Pääministeri Sanna Marinin ja hallitusviisikon ihmisoikeudet

Lähetin oheisen tekstin sähköpostilla pääministerille ja hallitusviisikolle sekä muutamalle muulle tekstissä esiintyvälle ministerille. Muutaman havainnollistavan kuvan tilanteesta lähetän myöhemmin ministereille ja liitän myös tähän blogiin.

 

Hei,

Tässä on Suomen valtionjohdolle poronpaskaa muutama lapiollinen, jota olen taas kerännyt toista päivää Pohjois-Suomessa poronhoitoalueella sijaitsevan loma-asuntomme terasseilta, portailta, laiturilta, rakennusten vierustoilta, piha-alueelta sekä sauna- ja venerantapoluilta ja tulotieltä. Oheisilla kuvilla pyrin havainnollistamaan, kuinka vaikea on mm. murskepintaiselta piha-alueelta saada kaikkea paskaa kerättyä ja kuinka rakennusten vierustat ovat poronpaskan ja -kusen täyttämiä.

Hyvät päättäjät, on pakko jälleen kysyä, onko tämä teidän mielestä oikeaa ihmiselämää? Minun mielestäni ei lähellekään. Kotirauhasta, ihmisoikeuksista ja omaisuuden suojasta tässä touhussa ei ole tietoakaan. Tämä sama toistuu joka kerta, kun tulemme loma-asunnollemme. Poronpaskan ja -kusen kauhea haju lemuaa kaikkialla ja siivo on aivan hirveä. Porot ovat kaivaneet seinän vierustat ja nurkkapielet mustalle mullalle ja kusseet ja paskantaneet kaikkialle. Ja porot ovat jatkuvasti häiriönä, kun olemme loma-asunnollamme. Nytkin tätä kirjoittaessa poro seisoo laiturilla ja osa pyrkii terassilta sisään.

Hyvät päättäjät, olen vakuuttunut, että jos teidän omalla kohdalla olisi tämä vastaava tilanne, kun tulisitte lasten ja lastenlasten kanssa loma-asunnollenne, jonka ympäristö olisi poronpaskan ja -kusen valtaama, olisitte lait muuttaneet aikoja sitten niin, että porotuhot eivät olisi mahdollisia. Kuvitelkaa tilannetta omalle kohdallenne, jos ette muuten ymmärrä kansalaisten, kuten allekirjoittaneen palautteita yhteiskunnallisista epäkohdista. Kuvitelkaa omat lapsenne tai lastenlapset pihoillenne ja hiekkalaatikoillenne poronpaskan ja hirveän hajuisen -kusen keskelle. Tällaista ihmiselämääkö te valtiolliset päättäjät meille tavallisille veronmaksajille haluatte?

Arvoisa pääministeri, te esiinnytte toistuvasti ja hyvin painokkaasti televisiossa unkarilaisten, puolalaisten tai suomalaisten transseksualistien ihmisoikeuksien puolesta, mutta oletteko yhtään kiinnostunut meidän tavallisten suomalaisten veronmaksajien perus- ja ihmisoikeuksista? Jos olisitte, kuvaamani poroterrori ei olisi mahdollista. Itse en ota kantaa suuntaan tai toiseen transseksualistien hyväksyttävyyteen tai heidän laillisuusasioihin, mutta totean kyllä, että yhteiskunnassamme on paljon muitakin isoja ongelmia, joiden kuntoon laitto luulisi pääministeriäkin kiinnostavan.

Päättäjät, puhutte kyllä usein tasa-arvoisesta yhteiskunnasta, mutta ymmärrättekö lopulta mitä se tarkoittaa? Ymmärrättekö omaa roolianne? Ymmärrättekö, että kukaan muu kuin te valtiolliset päättäjät ei kykene lainsäädäntöä järjestämään niin, että ikuinen kiusanteko ja terroriteot jotakin kansanosaa kohtaan eivät olisi mahdollisia. Te olette vastuussa minunkin piha-alueeseen kohdistuvista vuosikymmeniä kestävistä terroriteoista.

Laittakaa nyt viimeinkin täysin sairas poronhoitolaki kuntoon, ettei meidän tarvitse ikuisesti siivota poronpaskoja pihoiltamme, ja saisimme kotirauhan ja pitää omaisuutemme suojassa. Teidän täytyy ymmärtää, että perustuslaissa sanottu omaisuuden suoja, yksityiselämän suoja ja perusoikeuksien turvaaminen kuuluvat yhtälailla kaikille kansalaisille ja että perustuslaille alisteiset lait, kuten poronhoitolaki, tulisi säätää sen mukaan.

Vain psykopaatti tai narsisti kykenee toimimaan täysin tunteettomasti ja pitämään yksittäisiä ihmisiä, ihmisryhmiä tai kansanryhmiä eri arvoisessa asemassa yhtäläiseksi tarkoitetun perustuslain alla, kuten poronhoitoalueella tavallisia suomalaisia poroterroristien mielivallan alla. Onko valtiollinen päätöksenteko tässä suhteessa tunteetonta psykopaattista toimintaa ja valtiovaltaan kuuluvat toimijat, kuten valtaa pitävät ministerit kansastaan piittaamattomia psykopaatteja?

Täällä poronhoitoalueella ollaan maatalousministeri Lepälle äärettömän vihaisia. Hän täysin tunteettomasti ja ivallisesti vain naureskelee meille, kun kannamme huolta pohjoisen laajan ihmisjoukon perus- ja ihmisoikeuksista. Se on tullut kaikille selväksi, että häntä todellisuudessa kiinnostavat vain omien aitavierusten tai oman vaalipiirinsä asiat. Hän tämän tästä puhuu julkisuudessa vain valkoposkihanhista ja eteläisen alueen kaurisongelmista, jotka nekin on tietenkin hoidettava, mutta onko hän yhtään kertaa tullut julkisuuteen puhumaan mittavista ja ikuisuuksia kestävistä pohjoisen alueen poro-ongelmista? Ei ole, koska hän sokeasti kuuntelee vain Paliskuntainyhdistyksen Anne Ollilan absurdia propagandaa, eikä tippaakaan piittaa, mitä kuuluu poronhoitoalueen porottomalle kansalle ja kuinka poroterrorin ylläpito syö valtion varoja (mittavat peto- ja liikennekorvaukset ja muut järjettömät tuet). Leppä ei kuuntele kansaa, vaan vain valittuja omiaan. Niin myös kaikki ministerit ja kansanedustajat.

Minkälainen ministeri toimii tuolla tavalla omaa kansaansa vastaan? Kun Leppä ei näytä ymmärtävän omaa rooliaan, pääministerin kuuluisi ottaa vastuu kokonaisuudesta, mutta häntä näyttävät kiinnostavan aivan muut asiat. Maatalousministeri Leppä kyllä tietää kaikki faktat nykyisen poronhoitolain täydellisestä järjettömyydestä. Hänen on pakko tietää mm. Ruokaviraston faktat esim. olemattomiin hiipuneesta lihatuotosta ja myöskin Lapin Kansan esille nostamat pöyristyttävät petokorvaukset, jos hän yhtään on perillä ministeriönsä vastuualueeseen kuuluvista asioista, ja seuraa vastuullaan olevia asioita.

Itse laitoin paljon likoon, kun pyysin elokuussa 2019 tapaamista Antti Kurvisen kanssa. Tapaamisessa puhuttiin käytännön poronpidon ja poronhoitolain ongelmat halki, ja Kurvinen lupasi lähteä ajamaan asiaa valtiovallan toimin, mutta kaikki hänenkin lupaukset ovat valuneet hiekkaan. Pettymys hänenkin kohdalla on ollut minulle suuri, hän puhuu vain komitean perustamisesta ryhtyä selvittämään ongelmia. Komiteat eivät ole tätä päivää, ne ovat viivytyskeino paeta vastuuta. Juristina Kurvisenkin kyllä pitäisi tietää, että ei hänenkään Kuusamossa sijaitsevaan sukutilaansa kohdistuva poroterrori lopu komiteoilla, vaan poronhoitolain muutoksella. Selvityksiä on aivan valtavasti kaikki poron ympärillä pyörivien virastojen pöytälaatikot täynnä. Mitä uusia tutkimuksia tai selvityksiä vielä tarvitaan? Tarvitsee vain lyödä faktat pöytään, ja todeta, että lain kuntoon laitto on ainut keino päästä eroon ikuisesta poroterrorismista sekä saada kansalaisten perus- ja ihmisoikeudet kuntoon ja palauttaa kansalaisten luottamus valtiovaltaan.

On kysyttävä myös, että mikä on oikeusministerin vastuu oikeudellisista asioista maassamme? Hänen toiminta herättää paljon kysymyksiä. Hän on mm. itsensä eriyttänyt kansalaispalautteen ja -keskustelun ulkopuolelle. Hän ilmeisesti puhuu vain omiensa kanssa, ja viis veisaa koko kansan oikeudellisista asioista.

Jos ihminen ei ole geneettisesti paatunut psykopaatti tai oman elämän tai ympäristön kasvattama narsisti, hänelle tunnetilaansa tulisi vääristä teoista ja vallan väärinkäytöstä vähintään katumus ja häpeän tunne. Hän tuntisi tehneensä väärin tai ei ainakaan nauttisi tekemästään vääryydestä. Mutta mikä on meillä valtionjohdon ja poliittisen järjestelmän tilanne tässä suhteessa? Ainakin heidän julkinen esiintyminen viittaa siihen, että häpeästä ei ainakaan ole tietoa. Vallan väärinkäyttö näyttää olevan arkipäivää, turtunutta arkipäivää. Ylimielisyys kansaa kohtaan kumpuaa päällimmäisenä. Kansalta pyydetään äänet ja valtakirja noustessaan valtaan ja pysyessään siellä. Vaalikentillä ollaan hetken nöyriä, mutta onko se oikeata aitoa nöyryyttä, vaan itsestään valheellisen kuvan luomista, missä vaalilupaukset ja henkilökuva ovat todellisuudessa vastakohta todellisen minäsisällön kanssa. Kansa unohdetaan, kunnes neljän vuoden päästä ollaan taas hetken ”nöyränä”. Valta on kiinnostavinta, ei kansalaisten asiat. Vallan väärinkäyttöön on lyhyt matka aidon vallankäytön alkuperästä. Ja kun tunne kokonaan tai osittain häviää, ollaan sitten poronhoitolain kaltaisessa mielivallan ja hirmuvallan käytön tilanteessa.

Olen henkilökohtaisesti ja perheeni kanssa erittäin vihainen ja suuttunut jatkuvan valtiollisen tahallisen kiusanteon kohteena olemiseen, mikä konkretisoituu poroterrorismina, joka loukkaa syvästi ihmisoikeuksiamme. Vaadin valtiojohtoa palauttamaan meille ja kaikille poronhoitoalueen kansalaisille kotirauhan, yksityisyyden ja omaisuuden suojan. Nämä saavutetaan vain poronhoitolain muutoksella, joka poistaa poroterrorin ja mielivallan käytön mahdollisuuden.

Lapin alapuolella vapaan laidunnuksen sallivaan poronhoitoalueeseen eivät sivistysvaltiossa enää voi kuulua alueet, jotka ovat aikoja sitten menettäneet alkuperäisen paimentolaismallisen lihatuotantoon tarkoitetun poronpidon merkityksen, koska näillä alueilla enää vain murto-osa porotulosta tulee lihatuotannosta, kun ala on muuttunut peto- ja liikennekorvauksilla keinotteluksi valtion varojen kavaltamiseksi.

Eteläinen poronhoitoalue – Hyrynsalmi, Suomussalmi, Taivalkoski, Kuusamo ja Pudasjärvi sekä poroharrastamiseen varatut alueet Puolangasta, Utajärvestä, Yli-Iistä, Kiimingistä, Ylikiimingistä ja Kuivaniemestä – on ensimmäisessä vaiheessa nopeasti poistettava poronhoitoalueesta, ja vaiheittain koko poronhoitoalue tarkasteltava niin, että lopulta jää yksin Saamen alue poronhoitoalueeksi, kuten Ruotsissa ja Norjassa.

Eteläisellä poronhoitoalueella ei kerta kaikkiaan voida enää puhua poronpidon kohdalla poronhoidosta. Tilanne on ajautunut jo vuosikymmeniä sitten täydellisen holtittomaksi ja järjettömäksi ihmiselämän terrorisoinniksi ja valtion varojen suunnitelmalliseksi väärin käytöksi. Ihmisten terrorisointi on entisestään vielä pahentunut viime vuosien aikana. Ja kaikki tämä on mahdollista juuri siksi, kun nykyinen valtiovallan ylläpitämä poronhoitolaki antaa poroterroristeille täydet valtuudet toimia mielivaltansa mukaisesti. Poroterroristit eivät piittaa lainkaan porottoman kansan tunnetilasta, he jatkuvasti vetoavat valtiovaltaan, joka säätää lait ja antaa heille mahdollisuuden harjoittaa mielivaltaa.

Voidaan kysyä, että kasvaako valtiovallan harjoittama psykopaattisuus tai narsismi ikään kuin puussa, mistä valtiovallan tukemat poroterroristit käyttävät sitä häikäilemättömästi puolustuskyvytöntä kansaa kohtaan?

Valtiovallan toiminta on poronhoitolain osalta raukkamaisen vastuutonta toimintaa.

Terveisin,

Pekka Säkkinen

 

+1
PekkaSkkinen
Seinäjoki

Insinööri.
Pitkä elämäntyö takana johtavassa asemassa erityisasiantuntijana suunnittelu- ja konsulttialalla.
Erikois- ja päätoimialoja:
- Maan käyttö ja kaavoitus
- Rakennuttamis-, valvonta- ja ylläpitopalvelut
- Geotekniikka
- Tie-, katu- ja aluetekniikka
- Vesihuoltotekniikka
- Vesirakennustekniikka
- Ympäristösuunnittelu

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu