Poikkeusolot, perusoikeudet, oikeusvaltio, mielivalta, rikollisuus, keinottelu, harmaa talous, korruptio, valtion tuet – Suomi avainsanoina

Valtion verovaroin ylläpitämä ja perinteisen lihatuotannon pääosin syrjäyttänyt, mielivaltaan, rikollisuuteen, keinotteluun, harmaaseen talouteen ja korruptioon perustuva poronhoito Suomessa rikkoo kaikkia länsimaisen oikeusvaltion pelisääntöjä.

Saamen ulkopuolella poronhoidon päätulo tulee valtion tukien ja korvausten lisäksi liikenne- ja petokorvauksista sekä harmaasta taloudesta. Puhtaasti lihatuotantoon tarkoitettu alkuperäinen poronhoito, josta poronomistajat maksavat veronsa, on jäänyt jo selvästi alle puoleen koko poronhoitoalueen porotalouden kokonaistulosta ja murto-osaan Saamen ulkopuolisen poronhoitoalueen kokonaistulosta.

Poronhoito (joka katsotaan perustellusti Saamen ulkopuolella harrastukseksi) on voimakkaasti tuettua toimintaa. Yhteiskunnan antama suora ja välillinen tuki on mittava.

Valtion tulo- ja menoarviosta rahoitetaan:

 • Paliskuntain yhdistyksen toiminta
 • valtakunnan rajoilla sijaitsevien aitojen sekä sirpaleisten paliskuntien välisten raja-aitojen ja tilusaitojen rakentaminen ja kunnossapito
 • Luonnonvarakeskuksen ja muiden porotutkimusyksiköiden kaikkinainen koe- ja tutkimustoiminta
 • eläinkohtainen ns. eloporotuki
 • POLURA (porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustuki)
 • nuorten aloitustuki
 • korvaukset liikennevahingoista ja petovahingoista
 • monenlaiset investointituet
 • materiaali- ja kalustotuet, kuten moottorikelkkojen ja mönkijöiden hankintatuet
 • lisäksi on lukuisia muita välittömiä ja välillisiä poronhoitoa ja porokulttuuria tukevia tukimuotoja, joihin ohjataan veronmaksajien varoja
 • monitasoinen ja -haarainen viranomaistoiminta

Lähde: Kala- ja riistaraportti, Porotalouden tulevaisuus.

Valtio on vuosikymmenten kuluessa nostanut eläinkohtaisen ns. eloporotuen saannin poromääräalarajaa. Euroopan komissio valvoo tätä tukimuotoa. Suomen EU-jäsenyyden alussa vuonna 1995 tuen saannin alaraja oli 25 eloporoa poronomistajaruokakuntaa kohden. Vuonna 2002 luku nostettiin 70 eloporoon ja vuonna 2005 tuen saannin alaraja nostettiin nykyiseen 80 eloporoa/ruokakunta. Toisin sanoen, mitä korkeampi tuo luku on, sitä enemmän porotalouksia kuuluu harmaan talouden piiriin. Tarkoittaa, että kaikki alle 80 eloporoa/ruokakunta kuuluvat harmaan talouden piiriin, joita ei lasketa elinkeinonharjoittajiin (eloporotuen saajiin), mutta joille valtio tästä huolimatta maksaa kaikki muut edellä luetellut korvaukset, suurimpana absurdit peto- ja liikennekorvaukset. Siis valtio ylläpitää tietoisesti valtavilla summilla harmaata taloutta ja sen ympärille kietoutunutta mafian omaista rikollista toimintaa.

Nämä harmaan talouden piiriin kuuluvat ovat kaikki Saamen ulkopuolisia poroharrastelijoita ja tuotantoeläimensä yksityismaille, liikenteen sekaan ja petojen armoille heitteille jättäjiä. Saamen kansa ei ole koskaan katsonut tätä hyvällä, koska harrasteporonpito ei ole ammattimaista paimentolaisporonhoitoa, kuten heillä, vaan eläinrääkkäystä ja valtion varojen väärinkäyttöä. Saamelainen ammattiporonhoitaja katsoo, että valtiovallan hyväksymät harrastelijat häpäisevät koko alan ja Saamen alkuperäiskansan perimäkulttuurin. Valtion täysin absurdi toiminta on suuri loukkaus heitä kohtaan, he katsovat.

Euroopan komissio on määrännyt, että Suomessa eloporotukea saadaan maksaa koko poronhoitoalueella enintään 229 000 eloporolle. Vuonna 2015 Suomi on tukitasoksi päättänyt 28,50 euroa/eloporo. Näin ollen pelkät eläinkohtaiset tuet ovat yhteensä noin 6,5 milj. euroa/a. Peto- ja liikennekorvaukset ovat kuitenkin mittavimmat, joihin vuonna 2017 upposi noin 25 -30 milj. euroa. Tämän lisäksi on lukuisia muita välittömiä ja välillisiä tukia ja korvauksia (luettelo edellä), joiden kokonaissummaa on vaikea laskea niiden suuren määrän ja monimutkaisten korvausjärjestelmien ja salassapidon vuoksi.

Kaikkinensa tuet ja korvaukset nousevat vuosittain useisiin kymmeniin miljooniin. On laskettu, että valtion maksamat porotalouteen kohdistuvat välittömät tuet ja korvaukset ovat jopa 40 miljoonaa euroa vuodessa. Tämän päälle tulevat vielä useiden kymmenien miljoonien eurojen vuotuiset välilliset yhdistys-, tutkimus-, selvitys-, koetoiminta- ja viranomaiskulut. Ja autoilijat kolaroidessa porojen kanssa kärsivät myös osansa ajoneuvojen korjaus- ja vakuutusmaksuissa (noin 5000 porokolaria vuodessa).

Seuraavassa lainaus Lapin Kansasta:

”Lapin Kansa 14.6.2019, Paula Liesmäki:
Yksi poronomistaja sai yli 700 000 euroa petovahingoista – Suurimmat korvaukset ovat päätyneet samaan kylään vuosien ajan.

 

Suurimmat vahingonkorvaukset suurpetojen tappamista poroista ovat päätyneet jo vuosien ajan samalle alueelle ja samoille ihmisille, kertovat Lapin Kansan saamat Ruokaviraston tilastot. Kuvituskuva.

Kuva: Pekka Fali, porot maanviljelijän pellolla.
Suurimmat vahingonkorvaukset suurpetojen tappamista poroista ovat päätyneet jo vuosien ajan samalle alueelle ja samoille ihmisille, kertovat Lapin Kansan saamat Ruokaviraston tilastot. Pedot elättävät poronomistajia poronhoitoalueen kaakkoiskulmalla Kainuussa, kertoo Lapin Kansa.

 

Kolme poronomistajaa Hossa-Irnin paliskunnasta Pohjois-Kainuusta on saanut viiden vuoden aikana valtiolta yli 1,5 miljoonaa euroa petovahingoista. Korvaus on moninkertainen verrattuna esimerkiksi koko paliskunnan yhteenlaskettuihin teurastuloihin samalla viiden vuoden jaksolla, Lapin Kansa kertoo.

Käytännössä useampi poronomistaja on tuottanut jo vuosia lihaa ahmoille, karhuille ja susille, eikä ihmisille. Jo poistuneen Lex Halla -pykälän mukaan valtio hyvitti 2009–2017 pedon tappaman tai raateleman poron arvon kolminkertaisena Hossa-Irnin paliskunnassa.

Lapin Kansa: Kainuussa on paliskuntia, joissa poronlihaa tuotetaan pedoille valtion piikkiin,”

Nykyinen perustuslaissa sanotusta omaisuudensuojasta piittaamaton vapaan laidunnuksen sallima poronhoitolaki on absurdein laki, jonka poliittinen järjestelmä on koskaan säätänyt. Miettikääpä, miten on oikeusjärjestelmässämme mahdollista, että poliitiot ovat säätäneet lain, joka on ensinnäkin perustuslain vastainen, toiseksi asettaa poronhoitoalueen kansan perusoikeuksien ulkopuolelle poikkeustilaan, ja kolmanneksi joka mahdollistaa kaikkein räikeimmät elinkeinonharjoittamisen ympärille syntyneet kieroudet?

Kaikkein hulluinta asiassa on, että media, joka muuten tonkii kaiken mahdollisen poliittisen järjestelmän sisältä ja ympäriltä, ei sekään tohdi laittaa poliitikkoja tiukille asiassa? Joikainen poroista tehty uutinen mielistelee poronomistajakuntaa ja puskee ulos Paliskuntainyhdistyksen propagandistista valhetta. On kysyttävä, toimiiko meillä media? Media kyllä lässyttää kaiket päivää omaa soopaansa, mutta se ei puutu olennaisimpiin yhteiskunnallisiin ongelmiin ja kipupisteisiin. Missä meillä on riippumaton journalismi?

Ei tarvitse olla paljoa hereillä, kun tajuaa, mitä tarkoittavat poronhoitolaissa olevat ammottavat porsaanreiät, jotka kaikki kietoutuvat vapaan laidunnuksen sallimisen ympärille. Siihen verhoutuvat peto- ja liikennekorvauskeinottelu, toisen omaisuuden hyväksikäyttö, toisen vapaus- ja koskemattomuussuojan häirintä ja toisen yksityiselämän suojan häirintä.

Älyttömyyden huippuna on vielä se, että valtio on lailla määrännyt porolliset ja porottomat maallikkoina ns. arvioimislautakuntina neuvottelemaan vuosittain porojen aiheuttamista vahingoista viljelijöille ja muulle yksityisomaisuudelle sekä poromiesten laiminlyönneistä estää vahinkojen syntyminen. Porottomilla ei ole koskaan ollut noissa pyöreissä pöydissä mitään oikeudellista lainsuojaa, tämän ovat taanneet poronomistajien kanssa yhdessä monitahoiset paikallisviranomaiset, jotka syövät poronomistajien kädestä kuten poliitikot.

Absurdi laki on jo lähtökohtaisesti jättänyt ammattimaisen poroelinkeinon harjoittamisen taka-alalle, koska jopa kolmin-nelinkertaisen tulon saa valtion sallimalla rikollisella toiminnalla. Poronhoitoala on kasvattanut polvesta toiseen rikollisia keinottelijoita, jotka valtio vuosittain palkitsee hypertilipusseilla. Näkyvin esimerkki tulee Suomussalmelta, missä poromies on vienyt oppinsa seuraavalle polvelle (vävyllensä), kuinka petokorvauksilla tehdään rahaa. Suomussalmen kunnan maatalousihteeri tilastotietojen mukaan viranomaisena tarkastaa keskimäärin vain noin 7 % raadoista, ja loppu jää poromiesten itsensä ilmoittamiksi. Noin heikolla pohjalla on petokorvausjärjestelmäkin, 97 % raadoista valtio maksaa poromiesten omalaskentajärjestelmän mukaan. Mikähän on kaikkinensa kunnan maataloussihteerillä viranomaisrooli tuossa järjestelmässä? Mikä on syy siihen, että noin vähän tarkastetaan, ja miksi ylipäätään koko valvonta pettää, että porojen paliskuntien väliset mittavat siirrot ja petometsiin siirrot ovat mahdollisia? Hossa-Irni paliskunta loistaa vuodesta toiseen tilastokärjessä petokorvauksissa, joku siellä pahemmin mättää. Ja valtio maksaa lystin.

Korruptio on keskeisessä asemassa porotaloudessa. Tämä on myös syy siihen, että valtiovalta ei korvaansa heilauta niille, jotka nostavat esille vääryyksiä, pitävät äläkkää asiasta ja pyrkivät puhdistamaan toimintaa. Päin vastoin, valtiovallan toimintaa arvostelevat kriitikot eivät ole koskaan olleet herrojen suosiossa, vaikka nämä samaiset kriitikot ovat puhtaasti valtion ja veronmaksajien asialla.

Mafiasta on ilmeisesti vaikea irtaantua, kun siihen on joskus sisälle päässyt tai joutunut. Korruptiolihaa eivät poliitikot helpolla joulupöydästään päästä. Ja helppo on pumpata mafiaan rahaa, kun sitä ei tarvitse suoranaisesti omasta taskusta ottaa. Ymmärrys ei riitä siihen asti, että kiertäen raha otetaan poliitikonkin taskusta veroeuroina. Kun televisiolamput palaa, silloin kilvan poliittisissa piireissä toistellaan, että ollaan niin valtion rahojen säästäjiä. Mutta kun lamput sammuu, valtion raha on löysää, sitä jaetaan omilleen.

Suomessa poronomistajia on enää noin 4 000 ja niistä alle 900 pitää porotaloutta elinkeinonaan. Lähde: Luke/Mauri Nieminen.

Pienet alle 80 eloporon ruokakunnat, jotka eivät saa ns. eläinkohtaista eloporotukea, toimivat harmaan talouden toimintaperiaatteiden mukaisesti. Nämä eivät siis kuulu Euroopan komission hyväksymään ja Suomen valtion maksamaan eläinkohtaiseen eloporotukijärjestelmään, mutta todellakin saavat kaikki muut valtion tuet ja korvaukset (peto- ja liikennekorvaukset, aitatuet, kalusto- ja materiaalituet jne.). Erittäin outoa, eikö vain?

Siis alle 80 eloporon ruokakunnat (noin 3100 kpl) eivät ole Luken mukaan verotuksellisesti elinkeinonharjoittajia, eivätkä itse pidä itseään elinkeinonharjoittajina. Nämä kaikki ovat Saamen ulkopuolella. Mitähän järkeä on tätä harrasteporukkaa ylläpitää pumppaamalla siihen valtavia summia valtion varoja? Mafia ja korruptio on tuohon vastaus. Kun Saamen ulkopuoliselta osalta poronhoitolaki kumotaan, jota olemme vuosia peräänkuuluttaneet, tällä toden totta ei olisi varsinaiseen ammattimaiseen saamelaisporonhoitoon vaikutusta Suomessa. Tällä menettelyllä saataisiin päin vastoin siivottua rikollisuus ja mafia poronhoidosta pois, liikenne puhtaaksi pohjoisessa, luonnonolot palautettua sille kuuluvaan arvoon ja säästettyä valtavat summat valtion varoja vuosittain.

Nämä pienet varsinaisen poroelinkeinon ulkopuolella toimivat poroharrastelijat, jotka yksinomaan tulevat Saamen ulkopuoliselta poronhoitoalueelta, vastustavat eniten aitoa saamelaisporonhoitoa juuri sen vuoksi, koska näillä harrastelijoilla ovat valtioelimet suurimpina tukijoina ja valtiovallalla on tällä alueella suurimmat sidonnaisuudet poroharrastukseen. Yrittihän savukoskelainen keskustapuolueen kansanedustaja Eeva-Maria Maijala hinata itseään saamelaiseksi, mutta saamelaiskäräjät hylkäsivät hänen kieroutuneet pyrkimykset. Poliittisista liikkeistä keskustapuolueella ja sen pohjoisilla kansanedustajilla on eniten sidonnaisuuksia poroharrastukseen, ja juuri tämä puolue on eniten hirttäytynyt mukaan nykyiseen laittomaan toimintaan alueella. Korkealta taholta keskustapuolueesta on sanottu, että heidän on ensin saatava rivinsä kuntoon aina puolueen puheenjohtajaa myöten, jonka jälkeen ongelmat on helppo ratkaista, ja palauttaa saamelaisille vain heille kuuluva ammattilaisporoelinkeino.

Nyt koronavirus on osoittanut, miten on valtiovallalla ollut vaikea puuttua ihmisten perusoikeuksiin ja poikkeustilaa ei haluta pitää voimassa kuin äärimmäisessä tilanteessa ja vain pakottavan ajan. Miksi näin? Siksi, kun nyt on kysymyksessä koko kansa, etelänkin kansa. Nyt ollaan oltu tarkkoja valmiuslain ja perustuslain kanssa oikeuskansleria ja valtiosääntöjuristeja myöten. Mutta miten selitetään perus- ja ihmisoikeuksien vastaisen poronhoitolaki oikeusvaltioon kuuluvaksi? Tätä laittomuutta on valtiovallan taholta pidetty yllä koko sotien jälkeinen aika ja jo ennen sotia aina itsenäisyyden alkuajoista lähtien.

Pohjois-Suomen kansa ei selvästikään ole samassa arvokatekoriassa ja saman arvoinen lain edessä, kuin Etelä-Suomen kansa? Yhdenvertaisuusperiaate oikeusvaltiossa on keskeinen tunnus. Eikö tämäkään paina mitään poliitikkojen arvojärjestyksessä, kun korruptiosta ja mafiasta ei haluta päästää irti? Ei haluta joulupöydän ilmaisesta poronlihasta tai nimikkoporoistaan päästää irti. Sen olemme tienneet, että poliitikkoja ei tippaakaan kiinnosta se, kuinka monta kuolonkolaria pohjoisen teillä porot vuosittain aiheuttavat, ainakaan niin kauan kun se ei satu omalle kohdalle. Jokaiselle kuolonkolarillekin tähän saakka on poliitikkopiireissä ummistettu silmät ja tulpattu korvat.

Valtiovallan voimakkaasti tukema harmaa talous ja rikollisen toiminnan tukeminen ruokkii joka vuosi lisää menoja valtiolle. Poroharrastelijoista Saamen ulkopuolella on pääosa muualla töissä, mutta on niitäkin, jotka jättäytyvät kotiin työn hakijoiksi tai muuten vaan soljutetaan elämää eteenpäin harmaan poroharrastuksen ja yhteiskunnan rakentaman tukijärjestelmän varassa. Harmaata poroharrastusta harrastaen valtion tuin hankitut moottorikelkat ja mönkijät pauhaavat, jonne luonnon pedoilla ei ole asiaa. Ja etelänkin veronmaksaja osallistuu lystin kustannuksiin.

Tämä kaikki edellä sanottu ja paljon muuta on totta vielä 2020-luvulla modernissa EU-jäsenmaa Suomessa, joka kovasti nostaa oikeusvaltiohäntäänsä, eikä kerro valtioiden välisissä vertailuissa lähimainkaan kaikkia pahuuksiaan. Tämä sama valtio viittaa kintaalla itse säätämälleen perustuslaille ja Euroopan unionin ihmisoikeusjulistukselle, joissa on tarkasti määritelty yksilön perus- ja ihmisoikeudet. Euroopan unionin sanotaan olevan vahvasti sitoutunut edistämään ja suojelemaan ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltioperiaatetta jäsenmaidensa keskuudessa. Ja paskat, vastaan tuohon. Kukaan järkevä ei usko unionin liturgioita. Minulla ovat todisteet tästä. Kantelin edelliselle Euroopan komissiolle Suomen valtion toimista poronhoitolain osalta. Vastaus oli, että se on jäsenmaan oma asia. Komissio kyllä puuttuu saunan lämmityksiin ja banaanin käyriin, mutta on kyvytön sanomaan yhtään mitään jäsenmaansa kansalaisten perus- ja ihmisoikeuksien rajoituksista ja jäsenmaansa laittomista omien kansalaistensa sortamisista.

Missä ovat todelliset unionin ja Suomen arvot, kun poronomistajat kivääreineen uhkailevat vanhuksia pysymään hiljaa poronhoitoalueella, ja määräilevät, että vanhustenkin pihat kuuluvat heidän elukoidensa ruokintalaitumiksi? Poromiesterroristit ilmoittavat kylmästi asukkaille, että teidän on muutettava pois, jos ei kelpaa asua suurisarvisten pihaporojen seassa. Terroristit ilmoittavat, että heillä on poronhoitolaki takana, eikä asiasta enempää neuvotella. Saman sanoo asukkaille myös poliisiviranomainen, joka on mafiassa mukana syvällä, ja on liittynyt poromiesten tavoin käskyttämään vanhuksia, ettei tarvitse tehdä poliisille valituksia pihaporoista. Siis turvallisuusviranomaiset poromiesten mukana soittelemassa vanhusten ovikelloja ja pelottelemassa puolustuskyvyttömiä ihmisä. Miettikäähän vähän, mitä julmuuksia Suomessa takametsissä vielä tapahtuu. Vanhukset ja väestö lukitaan omiin koteihinsa yhteiskunnan ulkopuolelle pelkäämään terroristeja. Tuo terroritoiminta on puhtaasti valtiojohtoista yksinkertaisesti siitä syystä, kun valtio ylläpitää laitonta poronhoitolakia. Millään muulla kuin lain kumoamisella asiaa ei saada koskaan kuntoon.

Jos Suomi oikeasti kunnioittaisi omaa perustuslakia, Unionin perusperiaatteita sekä oikeusvaltio- ja yhdenvertaisuusperiaatetta, se kumoaisi viipymättä laittoman poronhoitolain, ja järjestäisi Ruotsin ja Norjan tapaan vain Saamen alkuperäiskansalle Pohjois-Lappiin ammattimaisen paimentolaisporonhoidon.

Vihriälän työryhmä (eräänlainen talousneuvosto) ehdottaa kovia toimia Suomen koronan jälkeiseen taloudenpitoon. Niihin on helppo järkiperäisesti ajatellen yhtyä. Mutta löytyykö nykyhallitukselta kykyä ja viisauttaa ryhtyä siivoamaan Suomen rappiollisia nurkkia, jotka on synnytetty monien edellisten hallitusten valtakausilla jakopolitiikan aikana? Rappioiden siivouksesta löytyisi valtavat rahasummat uudelleen käytettäväksi koronan muuttamaan yrityskenttään ja sen nostamiseksi jaloilleen, sekä moniin muihin välttämättömiin menoihin. Yksin poronhoitolain korjauksella valtion kirstun asento korjaantuisi hetkessä noin 40 – 100 miljoonaa euroa, kun tuon pöyristyttävän lain lisäksi myös sen ympäriltä kaikki järjetön ja tarpeeton siivotaan (sanottu tämän tekstin yllä luettelossa).

Poronhoitolaki on keskustapuolueen pitkillä valtakausillaan synnyttämä puolueen ikioma rappio, johon nyt viimein on puututtava. Nyt ovat laillisuusrajat tulleet koronakriisin yhteydessä selvitetyksi. Nyt asia on kaikkien tiedossa, että kansakunnan perusoikeudet ovat vahvimmat oikeusvaltion lakiin kirjoitetut oikeudet ja niiden kanssa valtiovallallakaan ei ole oikeutta enää leikkiä. Valmiuslaki ja perustuslaki sanovat yksiselitteisesti, että valtiovallan vastuulla on lakien oikeellisuus, perusoikeusrajoitusten oikeasuhteisuus ja kesto, yhdenvertaisuus koko kansakuntaa koskien sekä  valvonta lakien noudattamisesta. Mutta asiathan ovat olleet ja ovat yhä pahasti hakoteillä, kun valtiovalta itse ei noudata omaa perustuslakia ja on säätänyt perustuslaille alisteiset lait päin honkia suhteessa perustuslakiin.

Suomi on lähitulevaisuudessa valtavissa taloudellisissa vaikeuksissa, jota korona syventää vielä rajusti. Viimeisen noin 10 vuoden aikana verrokkimaan Ruotsin bkt on kasvanut noin 20 %, Suomen pysyessä suunnilleen nollassa. Olemme kauheassa tilanteessa, josta emme selviä valtion velan rajulla kasvattamisellakaan ja veronkorotukset ovat täyttä myrkkyä tässä tilanteessa. Valtion velka on joskus maksettava, moraalitaso on heikko, jos sitä lastia sysätään liikaa tuleville sukupolville. On suurta itsemurhaa tappaa kansakunnan viimeinenkin motivaatio työntekoon kulkea helpointa tietä ja lisätä vain veroja. Sillä tiellä ollaan jo tapissa, ja veronkorotukset vain heikentävät kassakriisiä. Se kaikki on myös ostovoimasta pois ja heikko kilpailukykymme ei missään nimessä kestä suuria palkankorotuksiakaan. Vientiteollisuus on jo nyt suurissa vaikeuksissa, mutta niin on kotimarkkinakin, hotelli- ja ravintolapalvelut ja koko palvelusektori.

Valtiovarainministerin ja koko ministeriön tämä nyt kyllä ensimmäisenä tulisi ymmärtää, hehän vahtivat valtion kirstua. Ja jos tässä tilanteessa vielä pidetään kynsin ja hampain kaikista saavutetuista eduista kiinni ja vieläpä laittomista laeista ja niihin liittyvistä rikollisista toiminnoista, jotka syövät valtion menoja valtavia summia vuosittain, niin kyllä se on ministeriltä ja ministereiltä puhdasta ilkeyttä koko kansakuntaa kohtaan ja varsinkin kärsijäosapuolia kohtaan.

Järki on hyvin kaukana, jos Suomella on yhä varaa pitää laitonta poronhoitolakia päällä. Tässäkin kohtaa Ruotsi ja myös Norja ovat kymmeniä vuosia Suomea edellä. He ovat järjestäneet poronhoitolakinsa perustuslakiinsa soveltuvaksi jo 1970-luvun lopulla. Heillä on vain saamelaisilla oikeus harjoittaa vapaan laidunnuksen omaavaa paimentolaisporonhoitoa ja vain tarkoin rajatuilla provinssialueilla valtion mailla. Kuinka Suomi valtiona yhä kehtaa toimia, kuten toimii, että pumppaa Saamen ulkopuolella lihatuotannolla mitattuna erittäin tappiolliseen toimintaan valtavia rahasummia vuosittain. Luke on laskenut, että yhtä lihatuotannolla tuotettua euroa kohti valtio työntää harrastukseen tukea 3 euroa. Miettikääpä tämän päälle laitonta peto- ja liikennekorvauskikkailua ja kaikkea muuta järjettömyyttä.

Jos tässä tekstissä on laskenta- tai lukuvirheitä, se johtuu yksinomaan siitä, että poronhoito Suomessa on äärimmäisen salattua toimintaa, ja sen vuoksi tietoja on vaikea täysin eksaktisti saada. Salattua se on sen vuoksi, koska muuten valtiojohtoista mafiaa on vaikea pyörittää.

Avainsanat: poikkeusolot, perusoikeudet, oikeusvaltio, mielivalta, rikollisuus, keinottelu, harmaa talous, korruptio, valtion tuet

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu