Takinkääntäjät

Takinkääntäjistä on arveluttava mielikuva, että ovat pettureita aiemmille ihanteille ja vakaumuksilleen. Mielestäni takinkääntäjät voivat olla myös rohkeita, kun uskaltavat tehdä tarvittavat toimenpiteet, jos tosiasiat osoittavat väärässä olon, josta on vakuuttunut. Näin voi tapahtua politiikassa tai on vääriä käsityksiä erilaisista asioista.

Kielitoimiston sanakirja: mielipiteen jyrkästä (julkisesta) muuttamisesta oman etunsa vuoksi tai muuten tilanteen mukaan.

Netistä löysin takinkääntäjistä jotakin, eli hän on henkilö, joka on jättänyt puolueensa tai yhteisönsä, juudas, loikkari, opportunisti, petturi, pettäjä.

Helsingin Sanomien Erkki Pennanen on käsitellyt takinkääntäjiä ja jääräpäitä 15.10.1993, josta joitakin ajatuksia nostan esiin, kuten kumpi ominaisuus olisi parempi sekö, että pysyy jääräpäisyyteen asti omalla kannallaan vai valmius vaihtaa joskus kantaansa, jopa päinvastaiseksi? Kirjoittaja nimeää kuuluisimman takinkääntäjäksi kauppa- ja teollisuusministeri Seppo Kääriäisen, joka muuttui ydinvoiman kiihkeästä vastustajasta viidennen ydinvoimalan puolestapuhujaksi. Kirjoittajan mielestä tämä ansaitsee takinkääntäjän kielteisen leiman. Miksi politiikassa mielipiteen tai kannan vaihtaminen on jotenkin moraalitonta, kun taas poliittinen jääräpäisyys on suorastaan kunnioitettava ominaisuus?

Mietin keitä muita takinkääntäjiä voisi olla tunnetun historian aikana, niin löysin joitakin, sillä Jeesuksen ristinkuoleman jälkeistä alkuseurakunnan perintöä ja arvovaltaa pitää yllä Katolinen kirkko. Raamatun Ilmestyskirjassa luvusta 2 alkaen lähettää Jeesus apostoli Johanneksen välityksellä kirjeet seitsemälle alkuseurakunnalle, eli Ilmestyskirjan luvuissa 2–3 seitsemään mainittuun varhaiskristilliseen seurakuntaan, jotka kaikki sijaitsivat Vähässä-Aasiassa nykyisen Turkin länsiosissa. Seurakunnat olivat Efesos, Smyrna, Pergamon, Thyateira, Sardes, Filadelfia ja Laodikea. Jo nämä alkuseurakunnat olivat menneet harhaan toiminnassaan ja tarvittaisiin takinkääntöä, joten seurakunnan pää Jeesus joutui antamaan ojennusta harhaan menosta apostoli Johannekselle ja kehotuksen parannuksen teosta näille ja myöhemmille seurakunnille, muuten ei hyvä seuraa. Martti Luther kritisoi havaitsemiaan Katolisen kirkon Raamatun vastaisia opetuksia teesiensä kautta. Voidaan ajatella, että katolinen uskonpuhdistaja Martti Luther oli eräänlainen takinkääntäjä ja petturi katolisen kirkon taholta nähtynä. Olen teettänyt DNA testin FamilyTreeDNA, jossa Big Y isälinjatesti kertoo Discover Haplogroup Reports osiossa myös merkittävistä yhteyksiä kuuluisiin ihmisiin. Merkittävät haploryhmäyhteydet perustuvat suoraan DNA-testaukseen tai päätelty sukulaisten testituloksista, ja niitä tulee pitää hauskoina tietoina. Jaetun esi-isä haploryhmän I-L460 kautta minulla ja mm. Martin Lutherilla on yhteinen esi-isä. FamilyTreeDNA kertoo näin tästä sukulaisestani: Martin Luther syntyi Eislebenissä, Mansfeldissa Pyhässä Rooman valtakunnassa. Merkittävänä saksalaisena teologina, pappina, kirjailijana ja virsien kirjoittajana Martin Luther oli yksi aikansa vaikutusvaltaisimmista ja tärkeimmistä uskonnollisista henkilöistä. Hänen panoksensa kirjailijana ja opettajana johti länsimaisen kristinuskon erottamiseen protestanteista ja katolilaisista. Yksi hänen tunnetuimmista teoksistaan, Yhdeksänkymmentäviisi teesiä (1517), vastustaa ”aneiden myyntiä” tai käytäntöä maksaa kirkolle vastineeksi Jumalan syntien anteeksisaamisesta. Tämä radikaali asiakirja sytytti ensimmäisen kipinän, joka johti protestanttiseen uskonpuhdistukseen. Painokoneen keksimisen myötä Lutherin teokset tulivat laajalti saataville ja tavoittivat kaukaisia yleisöjä. Lutherilla oli suuri merkitys Raamatun kääntämisessä sen ajan yleiseen kansankieleen, koska yleensä vain papit pystyivät lukemaan latinankielistä kirjoitettua Raamattua. Hän työskenteli Raamatun kääntämisen parissa latinasta saksaksi ja julkaisi Uuden testamentin käännöksen vuonna 1522 ja koko Lutherin Raamatun vuonna 1534. Luterilaisen kirkon perustaminen toteutui Lutherin irtautuessa Rooman katolisesta kirkosta. Luther jatkoi opettajana, saarnaajana ja kirjailijana sekä kiisteli uskonnollisia ja poliittisia auktoriteetteja vastaan aina kuolemaansa saakka vuonna 1546.

Tunnettu takinkääntäjä, josta tuli ateisti ja sen jälkeen kristitty on Clive Staples Lewis s. 29. marraskuuta 1898 Belfastissa, k. 22. marraskuuta 1963 Oxford, joka oli kirjailija, keskiajan ja renesanssiajan kirjallisuuden tutkija ja tunnettu kristinuskon puolustaja. Hänen teoksistaan tunnetuimpia ovat kaunokirjallinen kristillinen teos Paholaisen kirjeopisto, Ransom-trilogia ja lapsille kirjoitettu Narnia.  C. S. Lewisistä tuli ateisti 15-vuotiaana. Hänen varhainen eronsa kristinuskosta alkoi, kun hän alkoi nähdä uskonnon vain työnä ja velvollisuutena. Näihin aikoihin hän kiinnostui kuitenkin okkultismista, kun hänen tutkimuksensa laajenivat koskemaan tällaisia aiheita. Lewis lainasi Lucretiusta (De rerum natura) yhtenä vahvimmista argumenteista ateismin puolesta. Lewis kääntyi kristinuskoon vuonna 1931. Hän kertoo sitoutuneensa erityisesti kristilliseen uskoon ollessaan matkalla eläintarhaan veljensä kanssa. Hänestä tuli Englannin kirkon jäsen – hieman pettymykseksi Tolkienille, joka oli toivonut, että hän liittyisi katoliseen kirkkoon. Lewis oli sitoutunut anglikaani, joka puolusti pitkälti anglikaanista teologiaa, vaikkakin anteeksi antavissa kirjoituksissaan hän yritti välttää omaksumasta mitään tiettyä kirkkokuntaa.

Yksi takinkääntäjä on Ulf Ekman s 1950 Göteborgissa Ruotsissa on karismaattisen uskonnollisen Livets Ord seurakunnan perustaja. Koulutukseltaan hän on sekä teologian että filosofian kandidaatti. Ekman on perustanut myös Livets Ord University -opiston ja Word of Life -raamattukoulun. Uppsalassa toimivan ensimmäisen Livets Ord -seurakunnan myötä Uskon Sana -liike rantautui Ruotsiin vuonna 1983 Yhdysvalloista. Ekman toimi seurakunnan johtajana vuoteen 2002 asti, kunnes luovutti toimen Robert Ekhille voidakseen keskittyä kansainväliseen työhönsä. Vuonna 2014 hän ilmoitti kääntyneensä katoliseksi, mikä koettiin takinkääntönä ja petturuutena.

Opinnäytetöitä:

Ari Tuulentie ”’Stalinistit’ ja ’takinkääntäjät’ – taistolaisuuden muistaminen ja kulttuurimallit” (Opinnäytetyö, Pro gradu Helsingin yliopisto 1996)

 

penttijuhani
Helsinki

Olen syntynyt Helsingissä 1950 luvulla, kun vanhempani muuttivat Oulusta ja Ilomantsista Helsinkiin työn perässä. Toimin ammattikoulun opettajana 28 vuotta. Olen eläkeläinen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu