Me olemme yksilöitä

Yksilölliset viestit yksilöille menevät parhaiten perille, koska vastaanottaja huomaa olevansa tärkeä ja arvostettu keskipiste viestittelyssä, emmekä kasvottomia mitäänsanomattomia kohteita viestittelyyn. Yksilöllistä joukkoviestintää varten on kehitetty muuttuvan tiedon välitystä varten  toteutusohjelmistoja, jotta tämä tulisi mahdolliseksi. Tähän teknologiaan perehdyin jossain määrin, kun olin ammattikoulun opettajan tehtävissä. Koska olen jäänyt eläkkeelle, enkä tarvitse enää tätä tietoa, joten jaan sen eteenpäin. Toivottavasti tämä teksti on vielä ajankohtainen, jotta joku innostuu ja saa toimeentulonsa tulevaisuudessa tämän tiedon avulla.

Muuttuvan tiedon painamisella tarkoitetaan taas yksilöllisiä painotuotteita, jonka toteuttamisessa hyödynnetään tietokannoissa olevaa tietoa, joita sijoitetaan julkaisun sivulle muuttuvan tiedon suunnitteluun tarkoitetuilla ohjelmilla. Nämä muuttuvantiedon painotutotteet voivat olla osoitetietojen painamista tiettyyn ennalta määrättyyn paikkaan, sekä yksilöllisesti ja henkilökohtaisesti puhuttelevia kirjeitä, esitteitä jne. Muuttuvantiedon ohjelma voi luoda jokaisesta yksilöllisestä julkaisusta oman yksilöllisen pdf-tiedoston digitaalistapainatusta varten. Luovuus voi ja kekseliäisyyden puute voi  vain asettaa rajoituksia. Muuttuvantiedon painamiseen voidaan käyttää vain digitaalisia painomenetelmiä.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että jopa 35% kaikesta painetuista materiaaleista jää levittämättä kohteilleen ja se kierrätetään tai makuloidaan. Useimmat painetut mainospainotuotteet ovat joko tuotekeskeisiä tai asiakaskeskeisiä. Tuotekeskeisesti painetut tuotteet keskittyvät tuotteiden ominaisuuksiin ja materiaali jaetaan yleensä suurelle asiakasjoukolle. Asiakaskeskeinen materiaali esittelee tuotteen tietylle yksilölle tai ryhmälle. Painettu materiaali voidaan yksilöidä ja kohdistaa tietyille henkilöille henkilökohtaisesti.

Muuttuvantiedon painaminen edellyttää aina oikein tehtyä tietokantaa esim. Excelillä, julkaisuohjelmaa esim. Adobe InDesing, sekä muuttuvantietoa aikaansaavaa ohjelmaa esim. Data Merge (Adobe InDesing lisäosa), Xeroxin  XmPie jne. Yksilöinnissä eli personoinnissa voidaan muuttaa nimeä, tekstiosioita, kuvia, tekstin tyyliä tai näitä kaikkia. Suunnittelija päättää, mitkä tekstit ja kuvat jäävät pysyviksi ja ovat jokaisessa painoarkissa samanlaisena ja mitkä muuttuvat asiakkaan ilmoittamien/haluamien mieltymysten mukaan. Kaikkien tekstien ja kuvien ei tarvitse olla saman pituisia ja kokoisia, kunhan ulkorajat otetaan huomioon. Lopullisessa esitteessä personointia voi löytää asiakkaan nimestä, ja muista kiinnostuksen kohteista. Excelillä postinumeroita syötettäessä on syytä laittaa solun alkuun ’ (heittomerkki, tekstiosuuden etuliite), jotta ensimmäiset nollat saadaan myös näkymään. Tallenna datatiedosto tekstinä esim. Sarkaineroteltuna tekstinä tai UTF-16-Unicode -tekstimuodossa tabuloinnilla eroteltuna, kun työskentelet XmPie-ohjelmalla. Tunnettuja muuttuvantiedon tulostusohjelmia ovat Xeroxin XmPiePrintShopMailAdoben InDesing– ohjelman Data Merge. Tietokantoja voi luoda Microsoftin Xcellillä, sukututkijoiden tietokantaohjelmilla, kuten Sukujutut, sekä Microsoftin Acces,

1970 luvun alussa IBM kehitti SQL ohjelmointikielen (Structured English Query Lanquel eli SEQUEL) osana relaatiotietokantojen tutkimusprojektia. Muut yhtiöt kiinnostuivat relaatiotietokannan periaatteesta ja sen SQL -liittymästä. Tämän standardin ensimmäisen version SQL -86:n hyväksyi ANSI ja International Standards Organization eli ISO vuonna 1986. Standardi on nykyään olemassa ytimenä tärkeimmissä tuotteissa että perusteiltaan lähes kaikissa tuotteissa. SQL Acces Group on julkaissut SQL:n kaupalliseksi standardiksi.

Julkaisuohjelmalla (esim. InDesing) tehdään julkaisun muuttumattomat elementit ja muuttuvantiedon ohjelmalla määritellään mihin kohtaan julkaisua painetaan muuttuvaa tietoa, joka voi olla tekstiä, grafiikkaa ja kuvia. InDesing ohjelman Data Mergellä, joka löytyy Window > Utilities > Data Merge voi toteuttaa muuttuvan tiedon tekemistä. Data Mergellä työskennellessä tuodaan  Excell tekstitietokanta, joka on tallennettu sarkainerotelluksi tekstiksi (txt), jossa on otsikot ja kuva tiedostojen otsikossa pitää olla heittomerkki ’ ja @ eli näin ’@kuvat. Kuvien tulee olla samassa kansiossa txt-tietokannan kanssa, muutoin muuttuvantiedon ominaisuus ei toimi kuvien osalta. Määrittelee tekstikentät ja kuvalaatikko johon tulee muuttuvaa tietoa. Tekstityökalulla mene kohtaan, johon haluat tekstin tulevan ja klikkaa Data Mergen tekstikettää kerran. Kuvalaatikon osalta pitää klikata kuvalaatikko aktiiviseksi mustalla nuolityökalulla ja sen jälkeen klikataan kuvakenttää kerran. Data Mergellä ja muillakin muuttuvantiedon ohjelmilla tehdään vain yksi pohja, jossa on muuttuvantiedon kentät, joka tulostetaan pdf-tiedostoiksi automaattisesti, niin paljon kuin taulukossa on tietorivejä.

XmPie uDirect Professionalilla voidaan tehdä muuttuvan tiedon kentät suoraan Adoben InDesing julkaisuohjelmassa, sillä XmPie on InDesing -ohjelman plugin. Julkaisuohjelmalla tehdään ensin muuttumattomat julkaisun elementit, jonka jälkeen tehdään paikat muuttuvan tiedon kentille muotoasetuksineen. Muuttuvantiedon ohjelmia käytettäessä kannattaa kiinnittää huomio toimivaan kansiorakenteeseen ja niiden nimeämiseen, eli työkansiolle nimi, joka sisältää tietokantakansion, Uimage Template eli kuvapohjakansion, Output/asset (resurssit, kuvat, tekstiedostot) kansio, Printfiles eli tulostustiedostokansio. Käytettäessä viivakoodeja on ne ensin käsiteltävä viivakoodifunktiolla Edit Content Object (Barcode otsikko tietokannasta) ollessa valittuna XmPien valikkoikkunassa, jolloin laitat avautuvaan ikkunaan ruksin kohtaan Extended Functions ja logiikka ohjelmointi ikkunassa value= XMPBarcode 128.

Extended Functions ruksi tuo esille käytössä olevat lisäfunktiot. Get Env funktiolla saadaan tietää mikä record on tulostumassa, ja jos tulostus menee jumiin, niin tiedetään mistä voidaan jatkaa, ettei tarvitse tulostaa koko tietokantaa. Tämä funktio kannattaa laittaa painotyön leikkuuvaroihin. Päivämäärän asettaminen päivämääräfunktiolla tapahtuu klikkaamalla hiiren oikealla korvalla osoittimen ollessa UDirect ikkunassa, jolloin tulee valittavaksi New Content Object…, niin anna uudelle toiminnolle nimi ja komentopainikkeita painelemalla tee seuraava logiikkaohjelmointi Value= GetDay Now ( ) & string . & GetMont (Now) ( ) & string . & GetYear (Now) ( )…

Muuttuvantiedon painamisessa voidaan käyttää tekstitiedostoja ohjelmoimalla logiikan avulla niitä lukemalla ja tekemällä uusi Content Objects ja Rule ikkunassa esim. if kieliversio = string Suomi Else Ruotsi periaatteella. Eri InDesing layer tasoilla olevat kuvat voidaan saada näkyville tietyssä järjestyksessä logiikkaohjelmoinnilla Visible-funktiota Edit Rule ikkunassa käytettäessä. XmPie-ohjelmalla voidaan kuvaan saada aikaan kuvapersonointia kuvafonteilla, jotka tulee ensin käsitellä Photosopissa ja nimetä. Ideoi tästä jokin käytännöllinen sovellus ja toteuta se ja jätä arvioitavaksi.XmPie uDirect käynnistetään InDesing ohjelman Windows -valikon XmPie uDirect komennolla jolloin kuvaruudulle tulee XmPien ikkuna, jonka oikeassa ylälaidassa olevaa painiketta painamalla saadaan käytettävissä olevat komennot näkyviin. XmPie ohjelman uDirect Studio Tutorial harjoitusmateriaali löytyy XmPien kotisivulta www.xmpie.com, jossa on kaikki tarvittavat aineistot, harjoittelun ohjeet (Englanniksi), InDesing julkaisupohjat, fontit, kuvat jne. Ota harjoitusfontit käyttöön ja linkitä kuvatiedostot uudestaan. Harjoittele ohjelman käyttöä materiaalin avulla. Jos skandinaaviset merkit eivät näy oikein, niin silloin voi Excelissä tallentaa Tallenna nimellä kohdassa valitsemalla muodoksi UTF-16-Unicode-teksti (.txt), joka tuodaan InDesing ohjelman Xempie-laajennukseen Link to Data Source… valitsemalla open painikkeella oikea tiedosto ja Specify a Separator –ikkunassa vastaa kohtaan Separator Tab (\t).

Muuttuva tervehdysteksti tehdään PrintShopMail -ohjelmalla esim. tekstilaatikkotyökalulla kirjoittamalla tekstilaatikkoon @Tervehdys@ ja Variable Data kentästä valitaan Logical ja annetaan IF functions seuraavalla tavalla IF([suku] = ”M”, ”Hyvä Herra”, ”Hyvä Rouva”) & [sukunimi] & ”,”XmPie-ohjelmalla valitaan otsikko Suku XmPie-ikkunasta ja painetaan ikkunan oikean yläkulman valikkomerkkipainiketta, jolloin avautuneesta uudesta ikkunasta valitaan Content Objects > Edit Rule… Tämän jälkeen määrittele painikkeilla edellä mainittu ohjelmointi, kuin oli PrintShopMail ohjelmalle määriteltynä, katso oheisia kuvaruutukaappauskuvia. XmPie-ohjelmalla ehtolauseohjelmointi tehdään Content Objects > Edit Rule… ikkunassa.

 

penttijuhani
Helsinki

Olen syntynyt Helsingissä 1950 luvulla, kun vanhempani muuttivat Oulusta ja Ilomantsista Helsinkiin työn perässä. Toimin ammattikoulun opettajana 28 vuotta. Olen eläkeläinen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu