Testamentti ja sen merkitys

Minua on pohdituttanut testamentti ja sen merkitys, jos vainajalla ei ole lähisukulaisia, eikä testamenttia, jolloin yhteiskunta perii vainajan kokonaan. Minunkin joillekin sukulaisilleni on käynyt näin ikävästi, sillä he eivät ole ajatelleet niin pitkälle, että jopa kuolisivat, sekä mitä hänen keräämälleen omaisuudelleen mahdollisesti tapahtuu kuoleman jälkeen. Tämän kirjoituksen avulla voimme laittaa asiat tulevaisuuden kanssa kuntoon.

Testamentti sana tulee latinankielisestä testamentum, sanasta testari ’todistaa’ eli jälkisäädös (kantana on verbi testari, ’kutsua todistajaksi; todistaa), joka on tahdonilmaisu, jolla henkilö ilmoittaa tahtonsa omaisuutensa kohtalosta kuolemansa jälkeen.

Raamatun kirjoista käytettävä sana on myös ”testamentti” johtuu myös latinan sanasta testamentum, jonka ’. Testamentum vastaa latinalaisessa raamatunkäännöksessä kreikan sanaa ’säädös, testamentti’; liitto verbistä, alkuaan: ’asettaa erilleen, asettaa jokainen esine omalle paikalleen’, siitä: ’järjestää, säätää, määrätä’. Nimityksiä Vanha Testamentti ja Uusi Testamentti (vanha ja uusi liitto). Raamatun testamentti sanan ajatuksena on, että niin kuin testamentti on voimassa vasta tekijänsä kuoleman jälkeen, samoin uusi liitto saa vahvistuksensa vasta Jeesuksen Kristuksen sovitusuhrin kautta,

Yksi vanhimmaksi tiedossa olevista ja säilyneeksi testamentiksi on faarao Khafren pojan Nekuren testamenttia, joka on kirjoitettu hänen hautakammionsa seinään vuonna 2061 eKr. Kaikkialla länsimaissa tunnettu testamentti-instituutio on kehittynyt ilmeisesti nykyiseen muotoonsa jo antiikin 300 eKr. ajoista alkaen.

Katolinen kirkko edisti testamentti-instituution omaksumista keskiajalla mahdollistamalla  omaisuuden siirtämisen kirkon omistukseen, jota pidettiin hyvänä työnä, joka lyhensi kiirastulen kärsimystä (kiirastuliopetus on kyseenalainen oppi). Siksi uskovan oli syytä viimeistään kuolinvuoteellaan tehdä ns. kuolemanvaraislahja eli lahja, joka astui voimaan vasta kuollessa. Sopiva oikeudellinen instrumentti oli roomalaisen oikeuden testamentti. Vanhin säilynyt suomalainen testamentti on piispa Benedictin testamentti vuodelta 1287.

Testamenttia koskevat lainsäännökset ovat vuoden 1965 perintökaaressa, erityisesti lain 9–14 luvussa. Testamentin voi tehdä yleensä vasta täysi-ikäisenä. 15-vuotias voi kuitenkin tehdä testamentin omaisuudesta, jonka on työllään ansainnut. Testamentin tekijällä tulee olla asiasta riittävä ymmärrys eli hänellä ei saa olla sellaista sieluntoiminnan häiriötä, joka estäisi häntä ymmärtämästä, mitä on tekemässä. Mielisairaus, alkoholismi, dementia, edunvalvonnassa oleminen tai muut vastaavat syyt eivät sinänsä tee ketään kelpaamattomaksi testamentin tekemiseen.

Testamenttejä ei rekisteröidä mihinkään. Sen vuoksi on sattumanvaraista, löytyykö testamentti kuolemantapauksen jälkeen ja voidaanko perittävän viimeinen tahto toteuttaa.

Testamentti liittyy siihen, että testamentin kirjoittajan keräämä perintö, eli vainajalta jäänyt omaisuus, jota kutsutaan jäämistöksi on omaisuutta, joka jaetaan kulut vähennettynä lähisukulaisille tai heidän kuoltua, jos vanhempia, sisaruksia tai heidän jälkeläisiä ei ole, niin perintö menee perittävän isovanhemmille, tai jos joku heistä on kuollut, hänen lapsilleen eli perittävän sedille, tädeille tai enoille. Näitä kaukaisemmat sukulaiset, esimerkiksi perittävän serkut eivät nykyisen lain mukaan saa perintöä tai testamentin kautta, muuten perintö menee yhteiskunnalle.

Jo Raamatun Vanhan Testamentin kuvausten mukaan maa ja muu kiinteä omaisuus siirtyi perintönä isältä pojalle. Leskillä ei ollut perintöoikeutta. Vanhin poika sai kaksinkertaisen perintöosan, 5Moos. 21:7, mutta hänen täytyi tämän esikoisoikeutensa korvaukseksi pitää huolta sekä sisaristaan että äidistään tämän jäätyä leskeksi. Tyttärillä ei tavallisesti ollut perintöoikeutta, mutta joskus tehtiin poikkeuksia. Niinpä Job antoi tyttärilleen perintöosan heidän veljiensä rinnalla, Job. 42:15. Orjatkin saattoivat tietyissä tapauksissa periä. Mooseksen laki kielsi perityn omaisuuden myymisen. Myyminen oli luvallista vain äärimmäisessä hätätilassa, 3Moos. 25:23,25. Naabot ei siis lain mukaan voinut suostua myymään maataan Ahabille, 1Kun. 21:3. Jeesuksen kertoma vertauskertomus tuhlaajapojasta näyttää osoittavan, että nuorempien veljien perintöosuus saatettiin joskus maksaa rahana.

Opinnäytetöitä:

Juha Silander ” PERINTÖ, TESTAMENTTI JA VEROSUUNNITTELU” (Vaasan yliopisto pro gradu –tutkielma 2007)
https://osuva.uwasa.fi/bitstream/handle/10024/5329/osuva_2103.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Inka Heiskanen ”TEHOKAS PERINNÖSTÄ JA TESTAMENTISTA LUOPUMINEN” (Tampereen yliopisto, Kandidaatintutkielma 2020)
https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/124277/HeiskanenInka.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Elli Rissanen ”PERINTÖ- JA LAHJAVEROSUUNNITTELUN MAHDOLLISUUDET – Perintö- ja lahjaverosuunnittelu sijoittajien keskuudessa” (Savonia, opinnäytetyö 2021)
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/743632/Rissanen_Elli_.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Terttu Korkia-aho ”EDUNSAAJAMÄÄRÄYKSIEN VAIKUTUKSET PERIMYSJÄRJESTYKSEEN” (Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu 2009)
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/6929/korkia-aho_terttu.pdf?sequence=1

Maarit Anttila ”PERINTÖ- JA LAHJAVERON MERKITYS SUOMEN VEROJÄRJESTELMÄSSÄ” (Vaasan yliopisto, Pro gradu -tutkielma 2018)
https://osuva.uwasa.fi/bitstream/handle/10024/9286/osuva_8145.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ansku Savikoski ”TESTAMENTIN LAATIMINEN – Opas testamentin tekoon toimeksiantajayritykselle” (Oulun ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö 2022)
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/785104/savikoski_ansku.pdf;jsessionid=7A487AF1963DB23DBE8370D7F4EDD87E?sequence=2

Kirjallisuutta ja lähteitä:

Sanna Svahn ”OMA testamentti – laadi oma testamentti” (Asianajotoimisto Svahn 2015)
Matti Norri ”Siviilioikeus – perusteet, sisältö ja soveltaminen” (Matti Norri 2017)
Wikipedia
Digi Irt

Linkkejä:

https://yle.fi/a/3-10879387 (asiaa testamenttirekisteristä)
https://www.pelastusarmeija.fi/auta/testamentti/
https://www.hyvatestamentti.fi/
https://irr-tv.fi/testamentti/
https://www.nordea.fi/private-banking/palvelumme-sinulle/varallisuudenhoidon-palvelut/lakiasiainpalvelut.html

 

 

penttijuhani
Helsinki

Olen syntynyt Helsingissä 1950 luvulla, kun vanhempani muuttivat Oulusta ja Ilomantsista Helsinkiin työn perässä. Toimin ammattikoulun opettajana 28 vuotta. Olen eläkeläinen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu