Kansanedustaja Mikko Kärnä kaksinaismoralisti

Kansanedustaja Mikko Kärnän moraalitaso on erikoinen. Hän moralisoi suunnilleen kaikkea liikkuvaa ja näkemäänsä. Tuskin hän itsekään aina tietää, mitä mieltä on milloinkin asioista? Tänään yhtä, huomenna toista. Hän katsoo oikeudekseen kritisoida aina sen mukaan, minkä kulloinkin katsoo itselleen edulliseksi käyttäen mediatilaa armotta hyväkseen.

Nyt hän otti entisen työnantajansa Rajavartiolaitoksen hampaisiinsa, mutta kompastui jo ennen ensimmäistä askeltaan. Ehti jo kuormittaa tarpeettomasti oikeuskansleriakin. Hän ryhtyi väittämään, että rajavartijat eivät hoida tointaan valtakunnan rajalla lain mukaisesti, ja että koronapandemiankaan (säädetyn poikkeustilan) aikana vartijoilla ei olisi oikeutta kysyä rajanylittäjiltä, millä asialla liikkuvat. Ja hän kehtaa vielä tunnustaa olevansa entinen rajaupseeri.

Yhtäkkiä Kärnä väittää, että hallituksen linja oli vain suositus, eikä siten hänen mukaansa oikeuta rajaviranomaisia kontrolloimaan valtakunnan rajaa. Ymmärtääkö Kärnä edes, että valmiuslaki on laki, jolla hallitus ottaa itselleen toimivaltuudet suojata ja turvata kansakuntaansa? Ruotsin rajallahan on toimittu juuri hallituksen antaman valtuutuksen nojalla, ja noudatettu tarkoin hallituksen ohjeistusta suojata suomalaisia ulkoa tulevalta tartuntataudilta. Suojaamiseen kuuluu terveystietojenkin hankinta maahantulijoilta.

Kärnän asiattomien väitteiden jälkeen Rajavartiolaitos sitten tiedotti, että ”valtioneuvosto päätti rajavartiolain 15 ja 16 §:n nojalla rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoille sekä eräiden rajanylityspaikkojen väliaikaisesta sulkemisesta ja liikenteen rajoittamisesta Covid-19 pandemiasta kansanterveydelle aiheutuvan uhan torjumiseksi. EU-kansalaisen ja kolmannen maan kansalaisen maahantulon edellytyksistä ja maahantulon estämisestä säädetään Schengenin rajasäännöstössä ja kansallisessa lainsäädännössä. EU-kansalaisen käännyttäminen on mahdollista kansanterveysperusteella ulkomaalaislain 167 ja 156 a §:n nojalla”.

Rajavartiolaitos tiedotti edelleen, että ”sisärajavalvonnan palauttamista koskevalla päätöksellä ei ole puututtu perustuslaissa turvattuun liikkumisvapauteen kumpaankaan suuntaan. Valtioneuvoston antamat päätökset ovat osittain suositusluontoisia matkustusrajoitusten osalta ja niiden tarkoituksena on ollut vähentää rajan yli liikkumista pandemian leviämisen hidastamiseksi. Rajatarkastajat ovat ohjein ja neuvoin tukeneet hallituksen tavoitteiden toteutumista”.

Rajavartiolaitos muistutti lisäksi, että ”kansalaisilla on perusoikeus hengen ja terveyden suojaan, minkä vuoksi rajaliikenteen rajoitukset on arvioitu välttämättömiksi vallitsevassa epidemiatilanteessa. Rajavartiolaitos kunnioittaa ja noudattaa kaikkia perusoikeuksia toiminnassaan aina, kuten myös poikkeuksellisissa olosuhteissa”.

Kärnän mukaan ”viranomaisen toiminnan on aina perustuttava lakiin”. Tässä Kärnä on tietenkin oikeassa, mutta että hän puuttui epäasiallisesti Rajavartiolaitoksen toimintaan, joka perustui lakiin ja valtioneuvoston suosituksiin, herättää jälleen paljon kysymyksiä kansanedustajan laillisuus- ja moraalitasosta.

Tiedämme, että Kärnä samaan aikaan henkeen ja vereen puolustaa laitonta perustuslain vastaista poronhoitolakia, jolla on ennalta määräämättömäksi ajaksi rajoitettu kansalaisten perusoikeudet normaalina aikana. Miten hän tämän sijoittaa moraalitasoonsa ja kansanedustajuuteensa toimia aina tehtävässään lakien ja asetusten mukaisesti? Miten hän sovittaa poronhoitolain pykälät 2 §, 3 §, 3a §, 31 § ja 32 § perustuslain pykäliin 6 §, 7 §, 10 §, 15 §, 22 §, 23 § ja 106 § ja katsoo, että poronhoitolailla ei hänen mukaansa rikota poronhoitoalueen kansalaisten perus- ja ihmisoikeuksia?

Hänen moraalitasonsa on poronhoitolain kohdalla mielivalta, eikä valtiolliset lait. Tuskin hän haluaa edes ymmärtää lain pykäliä, mitä ne oikeasti tarkoittavat? Esimerkiksi perustuslaissa sanotut yksityiselämän suoja 10 § ja omaisuuden suoja 15 § ovat täsmälleen yhtä vahvoja perusoikeuksia, kuin mitkä tahansa Perustuslain 2 luvun perusoikeuksista, kuten vaikkapa liikkumisvapaus 9 §. Poronomistajat keskustapuolueen ja mikko kärnien tukemana pyyhkivät lattiaa perustulain 10 ja 15 pykälillä, sekä tuskin edes ymmärtävät, mitä tarkoittaa perustuslaissa 106 § Perustuslain etusija?

Mielivalta taisi Mikko Kärnää ohjata tässäkin rajavartiostoepisodissa? Kehotan häntä lukemaan huolella oheinen blogini 8.5.2020, jossa olen seikkaperäisesti tuonut esille poronhoitolain tuomat mittavat ja pitkäkestoiset ongelmat yhteiskuntaamme.

Kärnä aivan oikein siis sanoo, että ”viranomaisen toiminnan on aina perustuttava lakiin”, mutta hänen lausunnossaan on suuri moraalinen ristiriita. Hänen härkäpäisesti puolustamassa poronhoitolaissa ja käytännön poronpidon toteutuksessa ei olekaan muuta kuin lakiin perustumatonta. Ensinnäkin laki on perustuslain ja perusoikeuksien vastainen ja toiseksi perustuslain vastaista poronhoitolakia ei käytännössä noudateta lainkaan. Ristiriitoja täynnä oleva Mikko Kärnä tekee itsensä vain entistä naurunalaisemmaksi puhuessaan lakien noudattamisesta niin kauan kun hän toisaalla puolustaa lainrikkomuksia.

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu