Suomen ja koko Euroopan pysähtyneeseen talouteen on syyt

Ensimmäinen syy on talouskriisien hoito Suomessa 90-luvulla ja 2008 jälkeen Euroopan kriisimaissa.

Ne hoidettiin täysin talousoppien vastaisesti, eli tuettiin pankkeja, ei yrityksiä ja muita velallisia, joiden työtuloksella oli saatu edeltävä talouskasvu aikaiseksi.

Vietiin yrittäjiltä ja perheiltä omaisuus ja kodit alihintaan, josta seurasi, että valtava määrä kansalaisia siirrettiin sosiaaliturvan varaan, joka heikensi valtioiden taloutta. Yrittäjät poistettiin tuottavasta yritystoiminnasta sekä työntekijät työnsä äärestä.

Mitä siitä seurasi:

Yrittäjät, joiden yritystoiminta perustui luovuuteen ja uusien ideoiden toteuttamiseen, siirrettiin pois ja heidän yrityksensä valjastettiin tuottamaan vain rahaa, mutta ei uuden yritysidean syntymistä. Se raha, jonka yritykset ovat nyt tuottaneet on siirretty mätänemään veroparatiiseihin, sillä ne joiden hallussa on se alihintaan ryöstetty varallisuus, eivät pysty tuottamaan mitään uutta, joka tukisi talouskasvua.

Se aiheutti Suomessa kaupan ja palveluiden keskittymistä, monopolien syntyä, joita johtaa virkamieskunta, joka ei pysty luomaan mitään uutta. Poistetaan tuotannosta, kaupan ja palelualalta kaikki se mikä ei juuri sillä hetkellä tuota, jolloin poistuu se, mikä tuottaisi uutta talouskasvua tulevaisuudessa.

Talouskriiseissä suuri osa yrittäjistä menetti psyykkisen ja fyysisen terveyden tuottaa uutta talouskasvua yritystoiminnalla, he joutuivat työkyvyttömyyseläkkeelle.

Luovien yrittäjien arvostus Suomessa ja Euroopassa on täysin ala-arvoista, mutta Suomessa se rypee pohjamudissa.

Yrittäjien ja muiden velallisten varallisuus on nyt Suomessa ja muissa Euroopan kriisimaissa sellaisten ihmisten hallussa, jotka pystyvät keräämään vain varallisuutta itselleen tuhoten kehityksen ja luovuuden. Ei synny mitään uutta, ei tule enää uusia yritysideoita, ei tuotekehitystä, ei uusia työpaikkoja – varallisuus ei tuota edes omistajilleen mitään.

Niin Suomen kuin muiden Euroopan keskuspankkien hallitusten toimet pyrkivät vakauteen, joka ei vie talouskasvua eteenpäin. Se vain lisää kuluttajien kyllästymistä tavaraan ja tylsään arkipäivään ja laskee kulutuskysyntää, ja sitä kautta vähentää talouskasvua, työllisyyttä ja kehitystä. Niin yritykset kuin kansalaiset makuuttavat ja säästävät varallisuuttaan tulevien huonojen päivien varalle, sillä varallisuusarvot menettävät arvoaan ja lisäävät velkojen vaatimuksia lisävakuuksista vanhoille veloille.

Tätä tilannetta ei saada enää korjattua vaikka Euroopan keskuspankki yrittää pitää korot alhaalla ja houkuttelevina lisä lainanottoon. Yrittäjät ja kansalaiset on nyt piesty nöyriksi ja he tietävät, että velallisina heillä ei ole oikeusturvaa velkojaa vastaan, sillä heidän omaisuutensa voivat pankit viedä velkojen vakuutena jopa 70%:n alihintaan ja velalliset jäävät velkavankeuteen loppuelämäkseen ja syrjäytyvät yhteiskunnasta.

Suomella ja Euroopalla on ainut vaihtoehto pelastua totaalisesta talouskatastrofista on ottaa oppia Islannista ja kuinka siellä selvittiin talouskriisistä. Laitta yrittäjät ja toiset velalliset lainsäädännöllä turvaan velkojia vastaan, joille täytyy siirtää ensisijainen vastuu annetuista veloista, etteivät ne voi irtisanoa antamiaan lainoja oikeudettomasti, vaikka sitten pankit ajetaan konkurssiin. Sillä se on kansantaloudelle parempi tapa kuin ajaa valtiot konkurssiin. Viimeiset 30-vuotta pankit ovat voineet muitta mutkitta hakea velalliset konkurssiin ja siirtää heidän omaisuutensa ja yrityksensä pankkia lähellä oleville varakkaille tahoille alihintaan.

Euroopan pitää ottaa oppia markkinatalouden kehdosta eli USA:sta, joissa turvataan kaikissa tilanteissa, lainsäädännöllä ja sen oikeusvaltion mukaisella toteutumisella, velkojien vastuu ja velallisten turva. USA:ssa valvotaan lakkaamatta, ja estetään monopolien syntyminen. Siellä ymmärretään yritystoiminnan keskittymisen vaara talouskasvulle, yritystoiminnan kehitykselle ja talouden hyvinvoinnille, joka vaarantaa valtion varallisuuden kasvun ja uusien yritysideoiden toteutumisen.

Yritystoiminnan keskittymistä ylikansalliset yhtiöt käyttävät hyväkseen heikossa Euroopassa, joka tukee nöyrästi omien sisämarkkinoiden siirtymistä ylikansallisten yhtiöiden temmellyskentäksi, jotka saavat kerätä Euroopan sisällä tuotetun varallisuuden, ja siirtää sen pois Euroopan talousalueelta tukemaan muiden maiden kansalaisten ja valtioiden varallisuutta. Samaa taktiikkaa on käyttänyt myös Kiina viimeiset kaksikymmentä vuotta hyväkseen. Venäjä käyttää omia kassavarojaan eurooppalaisen poliitikkojen ja päättäjien lahjontaan saadakseen myytyä energia Eurooppaan ja niillä tuloilla lisättyä sotilaallista voimaansa.

Suomen poliitikot ja päättäjät, lopettakaa se lahjuksien otto, jota teistä moni ei edes ymmärrä, kun toinen mielistelee, niin hänelle sitten annetaan kaikki. Mielistely on yksi lahjonnan muoto, jos sen kohde ei sitä ymmärrä, kun suostuu edesauttamaan mielistelijää taloudellisten etujen saavuttamisessa.

Suomesta on tullut kapitalistinen kommunistivaltio.

 

PeliSuomi

email: pelisuomi@gmail.com Nyt on ajateltava toisia, sillä heitä on enemmän -Minä olen vain Yksi !

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu