Suomen itärajan (Naton ja Venäjän välinen rajaosuus) tuleva valvonta

On ryhdytty käymään keskustelua, kuinka Suomen itärajavalvonta tulisi jatkossa hoitaa. On esitetty, että se on EU:n itäraja ja Suomenkin osalta valvonta kuuluisi EU:lle. EU:n sopimuksissa Unionin jäsenvaltioiden rajavalvonta, sikäli kun sitä enää on (vapaa liikkuvuussääntö), kuuluu jokaiselle jäsenvaltiolle itselleen. Nyt puhutaan lähinnä EU:n alueen ulkorajoista, ns. Schengenrajoista.

Filosofia tuossa on hyvä ja kannatettava, mutta kun emme ole liittovaltiossa.

EU:ssa Schengen-alueen perustaminen oli huono ratkaisu. Schengen-alueella rajatarkastukset on poistettu. Tämä on kostaunut monilla alueen rajoilla, kun muukalaiset ja erilaiset hybridijoukot ovat saaneet vapaasti liikkua Schengen-alueen ulko- ja sisärajojen läpi.

Schengen-valtioita ovat Alankomaat, Belgia, Espanja, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro.

Suomen itärajan valvonta kuuluu niin kauan EU:ssa ollessammekin Suomelle, kun EU:sta ei ole tehty liittovaltiota. Ja toivonmukaan ei koskaan tehdäkään.

Nyt kun liitymme Natoon, jota pidän itsestäänselvyytenä, on eri asia, kuinka itärajan valvonta jatkossa hoidetaan.

Minusta Natomaiden ja Venäjän välisten rajojen valvonta koko tulevan Naton alueella on ratkaistava Naton tulevassa strategiasuunnittelussa ja -ohjelmassa. Natosta olisi kehitettävä myös itärajaturvallisuutta valvova elin. EU on kyvytön valvomaan rajojaan, tämä on nähty. Siellä on tässäkin suhteessa tehty vain huonoja päätöksiä, jotka koskevat EU:n alueen turvallisuutta.

Kun kaikilla Nato-mailla ei ole yhteistä rajaa Venäjän kanssa, tässä mielessä Naton sisällä voitaisiin itärajavalvonnan kustannuksia kompensoida Nato-maiden kesken.

0
PekkaSkkinen
Sitoutumaton Seinäjoki

Kirjoitan ja luen varsin paljon. Myös puhun silloin kun on puhuttavaa. Olen harkitseva, näen ongelmat ja ratkon niitä mielelläni. Enimmäkseen ratkon muiden aiheuttamia, usein monikeskeisiä ongelmia. Ratkaisen asiat harkiten, mutta nopeasti. Olen seurallinen ja viihdyn mielelläni ihmisten keskuudessa. Pitkä elämänkokemus, kouluttautuminen ja monivaiheinen työura merkittävissä vastuullisissa tehtävissä ja yrittäjänä on tuonut osaamista ja varmuutta. Työura insinöörinä johtavissa tehtävissä on takana, mutta olen yhä utelias näkemään myös monien muiden alojen sisälle ja näkemään yhteiskunnan kokonaisena. Oikeudenmukaisuus-, tasavertaiauus- ja laillisuusasiat ovat tulleet entistä tärkeimmiksi seuratessani yhteiskunnallista keskustelua. Positiivisen ajattelun voima, innovatiivisuus ja idealistisuus kannattelevat elämääni. Asioiden hoidossa pyrin yhteiseen sovittelevaan ratkaisuun, mutta jos asiat eivät etene, teen ne sitten omalla tavallani, tai en tee ollenkaan. "Its my way or no way".

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu