittävissä vastuullisissa tehtävissä ja yrittäjänä on tuonut osaamista ja varmuutta. Työura insinöörinä johtavissa tehtävissä on takana, mutta olen yhä utelias näkemään myös monien muiden alojen sisälle ja näkemään yhteiskunnan kokonaisena. Oikeudenmukaisuus-, tasavertaiauus- ja laillisuusasiat ovat tulleet entistä tärkeimmiksi seuratessani yhteiskunnallista keskustelua. Positiivisen ajattelun voima, innovatiivisuus ja idealistisuus kannattelevat elämääni. Asioiden hoidossa pyrin yhteiseen sovittelevaan ratkaisuun, mutta jos asiat eivät etene, teen ne sitten omalla tavallani, tai en tee ollenkaan. "Its my way or no way".

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu