Järkytyin, puolueetonta mediaa Suomessa ei liene?

Ostin tämän Arabian lautasen Espanjasta espanjalaiselta kirpputorin myyjältä Fuengirolan lauantain kirpputorilta lahjaksi "Dos Renos" ravintolan yrittäjille, jotka tarjoilevat Suomen lapin herkkuja Fuengirolassa. PeLiFoto

Otan henkilökohtaisen riskin, että saan tästä blogista varoituksen ja eston blogien julkaisuun?

Mennyt viikko ja saamelaisten oikeudet, miten niistä uutisoitiin.

Onko nyt niin, että aiemmin olen saanut kokea ja lukea vain Keskustapuolueen hallitsemissa maakuntien medioissa, että maakunnista puuttuu puolueeton media, lehdistö? Nyt se sama Keskustapuolueen media on pesiytynyt myös valtakunnan mediaan?

Uutisotsikot ja niiden sisältö muokataan Keskustapuoluetta myötäileviksi ja jätetään uutisoimatta, ne todelliset syyt, miksi hallitus haluaa viedä Saamelaisia koskevan asian päätettäväksi eduskuntaan. Jätettiin kertomatta YK:n rotusyrjintään koskevasta ratkaisusta? Jonka Suomen hallitus haluaa tuoda eduskuntaan päätettäväksi, että Suomen tulee noudattaa kansainvälistä sopimusta. Seuraavana päivänä asiaa valotettiin enemmän sen jälkeen, kun olin arvostellut medioiden Keskustapuolueen yksipuolista uutisointia avoimissa Facebook päivityksissä ja lähettänyt moitteita sähköpostilla toimittajille.

Valtakunnan- ja paikallismediat uutisoivat ja kertoivat vain Keskustapuolueen hädän, että poliittinen puolue ei voi osallistua saamelaiskäräjien päätöksiin.

Vakava varoitus Suomen medialle, ennen kuin on liian myöhäistä, että niin valtakunnan kuin maakuntamedia täytyy olla puolueetonta.

Olen seurannut viimeiset 30 vuotta, miten media on liusunut yhden puolueen äänenkannattajaksi, puoleen, jonka kannatus valtakunnallisesti on vain 10%:n luokkaa, mutta pitää ehdotonta valtaa 90%:a Suomen maantieteellisestä alueesta.

Pyydän nöyrimmästi toisia puolueita aktiiviseen vastarintaan, että ”diktatuurin siemenet” Suomen maakunnissa saadaan poistettua, että ne eivät tuhoa valtakunnan yhtenäisyyttä.

Nyt yksi puolue pitää vaikutusvallan sisällään mediaa, paikallisviranomaisia ja jopa oikeusviranomaisia kenenkään valvomatta ja puuttumatta. Se vaarantaa Suomen sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden, jonka edelleen kehittyminen on Venäjän valtion tie, tulevaisuus, ja sen seuraukset.

Valtakunnan medioiden olisi syytä tutkia omien maakunta toimittajien taustat tarkemmin, että ovatko toimittajat puolueettomia, sen tiedon jopa lukijat voivat todeta heidän kirjoittamista jutuista. Sillä on vaikutusta lukijakuntaan ja artikkeleiden luotettavuuteen, onko sitä vai ei ole? Digi Hesaria, iltapäivälehtiä ja YLE:n uutisia luetaan koko valtakunnassa Hangosta Utsjoelle.

Lukekaa menneen viikon uutisointia valtakunnan- ja paikallismedioissa saamelaiskysymyksessä, niin ymmärrätte blogini varoituksen vakavuuden.

Ei kerrottu, että mistä on todellisuudessa kysymys saamelaisten oikeuksista:

Jouduin etsimällä etsimään ja viimein löysin se todellisen syyn jo kesäkuulta Ulkoministeriön sivulta, mutta kertoiko valtakunnan ja paikallismedia tästä – EI !!! Ensi tiedon sain tästä medioiden kommenttikentistä.

Miksi tätä tekstiä ei julkaistu kokonaisuudessaan saamelaiskäräjälain käsittelystä, että mediaa seuraavat olisivat saanet tiedon?

Tiedotteet, 14.6.2022

YK:n rotusyrjinnän poistamista käsittelevältä komitealta ratkaisu saamelaisten vaaliluetteloon hyväksyttyjä henkilöitä koskevassa asiassa

Yhdistyneiden kansakuntien rotusyrjinnän poistamista käsittelevä komitea (CERD) antoi 13. kesäkuuta 2022 ratkaisunsa (Opinion) saamelaisten vaaliluetteloon hyväksyttyjä henkilöitä koskevassa asiassa.

Valittajat valittivat korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) 30. syyskuuta 2015 ja 13. tammikuuta 2016 antamista päätöksistä, jotka koskivat saamelaiskäräjien vaaliluetteloon merkitsemistä. Valittajat katsoivat, että ottamalla saamelaiskäräjien vaaliluetteloon vaalilautakunnan tunnustamattomia henkilöitä, päätökset ovat edistäneet sellaisten henkilöiden ottamista mukaan, jotka eivät ole täysin sitoutuneet puolustamaan alkuperäiskansojen oikeuksia. Valittajat katsoivat KHO:n päätösten loukanneen kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 1 artiklan (rotusyrjintä), 5 artiklan a kohdan (oikeus yhtäläiseen kohteluun tuomioistuimissa ja muissa oikeudenkäyttöelimissä), c kohdan (poliittiset oikeudet, erityisesti oikeudet osallistua vaaleihin – äänestää ja olla ehdokkaana vaaleissa) ja e kohdan (taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet) mukaisia velvoitteita.

Komitea toteaa ratkaisussaan Suomen loukanneen yleissopimuksen 5 artiklan c kohtaa valittajien poliittisista oikeuksista, erityisesti oikeuksista osallistua vaaleihin – äänestää ja olla ehdokkaana vaaleissa – yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden perusteella, osallistua hallitukseen sekä julkisten asioiden hoitoon kaikilla tasoilla sekä päästä yhtäläisesti osalliseksi julkisista palveluksista. Se toteaa, että KHO on sisällyttänyt vähintään 53:ssa 93:sta päätöksestään äänestäjiä vaaliluetteloon ”kokonaisarvioinnin perusteella” osoittamatta, että he olisivat täyttäneet yhden saamelaiskäräjistä annetun lain 3 §:ssä säädetyistä objektiivisista kriteereistä.

Komitea katsoo, että KHO:n ratkaisut ovat voineet keinotekoisesti muuttaa saamelaiskäräjien vaaleissa äänioikeutettuja, mikä on vaikuttanut sen kykyyn aidosti edustaa saamelaisia ja heidän etujaan. Näin ollen KHO:n päätökset, jotka poikkesivat ilman ilmeistä perustetta voimassa olevan lain olemassa olevasta oikeasta tulkinnasta, ovat loukanneet valittajien oikeutta saamelaisena alkuperäiskansana määrätä kollektiivisesti saamelaiskäräjien kokoonpanosta ja osallistua yleisten asioiden hoitamiseen siten kuin yleissopimuksen 5 artiklan c kohdassa on turvattu.

Komitea ei todennut 5 artiklan a kohdan eikä e kohdan loukkausta.

Komitea suosittelee, että Suomi tarjoaa valittajille tehokkaan oikeussuojakeinon käynnistämällä kiireellisesti aidon neuvottelun saamelaiskäräjistä annetun lain 3 §:n tarkistamiseksi sen varmistamiseksi, että saamelaiskäräjien vaaleissa äänioikeutta koskevat kriteerit määritellään kunnioittaen saamelaisten oikeutta antaa vapaa ja tietoon perustuva ennakkosuostumus heidän omaan jäsenyyteensä ja poliittiseen osallistumiseensa liittyvissä asioissa muiden taattujen oikeuksien nauttimiseksi ja täysimääräiseksi toteuttamiseksi yleissopimuksen 5 artiklan c ja e kohdan mukaisesti. 

Komitean ratkaisu on tämän tiedotteen liitteenä.”

Lähde: https://um.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/yk-n-rotusyrjinnan-poistamista-kasittelevalta-komitealta-ratkaisu-saamelaisten-vaaliluetteloon-hyvaksyttyja-henkiloita-koskevassa-asiassa

Muokkaus 14.11.2022, klo: 20.14, lisätty hashtags.

PeliSuomi
Sitoutumaton

email: pelisuomi@gmail.com
Nyt on ajateltava toisia, sillä heitä on enemmän -Minä olen vain Yksi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu