Mikä on hyvinvointivaltion tulevaisuus?

Olen pohtinut sitä, mikä tulevaisuus meillä mahtaa olla, kun työkykyiset vähenee yhteiskunnassamme (vanhemisen ja mielenterveysongelmien vuoksi) ja samalla ylisuureksi paisunut valtionvelkakin odottaa hoitamista, mitä joudutaan tekemään, sillä käsillä on kipeitäkin leikkauksia elintasoomme, jotta hyvinvointivaltio voisi jatkossakin toimia jollain lailla.

Mikä on Hyvinvointivaltio, sillä tarkoitetaan sellaista yhetiskuntaa, joka turvaa kansalaisilleen laajat taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet sekä usein myös laajan, julkisin verovaroin rahoitetun palvelutarjonnan. Hyvinvointivaltion mittareina on pidetty esimerkiksi elintasoa ja sosiaaliturvan tasoa. Oikeustieteiden näkökulmasta hyvinvointivaltiossa on hallintovallalla keskeinen rooli elintason ja toimeentulon varmistamisessa. Hyvinvointivaltion tavoite on köyhyyden ja suurten sosiaalisten eriarvoisuuksien poistaminen.

Osan hyvinvoinnista tuottaa kolmas sektori, joka on pääsääntöisesti vapaaehtoistyötä tekevät yksilöt, yritykset ja hyvätekeväisyysyhdistykset ja -järjestöt. Tämän seikan korostamiseksi käytetään usein termiä hyvinvointiyhteiskunta, kun taas ”hyvinvointivaltio” viittaa pelkkään valtion rooliin. 1990-luvulta alkaen termi ”hyvinvointiyhteiskunta” onkin yleistynyt ja ”hyvinvointivaltio” on ollut usein negatiivissävytteisessä käytössä. Suomessa sosiaaliset oikeudet on kirjattu perustuslain 19 §:ään.  Suomessa hyvinvointipalvelut ovat suuressa määrin kuntien vastuulla.

Anna-Sofia Berner ”10 haavaa Amerikan sydämessä” (Otava 2024), josta lainaus sivulta 34: ”Heinäkuussa 2019 tein juttua Minnesotan osavaltion somalivähemmistöstä. Tarkoitus oli verrata Suomen ja Minnesotan somaleja ja sitä, miten he ovat päässeet elämässä eteenpäin erilaisissa ympäristöissä. Juttu kertoi pohjoismaisen hyvin vointivaltion ristiriidasta: turvaverkoista huolimatta suomensomaleilla menee monella mittarilla huonommin kuin amerikansomaleilla. (Jos Minnesotan somaleilta kysyy, juuri turvaverkot ja hyvinvointivaltion byrokratia ovat syy tähän. Pohjoismaihin päätyneet sukulaiset olivat heidän mielestään jääneet lepäämään laakereillaan, koska hyvinvointivaltio antoi siihen mahdollisuuden.)

Opinnäytetöitä:

Pinja Valkonen ”MITÄ MIELTÄ HYVINVOINTIVALTIOSTA? Kuinka laajaa on hyvinvointivaltion kannatus Suomessa” (Pro gradu -tutkielma Sosiologia Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Jyväskylän yliopisto 2012)
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/40400/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201211213052.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Laura Häkkilä ”Onko hyvinvointivaltiolla tulevaisuutta? Suomalaisten mielipiteet universaalista hyvinvointivaltiosta julkisen vastuun näkökulmasta vuonna 2016.” (Pro gradu -tutkielma Sosiaalityö Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden laitos 2019)
https://erepo.uef.fi/bitstream/handle/123456789/21335/urn_nbn_fi_uef-20191062.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Milka Tornberg ”Suomalainen hyvinvointivaltio – kannattava ratkaisu?” (TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Taloustiede Pro gradu- tutkielma 2013)
https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/85130/gradu07153.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kirjallisuus ja lähteet:

Juho Saari ”Hyvinvointivaltio – Suomen mallia analysoimassa” (Gaudeamus 2009)
Risto Harisalo, Ensio Miettinen ”Hyvinvointivaltio – houkutteleva lupaus vai karvas pettymys” (Tampere University Press 2004)
Sixten Korkman ”Hyvinvointivaltion rahoitus – riittävätkö rahat, kuka maksaa?” (Taloustieto 2007)
Wikipedia

 

 

penttijuhani
Helsinki

Olen syntynyt Helsingissä 1950 luvulla, kun vanhempani muuttivat Oulusta ja Ilomantsista Helsinkiin työn perässä. Toimin ammattikoulun opettajana 28 vuotta. Olen eläkeläinen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu