Perusoikeuksien rajoituksista

Parhaillaan käydään kovaa poliittista vääntöä liikkumisrajoitusten asettamisesta pääkaupungin ja Turun seudulle. On kysymys niin merkittävistä perusoikeuksien rajoituksista, että asia ei mene hallituksessa läpi läpihuutojuttuna. Sen jälkeen on vielä asia käsiteltävä perustuslakivaliokunnassa ja lopuksi eduskunta päättää laista ja niistä asetuksista, joilla rajoitukset pantaisiin määräaikaisesti voimaan.

Suurin kysymys on se, että onko täysin välttämätöntä tehdä näin rajuja toimia ja puuttua näin rajulla tavalla kansalaisten perusoikeuksiin vaikka vain lyhyeksi ajaksi kerrallaan. Nyt on kysymys siis ulkoisesta uhasta, eli koronapandemiasta, joka uhkaa kansalaisten terveyttä ja henkeä. Ja kun on kysymys kansalaisten terveydestä ja hengestä, silloin maan hallituksella täytyy ottaa vastuu, ja tehdä kaikki mahdollinen näiden torjumiseksi.

Puhutaan koko ajan tarkkarajaisuudesta ja oikeasuhteisuudesta. Eli ovatko toimet oikeasuhteisia vastapainolle, että pandemian tämän kaltaisella torjunnalla voidaan huolehtia kansalaisten terveydestä ja pelastaa ihmishenkiä? Eli kyllä tässä oikeasuhteisuus toteutuu. Entäpä tarkkarajaisuudesta puhuttaessa, toteutuuko torjunnassa tarkkarajaisuus? Nyt nämä hallituksen kaavailemat perusoikeusrajoitukset kohdistetaan tarkkarajaisesti juuri pahimmille levinneisyysalueille, eli pääkaupunkiseudulle ja Turun seudulle, eli myös tarkkarajaisuus toteutuu.

Eli sodan tai jonkin muun ulkoisen uhan vuoksi maan hallituksella ja eduskunnalla on valta ja oikeus rajoittaa kansalaisten perusoikeuksia – perustuslaki ja valmiuslaki. Nyt siis on kysymys ulkoisesta uhasta, ja valtiovallalla on oikeus rajoittaa välttämättömistä syistä kansalaisten perusoikeuksia lyhyeksi välttämättömäksi ajaksi.

Mutta,

poronhoitolaki nykymuodossaan, joka antaa laiduntaa tuotantoeläimiä maan omistussuhteesta riippumatta kaikkialla poronhoitoalueella, onko tämä täysin välttämätöntä? Täyttyvätkö tässä perusoikeuksien pysyvässä rajoitustoimessa sodan tai muun ulkoisen uhan kriteerit? Siis perusoikeuksien pysyvässä rajoitustoimessa? Eivät täyty. Eikä nykymuotoisen poronhoitolain voimassa pitäminen ole yhteiskunnan kannalta välttämätön toimi. Eli välttämättömyyskriteeri ei myöskään täyty, jota nyt koronapandemian kohdalla pidetään täysin välttämättömänä rajoittaessa ihmisten liikkumisvapautta määrätyillä alueilla.

Toisin sanoen valtiovalta rikkoo räikeästi ja pysyvästi poronhoitoalueen kansalaisten perusoikeuksia, vaikka perustuslaki ja valmiuslaki eivät anna siihen mahdollisuutta. Mitä tästä pitää ajatella? Sitä, että Suomi ei ole oikeusvaltio, eikä täällä valtiovalta noudata demokraattisen maan kaikkein ylimpiä valtiollisia lakeja. Täällä ei ole oikeusvaltioon kuuluvaa riippumatonta perustuslakituomioistuinta valvomassa valtiovallan toimia, lakien säätämistä ja käyttöä.

+1
PekkaSkkinen
Seinäjoki

Insinööri.
Pitkä elämäntyö takana johtavassa asemassa erityisasiantuntijana suunnittelu- ja konsulttialalla.
Erikois- ja päätoimialoja:
- Maan käyttö ja kaavoitus
- Rakennuttamis-, valvonta- ja ylläpitopalvelut
- Geotekniikka
- Tie-, katu- ja aluetekniikka
- Vesihuoltotekniikka
- Vesirakennustekniikka
- Ympäristösuunnittelu

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu