Täydellisyyden tavoittelu?

Televisiosta olen katsellut erilaisia dokumentteja, joissa kerrotaan ulkonäköpaineista, kun monet eivät koe olevansa täydellisiä ulkonäkönsä suhteen ja tarvitsevat erilaisia hoitoja, kuten pistoksia huuliin, poskiin, takapuoleen jne., sekä kauneusleikkauksia ja rasvaimuja jne. Nämä hoitotoimenpiteet ovat vain kalliita, joita voidaan hankkia edullisimmin sellaisista maista, joissa hintataso on halpa edullisemmin, ehkä laadun kustannuksella. Sosiaalinen media ja kaveripiirit asettavat ilmeisesti erilaisia ulkonäköpaineita, kun tuntee, että on perinyt vääränlaisen kehon, jota pitäisi ryhtyä tuunaamaan mieleiseksi, jos vaikka löytyisi oikea identiteetti, mikä tuntuisi kotoisalta. Ketä tämä kasvava täydellisyyden tavoittelu hyödyttää? Käsittääkseni niitä, jotka luovat näitä tarpeita ja ratkaisuja erilaisilla hoidoilla, pistoksilla, leikkauksilla ja imuilla, jotta voisi tulla täydelliseksi, mikä ei käsittääkseni ole edes mahdollista.

Kerran olin sellaisessa työpaikassa, jossa toimitusjohtajan tavoitteena oli täydellisyys ja virheettömyys kaikessa tuotannossa, sillä virhesuorituksia ja epäonnistumisia pyrittiin karsimaan voimallisesti, jotta materiaalihukkaa ei syntyisi.

Tätä täydellisyyden tavoittelua pohtii ja kertoo omanlaista ratkaisua täydellisyyden tavoitteluun vähän eri kantilta A. B. Simpson ”Pyhityksen salaisuus” (ari-kustannus 1981), josta lainaus sivulta 23: ”Ensimmäinen askel, joka sinun täytyy astua, on se, että luovut kaikista yrityksistäsi ja sanot: ’Herra, minulla ei ole hitustakaan tätä vanhurskautta (tarkoittaa oikeamielisyydessä  täydellistä), minä olen kokonaan sitä paitsi.’ Silloin olet köyhä hengellisesti… Syy, miksi kirjanoppineet ja fariseukset eivät löytäneet vanhurskautta, oli se, etteivät he tahtoneet nähdä omaa puutteellisuuttaan eivätkä astua ensimmäistä askelta alaspäin ja tunnustaa olevansa vailla vanhurskautta. ’… koettavat pystyttää omaa vanhurskauttaan, eivät he ole alistuneet Jumalan vanhurskauden alle. Sillä Kristus on lain loppu, vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo’ (Room. 10:3-4). Hän tuo vanhurskauden niille, jotka eivät ole vanhurskaita. Kun me näemme olevamme vanhurskautta vailla, Hän tuo meihin jumalallisen täydellisyytensä. Rakkaat ystäväni, me emme opeta mitään inhimillistä täydellisyyttä. Ei ole olemassa mitään inhimillistä täydellisyyttä, vaan täydellisyys on vain Jumalassa. Hän on vuodattava täydellisen Henkensä teihin ja tuleva teidän vanhurskaudeksenne, jos te tahdotte antaa Hänen tehdä sen.”

Opinnäytetöitä:

Elise Kärkkäinen ”PERFEKTIONISMI ALAKOULUSSA – Opettajien ajatuksia ja kokemuksia oppilailla esiintyvästä perfektionismista” (Pro gradu -tutkielma, ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO 2021)
https://erepo.uef.fi/bitstream/handle/123456789/25502/urn_nbn_fi_uef-20210897.pdf

Päivi Mustonen ”’En jaksa olla hyvä äiti’ – Äitien kokemuksia uupumuksesta ja äitiydestä” (Pro gradu -tutkielma, Itä-Suomen yliopisto 2022)
https://erepo.uef.fi/bitstream/handle/123456789/27733/1658819227208213565.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Laura Rytilahti ja Heini Saikkonen ”’KELPAANKO MÄ TÄLLAISENA KUIN OLEN?’ 13–17-vuotiaiden tyttöjen ajatuksia ulkonäöstä ja ulkonäköpaineista” (Opinnäytetyö, Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK) kevät 2017)
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/127600/Kelpaanko%20ma%20tallaisena%20kuin%20olen.pdf?sequence=1

 

 

penttijuhani
Helsinki

Olen syntynyt Helsingissä 1950 luvulla, kun vanhempani muuttivat Oulusta ja Ilomantsista Helsinkiin työn perässä. Toimin ammattikoulun opettajana 28 vuotta. Olen eläkeläinen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu