Valtion varojen oikealla priorisoinnilla paljon merkitystä yhteiskunnan kehityksessä

Kuva: Poronhoidon vapaa laidunnusoikeus aiheuttaa vuosittain valtiolle kymmenien miljoonien menetykset pelkkinä peto- ja liikennekorvauksina. Petojen tappamista ja liikenteessä menetetyistä poroista valtio korvaa poronomistajille kolminkertaisen korvauksen normaaliin lihatuottoon nähden. Mikä järki tässä on, sitä ei pysty kukaan tavallinen kuolevainen tietämään. Kolminkertainen korvaus ei perustu mihinkään järjelliseen, vaan on mielivaltainen, kuten koko laajalle levitetty perustuslain vastainen poroharrastus. Kuvassa on lista v. 2017 petokorvausten saajista. Eteläisen poronhoitoalueen Hossa-Irnin paliskunnan samat henkilöt loistavat vuodesta toiseen kärjessä. Eteläisellä poronhoitoalueella kaikkinensa poronhoito on muutenkin riistäytynyt käsistä, koska valtiovalta, maan hallitus, MMM ja AVI, eivät valvo porotalouden harjoittamista lainkaan, eivätkä poroharrastelijat ole minkäänlaisten sanktioiden piirissä.

 

Lähetin oheisen kuvan ja kirjeen valtioneuvoston jäsenille syksyn budjettineuvotteluja varten:

 

” Hei,

Syksyn budjettineuvottelut ovat edessä. Nyt on korkein aika katsoa, mihin veronmaksajien varoja haaskataan, ja mistä ne ovat pois.

Onko meillä varaa enää ylläpitää näin pöyristyttäviä toimia, jotka vielä kaiken kukkuraksi perustuvat mielivaltaan ja lakien rikkomiseen eikä Suomen lakeihin?

Ks. perustuslain pykälät, Perusoikeudet: 6§ yhdenvertaisuus, 10§ yksityiselämän suoja, 15§ omaisuuden suoja, 22§ perusoikeuksien turvaaminen sekä Laillisuusvalvonta: 106§ perustuslain etusija. Näitä valtiovalta rikkoo poronhoitolailla varsinkin sen 2§:llä ja 3§:llä sekä sillä, että se ei valvo lainkaan poroharrastelijoiden toimintaa eikä ole koskaan asettanut mitään sanktioita heidän toiminnalleen, kuten kaikille muille yhteiskunnassa.

Oheisesta liitteestä (kuva) näkee, miten järkyttäviä asioita tuottaa perustuslain vastaisen poronhoitolain ylläpitäminen. Esim. viranomaiset (kunnan maataloussihteerit) tarkastavat vain 7 % petojen raatelemista poroista, loput poronomistaja ilmoittaa itse. Ja valtio nöyrästi maksaa vuodesta toiseen valtavat peto- ja liikennekorvaukset. Näin on holtitonta valtion varojen käyttö.

Listan kärjessä ovat vuosia loistaneet eteläisen poronhoitoalueen peto- ja liikennekorvauksilla kikkailevat poroharrastelijat. Leo Juntunen ja hänen vävynsä Harri Kuvaja ovat olleet aina listan kärjessä.

Nyt on kiireesti rajattava poronhoitoalue koskemaan yksin Saamen aluetta Pohjois-Lapissa. Heti ensitöikseen on lopetettava poroharrastelijoille peto- ja liikennekorvausten maksu kokonaan. Ei niitä muillekaan tuotantoeläintuottajille makseta. Jo tällä menettelyllä tuo irvokas valtion varojen väärinkäyttö loppuu.

Budjetissa on paljon kipeitä ja tärkeämpiä kohteita, kuin maksaa valtion varojen väärinkäyttäjille ruhtinaallisia korvauksia lainvastaisesta toiminnasta. Mm. tulevaisuuteen eli lapsiin ja nuoriin panostaminen, työllisyyteen panostaminen ja muihin rakenteellisiin uudistuksiin panostaminen. Ei ole mitään järkeä valtion varoin pitää yllä ikiaikaisia muuta yhteiskuntaa vahingoittavia lainvastaisia toimia.

Toivon hartaasti, että valtiovalta viimein ymmärtäisi vastuunsa koko yhteiskunnan tasapuolisesta ja oikeudenmukaisesta kohtelusta. Olen vedonnut moneen kertaan hallitukseen asiassa. Tältä hallitukselta nimenomaan odotin paljon tässä suhteessa.

Kysykää hallituksessa keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurviselta noista perustuslain pykälistä. Häneltä saatte vahvistuksen, että poronhoitolaki rikkoo kansalaisten perus- ja ihmisoikeuksia ja että käytännön poronhoito on kaukana sivistyksellisestä elinkeinonharjoittamisesta.

Parhain terveisin,

Pekka Säkkinen

Seinäjoki ”

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu