Länsimaat käsite

Lukiessani erästä kirjaa törmäsin länsimaat käsitteeseen, jota ryhdyin pohtimaan. Länsimaat on hieman epämääräinen käsite, mutta sillä voisi tarkoittaa kulttuurin, politiikan ja maantieteen kautta olevia yhtenäisiä sisältöjä ja arvoja niin kutsutuissa länsimaissa. Yleensä on sellainen mielikuva, että länsimaakäsiteellä viitataan usein Yhdysvaltoihin, Kanadaan ja moniin Euroopan maihin. Länsimaissa voidaan kulttuurillis-poliittisessa mielessä katsoa tähän joukkoon kuuluviksi myös länsimaiden siirtokunnista itsenäistyneet maat, ainakin Australia ja Uusi-Seelanti, sekä Israel. Länsimaa käsitteen ideologisesta puolesta voidaan sanoa, että länsimaat katsovat usein edustavansa moderneja demokratioita, jolla on markkinatalous ja pitkä sivistyksellinen pohja.

Kevin Springer, John Wimber ”Kolmas aalto” (Päivä Oy 1990), josta lainaus sivulta 12: ”Kristinuskon vastaisuus saa länsimaiden kulttuureissa erilaisia muotoja kuin muualla. Tämä selittää sen, että länsimaissa esiintyy vallankumouksellisia, avoimia vastakkaisten voimien kohtaamista vähemmän kuin ei-länsimaisissa kulttuureissa. Ei-länsimaisissa kulttuureissa vain harvat epäilevät pahojen henkien olemassaoloa ja voimaa, ja tämä tietoisuus vaikuttaa elämäntapaan. He pystyvät näkemään henkien kohtaamisen nimenomaan henkien kohtaamisena, eivätkä pyri löytämään luonnollista selitystä tälle ilmiölle. Länsimaisissa kulttuureissa ihmiset kieltävät pahojen henkien olemassaolon, ja vain hyvin harvat kokevat, että ne vaikuttavat millään tavoin heidän elämäänsä. Lännessä epäilyksen ja epäuskon henki luo epäluulon varjon kaiken yliluonnollisen – sekä hyvän että pahan – ylle… Kirjssaan Uuspakanuus (The New Paganism) Harold Lindsell tutkii 1700-luvun valistuksen vaikutuksia tämän päivän länsimaisiin kulttuureihin… Valistus ei syntynyt, kohonnut kukoistukseensa ja vaimentunut kuten jotkut muut liikkeet. Se pikemminkin levisi, eteni ja voimistui 1700-luvun loppupuolelle tultaessa. Se puhkesi täyteen kukoistukseensa vasta 1900-luvun puolivälissä, jolloin sen vaikutus voitiin nähdä lännen kirkon kokemissa tappioissa… Valistuksen ajan metafysiikan vastaisuus, yliluonnollisten ilmiöiden kieltäminen ja järjen korottaminen ilmoituksen yläpuolelle ilmeni klassisimmillaan maailmankuvassa ja elämänkatsomuksessa (Weltanschauung), joka on täydellisessä ristiriidassa historiallisen puhdasoppisuuden kanssa; tähän liittyi vielä älyllinen, moraalinen ja kulttuuri-ilmasto (Zeitgeist), joka myötäilee tätä pakanallista maailmankuvaa ja elämänkatsomusta. Länsi oli siis menettänyt juutalaiskristillisen perustansa ja oli nyt läpikotaisin pakanallinen, vaikka se ei merkinnytkään sitä, että kristillinen usko olisi hävinnyt. Nyt se oli vain vähemmistön kannanotto yhteiskunnassa, jota hallitsi pakanuus.”

Kirjallisuutta:

Timo Vihavainen ”Länsimaiden tuho” (Otava 2009)

penttijuhani
Helsinki

Olen syntynyt Helsingissä 1950 luvulla, kun vanhempani muuttivat Oulusta ja Ilomantsista Helsinkiin työn perässä. Toimin ammattikoulun opettajana 28 vuotta. Olen eläkeläinen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu