Kuntien ja kaupunkien järjestyssäännöt kuntoon

Valtiovalta ei omalla lainsäädännöllään piittaa Pohjois-Suomessa poronhoitoalueella kansalaisten hyvinvoinnista eikä kuntien ja kaupunkien yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta laiduntamalla tuotantoeläimiä (poroja) holtittomasti kirkonkylien ja kaupunkien keskustoissa sekä vilkkaasti liikennöidyillä valta- ja maanteillä.

Kuntavaalit ovat tulossa, ja suuri määrä ehdokkaita on jälleen pyrkimässä vallankahvaan kunnissa ja kaupungeissa. Valtaan siis halutaan, mutta mitä vallalla tehdään, jos sitä ei osata tai haluta käyttää kansalaisten, kuntalaisten parhaaksi?

Yhteisten asioiden hoitaminen tarkoittaa kaikkien kansalaisten asioiden hoitamista, ei pelkästään vallanpitäjien omien asioiden hoitamista tai jatkopaikan varmistamista olla puuttumatta konkreettisiin epäkohtiin mielistelemällä vähän joka suuntaan. Aratkin asiat on uskallettava ottaa käsittelyyn, ja vaatia kestävien ratkaisujen aikaan saamista. Poroharrastaminen saattaa olla monille paikallistason vallanpitäjille arka asia, mutta sitä se ei enää 2020-luvun yhteiskunnassa saisi missään tapauksessa olla. Mitään ikiaikaisuutta ei ole olemassakaan, eikä sen myötä erillisoikeuksia joille kuille voida pitää voimassa ikuisesti.

Kansalaisilla on oikeutettua vaatia kuntapäättäjiä ottamaan ohjakset omiin käsiin paikallistasolla kunnissa ja kaupungeissa, jos valtiovalta ei kykene paikallistasolla toimimaan sivistyneesti ja huolehtimaan yleisestä turvallisuudesta ja järjestyksestä.

Rehottava poroharrastaminen on asia, jossa ensinnäkin valtiovalta on säätänyt väärän lain, ja toiseksi sitäkään väärää lakia ei poroharrastelijoiden keskuudessa kunnioiteta ja noudateta. Se on tullut kaikille täysin selväksi. Eikä valtiovallan pienet vastikään tehdyt lakipykälämuutokset perusasiaa muuta yhtään mihinkään.

Rehottava harrastelu jatkuu entiseen malliin. Harrastelijoiden eläimet vaeltelevat pitkin kuntataajamien ja kaupunkien keskustoja ja paskovat ja sotkevat paikkoja sekä aiheuttavat turvattomuutta ihmisten keskuudessa, kuten myös aiheuttavat suurta turvallisuusriskiä valta- ja maanteillä ruuhkaisen liikenteen keskellä.

Kun valtiovalta on kykenemätön huolehtimaan yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta poronhoitoalueella, meillä kansalaisilla, veronmaksajilla on todellakin oikeus vaatia, että kuntien ja kaupunkien virkamiesjohto ja poliittinen johto ottavat vastuun asiassa ja laittavat järjestyssääntönsä kuntoon niin, että rehottava poroharrastaminen omassa kunnassaan tai kaupungissaan ei ole enää mahdollista.

Poliittiset liikkeet valtakunnan tasolla puhuvat kuorossa, että valtaa ja vastuuta pitää siirtää enemmän paikallistasolle. Nyt Pohjois-Suomessa tähän olisi erinomainen tilaisuus. Kunnat ja kaupungit yksi toisensa jälkeen kun ottavat ohjat omiin käsiinsä, valtiovallan on sen jälkeen pakko tulla perässä ja säätää lait kuntoon rehottavan poroharrastamisenkin kohdalla.

Esittämäni malli on normaalin järjestyksen malliin nähden käänteinen. Normaalisti valtio säätää toimivat lait ja paikallistasolla niitä noudatetaan, mutta nyt poronhoitoalueella tämä ei toimi. Siksi tuleville kuntapäättäjille ehdotan vastuunottoa asiassa, ja aivan erillisen järjestyssäännön ottamista työkalupakkiin rehottavan poroharrastamisen kuriin saamiseksi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu