Kohta saatte aseen käteen, kun menette paikan päälle

Säilytetään turvallinen elinympäristö lapsille. Kuva: PeLiFoto

Se on Suomen voimakkain ase muuttaa ja turvata kotiseudun rauha ja hyvinvointi, nyrkkiä ei tarvitse käyttää.

Se ase on Kynä, jolla piirrät numeron ylhäisessä yksinäisyydessä oman mielen mukaan ja kukaan ei saa koskaan tietää, että minkä numeron kirjoitit. Kukaan toinen ei saa Sinun kynää liikuttaa, kukaan toinen ei saa sanoa, saatikka painostaa Sinua, että minkä numeron kirjoitat.

Olet nuori, aikuinen tai vanha, niin Sinulla on oikeus tehdä mieleisesi valinta, oma valinta, että minkä numeron kirjoitat.

Korostan tätä oikeutta äänestää oman mielen mukaan, sillä maakunnissa ja kunnissa saatat joutua painostuksen kohteeksi ja toiset saattavat Sinulle lyödä numeron eteen, minkä äänestyskopissa kirjoitat.

Yhteisö saattaa Sinua painostaa, että annat äänesi jollekin määrätylle henkilölle, mutta Sinun täytyy olla vahva siellä äänestyskopissa ja unohtaa uhkaukset ja painostukset, jolla joku yrittää vaikuttaa Sinun itsenäiseen päätökseen. Tilanteen vaatiessa saat luvalla puhua puutaheinää ja valehdella.

Kerron Sinulle tosiesimerkin siitä, kuinka ääni yrittiin ohjata äänestäjän tahdonvastaisesti Pohjois-Suomessa yhdessä maakunnassa.

Hyvä ystäväni kansanedustaja, jonka äiti kuului yhteen uskonnolliseen ryhmään. Häntä painostettiin useasti äänestämään yhden maakunnan valtapuolueen edustajaa Eduskuntavaaleissa. Varoitettiin äänestämästä omaa lastaan, joka edusti toista puoluetta. Uskonnollisen ryhmän edustajat tulivat käymään ja kävivät vielä jälkikäteen kysymässä, kumpaa äänestit. Ystäväni sanoi äidille, että ”Sinun ei tarvitse sanoa muuta kuin, meillä Suomessa on vaalisalaisuus.” Kansanedustajan äidille se oli raskasta aikaa ja hän menetti varmaan monet yöunet. Sellainen toiminta miltä tahansa uskonnolliselta ryhmältä tai poliittiselta puolueelta on täysin tuomittavaa toimintaa. Tämä saattaa olla jopa tapa ei poikkeus ennen vaaleja?

Nyt saattaa tapahtua samoin, että Sinun arvokas äänesi kunnallisvaaleissa pyritään varastamaan jollekin toiselle, jolle ääntäsi et halua antaa, se painostus voi olla todella voimakasta uskonnollisissa perheissä, joissa pyritään saamaan liuta äänioikeutettuja lapsia äänestämään vanhempien valitsemaa ehdokasta. Uskonnollisen vakaumuksen omaava henkilö laitetaan selkä seinää vasten ja painostuksessa saatetaan uhkailla, että Jumala näkee ja rankaisee, jos äänestät väärin. Todellisuudessa silloin, jos uhkailun ja painostuksen alla antaa äänensä sellaiselle henkilölle, jolle ääntä ei halua antaa, niin silloin tekee väärin itselleen ja yhteiskunnalle. Mikään lahjus, lupaus tai painostus ei saa vaikuttaa Sinun henkilökohtaiseen äänestykseen vaaleissa.

Tätä samanlaista valvontaa oli aikoinaan uskonnollisen yhteisön kylän Alkon edessä. Tyttöystäväni oli kylän hammaslääkärinä. Hän joutui piiloutumaan autossa, kun kävin hakemassa illallisviinit. Jos olisivat nähneet, että hän istuu autossa, niin hammaslääkärillä olisi ollut tyhjä odotustila.

Vaalipaikan läheisyydessä täytyy tarkkailla, ettei siellä ennen tai jälkeen äänestystä ole sellaisia henkilöitä, jotka saattavat painostaa äänestäjiä. Erityisesti on turvattava nuorten ja vanhusten äänestysrauha.

Toivoisin, että media ottaisi tämän asian esille ja järjestäisi vaikka puhelinpalvelun, jonne voisi nimettömänä soittaa, jos joutuu tällaisien painostuksen kohteeksi. Nyt samanlaista painostusta voidaan tehdä myös somen kautta ja valvoa äänestysikäisten lasten päivityksiä, kommenteja ja netin selaushistoriaa heidän vanhempien sekä uskonnollisten ryhmien ja puolueiden taholta.

***

Vaalien keskeiset periaatteet

Vaaleissa on yleinen ja yhtäläinen äänioikeus. 
Yleisellä äänioikeudella tarkoitetaan sitä, että äänioikeus on riippuvainen vain sellaisista edellytyksistä, jotka kansalaisilla yleensä on. Esimerkiksi äänioikeudelle eduskuntavaaleissa on vain kaksi edellytystä: 18 vuoden ikä ja Suomen kansalaisuus.

Yhtäläisellä äänioikeudella tarkoitetaan sitä, että jokaisella äänioikeutetulla on yhtäläinen oikeus vaikuttaa vaalin tulokseen eli että kaikilla äänestäjillä on käytettävissään sama äänimäärä eli yksi ääni.

Vaalit ovat välittömät. 
Äänioikeutettu äänestää vaaleissa suoraan sitä henkilöä, jonka hän tahtoo saada valituksi. Jokaisella ehdokkaalla on oma numeronsa, jonka äänestäjä merkitsee äänestyslippuun.

Vaalit ovat salaiset.
Vaalisalaisuudella tarkoitetaan sitä, etteivät vaaliviranomaiset, muut viranomaiset tai muut kansalaiset saa tietää, kenelle äänestäjä on äänensä antanut tai onko hän jättänyt tyhjän äänestyslipun. Sen sijaan tieto siitä, onko äänioikeutettu käyttänyt äänioikeuttaan eli käynyt äänestämässä, ei kuulu vaalisalaisuuden piiriin.

Kunkin äänestäjän on äänestettävä itse. 
Äänioikeutta ei saa käyttää valtuusmiehen eli asiamiehen kautta. Sen sijaan äänestystilanteessa voidaan tietyin edellytyksin käyttää avustajaa.

Äänestämisen on tapahduttava vaaliviranomaisen edessä. 
Tällä pyritään turvaamaan vaalien yleinen luotettavuus, äänestäjän oikeus ja mahdollisuus ilmaista vapaa tahtonsa sekä varmistamaan vaalisalaisuuden toteutuminen. Vaaliviranomaisten valinnasta sekä toimimisesta tehtävässään säädetään vaalilaissa. Kirjeäänestys on poikkeus tästä säännöstä, koska se toimitetaan ilman vaaliviranomaisen valvontaa, mutta siinä kaksi ulkopuolista todistajaa antaa äänestäjän lisäksi vakuutuksen siitä, että äänestäjä on äänestänyt vaalisalaisuuden säilyttäen ja niin, ettei hänen vaalivapauttaan ole loukattu.

Lähde: vaalit.fi

PeliSuomi
Sitoutumaton

email: pelisuomi@gmail.com Nyt on ajateltava toisia, sillä heitä on enemmän -Minä olen vain Yksi !

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu