Viisi kysymystä Tasavallan presidentin Kultarantakeskusteluun

Arvoisa Tasavallan presidentti!

Kysymys 1.

Miten on mahdollista, että Suomessa valtiovalta säätää perustuslain vastaisia lakeja ja Tasavallan presidentti ne vahvistaa ilman kontrollointia, että ovatko lait yhteensopivia perustuslain kanssa?

Kysymys 2.

Kysymykseen yksi viitaten, poronhoitolaki on perustuslain vastainen. Poronhoitolain 3 § Poronhoidon harjoittamisoikeus sanoo, että poronhoitoa saadaan harjoittaa poronhoitoalueella maan omistus- tai hallintaoikeudesta riippumatta. Yksityisomistuksessa olevia tuotantoeläimiä poroja voidaan siis lain mukaan laiduntaa kaikkialla poronhoitoalueella (36 % Suomen pinta-alasta) asukkaiden ja mökkiläisten pihoilla ja puutarhoissa, viljelyksillä, metsätaimikoissa, tiealueilla liikenteen vaarana, yksityis- ja yleisillä uimarannoilla, lentokenttäalueilla, metsissä petojen armoilla ilman valvontaa, jne. Mitään muita tuotantoeläimiä ei saa laiduntaa vapaasti. Koiratkin on pidettävä metsästysajan ulkopuolella kytkettyinä.

Perustuslaissa on säädetty kaikille ihmisille kuuluvat yhtäläiset perus- ja ihmisoikeudet. Poronhoitolain 3 § loukkaa perustuslain perusoikeuspykäliä 6 § Yhdenvertaisuus, 7 § Oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen, 10 § Yksityiselämän suoja, 15 § Omaisuuden suoja ja 106 § Perustuslain etusija.

Nyt koronapandemian aikana on tullut selväksi, että valtiovallalla ei ole oikeutta ja valtuuksia rajoittaa kansalaisten perus- ja ihmisoikeuksia muulloin kuin sodan tai muun ulkoisen uhan aikana ja silloinkin vain valmiuslain mukaisen poikkeustilan aikana kansalaisten terveyden, turvallisuuden ja perusoikeuksien suojelemiseksi ja vain ennalta määrätyksi välttämättömäksi ajaksi.

Poronhoitolailla on normaalina aikana rajoitettu huomattavalla tavalla Pohjois-Suomen kansan perus- ja ihmisoikeuksia ennalta määräämättömäksi ajaksi ja ihmiset alistettu poronomistajakunnan mielivallan alle ohi valtiollisten lakien. Poroton kansa on laittomasti vasten perustuslakia ja valmiuslakia alistettu porollisten tahdolle.

Milloin poronhoitolaki korjataan ja Pohjois-Suomen kansalle palautetaan Suomen perustuslain mukaiset heille kuuluvat yhtäläiset perus- ja ihmisoikeudet?

Kysymys 3.

Hossan kansallispuiston opastuskeskuksen eteisaulassa seisoo suurikokoinen Tasavallan presidentin nimeä kantava veistetty poro. Suojeleeko Tasavallan presidentti nykymuotoista Pohjois-Suomen kansan perus- ja ihmisoikeuksia rajoittavaa perustuslain vastaista poronhoitolakia ja poronomistajakunnan tahdon mukaista mielivaltaan perustuvaa poroharrastusta?

Kysymys 4.

Maa- ja metsätalousministeriöstä, Pohjois-Pohjanmaan elykeskuksesta, Luonnonvarakeskuksesta ja Ruokavirastosta saatujen selvitysten ja laskelmien mukaan koko poronhoitoalueen poroharrastamiseen uppoaa vuosittain valtion (veronmaksajien) varoja välittömiin tukiin ja korvauksiin noin 40 miljoonaa euroa. Tämän päälle tulevat useiden kymmenien miljoonien eurojen vuotuiset välilliset paliskuntain yhdistys-, tutkimus-, selvitys-, koetoiminta- ja viranomaiskulut. Ja autoilijat kolaroidessa porojen kanssa kärsivät myös osansa ajoneuvojen korjaus- ja vakuutusmaksuissa (noin 5000 porokolaria vuodessa). Luonnonvarakeskus on laskenut, että yhtä poronlihalla tuotettua euroa kohti harrastamiseen pumpataan valtion varoja kolme euroa. Viimeisen tilaston mukaan porotalous on kannattavaa vain Saamen alueella, missä se on ammattimaista toimintaa.

Onko kansantaloudellisestikaan viisasta ylläpitää erittäin tappiollista, valtion varoja syövää ja paljon muulle yhteiskunnalle vahinkoja tuottavaa Saamen ulkopuolista poroharrastusta? Miksi Suomi ei kunnioita saamelaisten oikeuksia, ja rajaa poronhoitoalueen koskemaan vain heitä? He osaavat paimentolaisporonhoidon ja poronhoito on heidän pääelinkeinonsa. Ruotsi ja Norja ovat asiansa järjestäneet näin jo vuonna 1979. Miksi Suomi ei tässä kohtaa halua seurata verrokkimaiden hyvää laillista käytäntöä?

Kysymys 5.

Suomi on vahvasti mukana kansainvälisessä yhteisössä ja tiiviimmin Euroopan Unionin kautta. Suomi muiden mukana on allekirjoittanut yhteiset ihmisoikeusjulistukset, ja kovasti korostaa ihmisoikeuksien kuten myös oikeusvaltioperiaatteen noudattamista.

Kysynkin, onko Suomi todellisuudessa oikeusvaltio, ja ovatko sillä itsellään ihmisoikeudet kunnossa, jos se ei kunnioita edes omaa perustuslakiaan ja ihmisoikeuksia? Kun poronhoitoalueella ihminen, usein vanhuspalveluita tarvitseva, aidataan säppiin yhteiskunnan palveluiden ulkopuolelle, että tuotantoeläimet porot saavat juosta vapaana, onko tämä mielestänne ihmisoikeusloukkaus ja voiko tällaista sallia maassa, joka monilla mittareilla sanotaan olevan maailman onnellisin kansa ja joka itse eniten korostaa ihmisoikeuksien kunnioittamista ja oikeusvaltioperiaatetta?

Pekka Säkkinen

Seinäjoki

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu