Yhdistystoiminta

Suomi on tunnetusti yhdistysten luvattu maa. Yhdistyksiä perustetaan erilaisten tarpeiden täyttämiseksi tarjoamalla johonkin ongelmaan ratkaisua yhdistyksen toiminnan kautta, kuten eläkeläisyhdistyksiä ratkaisemaan vanhusten yksinäisyyttä ja luomaan yhteisöllisyyttä, jolla elämänlaatu ehkä kohenee. Suomalaiset perustavat myös Suomiseuroja maihin, jonne muuttavat, jotta suomalaiset voisivat kokoontua yhteen ja kokea olevansa suomalaisia. Suomessa puhutaan myös niin kutsutusta kansalaisyhteiskunnasta, joka on järjestäytynyt yhdistystoiminnan kautta. Suomessa on noin 106 000 rekisteröityä yhdistystä, niitä perustetaan noin 2000 lisää vuosittain. Yhdistykset yleensä järjestävät jäsenilleen erilaista toimintaa yhteiseksi hyväksi, kuten urheiluseuratoimintaa. Poliittisten yhdistyksien määrä on vähentynyt, mutta muunkaltainen vapaaehtoinen aatteen hyväksi toimivien yhdistysten määrä on kasvanut. Monet vapaiden suuntien seurakunnat ovat yhdistyksiä, sukuseurat, erilaiset tukiyhdistykset jne. Toimintaan osallistuvia yhdistää kiinnostus samaan aihepiiriin. Monelle yhdistyksen toimintaan osallistuvalle jo pelkkä yhdessäolo on jo tärkeää. Yhdistyksissä tutustuu uusiin ihmisiin, sekä oppii uusia taitoja tarjolla olevien tehtävien kautta yhdistyksen hallituksessa. Yhdistysten kautta voi olla mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin asioihin. Yhdistyksen säännöissä tulisi selvitä kuka voi liittyä yhdistykseen ja millä edellytyksillä, sekä mitä etuja jäsenenä oleminen tuo jäenelle. Yhdistys perii jäseniltään jäsenmaksua toiminnan pyörittämiseksi, vaikka yhdistyksen toiminta kohdistuisikin ulkopuolisiin ja toimintaan voisikin osallistua muitakin kuin jäseniä. Yhdistyksen toiminnalle ensiarvoisen tärkeää on jakaa säännöllisesti tietoa yhdistyksen ajankohtaisista tapahtumista ja toiminnan tuloksista tiedotteiden tai jäsenlehtien kautta. Haasteellisena olen nähnyt joissakin yhdistyksissä sen, että on perustettu yhdistys ja siihen kuuluvat alueyhdistykset ovat itsenäisiä yhdistyksiä, minkä seurauksena on paljon pyrokraattisia kokouksia.

Olen ollut erilaisissa yhdistyksissä mukana hallituksessa ja jäsenenä, kuten erään puolueen alueyhdistyksen alla olevan osastoyhdistyksen puheenjohtaja pariinkin eri kertaa eri alueilla, miestyöyhdistyksen paikallisyhdistyksen hallituksen sihteeri, evankelioimisyhdistyksen hallituksen jäsen, sekä raamattuja jakavan yhdistyksen aluejohtajana, ammatillisen opettajan ammattiin liittyvän yhdistyksen puheenjohtaja, sekä jäsenenä erilaisissa sukututkimus ja sukuseurassa. Olen perustanut yhden omankin yhdistyksen, joka toimi vain 5 vuotta. Nämä kaikkien toiminta ja toimintakulttuurit ovat olleet hyvinkin erilaisia. Yhdistyksellä täytyy luoda ja olla säännöt, jotka kuvaa yhdistyksen toimintaa ja toimintaperiaatteita riittävän selkeästi. Yhdistyksen säännöt täytyy hyväksyttää Patentti- ja rekisterihallituksessa, jossa tarkistetaan niiden lainmukaisuus ja varmistetaan ettei toista samanimistä yhdistystä ole jo toiminnassa. Monet yhdistykset ovat avoimia ja julkaisevat sääntönsä nettisivuillaan, mikä antaa kuvan avoimmuudesta. Joissakin yhdistyksissä sääntöjen noudattaminen on viety äärimmäisyyksiin täydellisyyden tavoittelun myötä lakimiesten tuella. Pelätään, että voidaan tehdä jotain virheitä ja vääriä ratkaisuja, eikä uskalleta toimia ilman lainopillista tukea, jopa oikeustoimilla uhataan jos muut eivät ole samaa mieltä asioista. Tällaisissa tilanteissa itse toiminta ja sen kehittäminen jäsenistölle jää sivuosaan ja säännöistä tulee se itse tärkein asia, sekä kiistelyn ja väittelyn kohde. Tällaisissa tapauksia toiminta saattaa loppua riitoihin. Toinen ääripää yhdistyksissä on liiallinen lepsuilu, jolloin puheenjohtaja hoitaa yksikseen paperityönään kaikki kokoukset ja laatii pöytäkirjat ja laskelmat (joita ei jaeta vuosikokouksiin kuuluvina asiakirjoina tai edes hallituksen jäsenille, koska niitä ei järjestetä muuten kuin paperilla), johon itse keksinyt hallituksessa käsitellyt asiat ja allekirjoituttaa paperit hallituksen jäsenillä, mikä on vaivatonta hallituksen jäsenille, mutta on hyvin riskialtista ajatellen vastuuasioita ja saattaa luoda mahdollisuuksia väärinkäytöksille. Joissakin yhdistyksissä on vaikea löytää kokeneita henkilöitä toimimaan yhdistyksen hallituksessa, ja jos löytyy joku suostutteluilla, niin tällaiset eivät välttämättä tiedä miten pitäisi toimia, eivätkä edes osaa ottaa asioista selvää. Näissä tapauksissa yhdistyksen kirjanpito voi olla puutteellista, eikä sitä ulkoisteta ammattilaisten hoitoon. Jos yhdistys hakee tukea toiminnalleen erilaisilta tahoilta, jolloin pitäisi esittää taloudelliset tunnusluvut ja jos niiden laatimisesta ei ole edes mitään käsitystä, mikä voi vaikeuttaa yhdistyksen tulevaa toimintaa. Yhdistyksen velvollisuutena on pitää yllä Patentti- ja rekisterihallitukseen rekisteröityjen yhdistysten hallituksessa tapahtuneet muutokset jne., muuten toimittuna on vaikea selvittää luotettavasti mitä yhdistyksessä on tapahtunut jälkikäteen, kun muistikuvat voivat olla valikoivia eri henkilöillä. Pöytäkirjojen laatiminen jää tai niitä ei allekirjoiteta, eikä jaeta kaikille hallituksen jäsenille. Yhdistystoiminta on taitolaji, että se onnistuu vaikeuksista, tietämättömyydestä jne. huolimatta.

Opinnäytetöitä:

Sanna Hakala ” MARKKINOINNIN HAASTEET NUORTEN KANSSA YHDISTYSTOIMINNASSA Hausjärven 4H-yhdistys” (Hämeen ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö 2017) https://bin.yhdistysavain.fi/1560805/0L6TM374Sa2iDVB7Eldq0WKOen/Opinn%C3%A4ytety%C3%B6%20Sanna%20Hakala.pdf

Linkkejä:

https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri.html https://www.toimeksi.fi/tukea-ja-tekemista/yhdistystoiminta/ https://www.yhdistystoimijat.fi/ https://kotiseutuliitto.fi/tietopankki/yhdistystoiminta/

Kirjallisuutta:

Kari Lydman, Seppo Kemppinen, Lasse Laaksonen, Ilkka Lahti ”Yhdistys ja säätiö – oikeudelliset kysymykset, tilinpäätös, verotus ja hallinto” (Tietosanoma 2022)
Kari Loimu ”Yhdistyksen ABC – opas suomalaiseen yhdistystoimintaan” (Into 2013)
Seppo Paasolainen ”Yhdistyksen elinkaari” (ProTaito 2013)

penttijuhani
Helsinki

Olen eläkeläinen. Olen syntynyt Helsingissä 1950 luvulla, kun vanhempani muuttivat Oulun seudulta ja Ilomantsista Helsinkiin työn perässä. Olen miettinyt mikä minut veti kirjapainoalalle, sillä heti ei tule mieleen, että suvussa olisi kirjapainajia. Vanhempien rakentaessa talkootyönä Tapanilaan omakotitaloa, niin he lähettivät meidät lapset alle kouluikäisinä ollessamme Ilomantsiin äitini vanhempien maatilalle. Maatilalla asui vielä kaksi enoani, jotka olivat muutaman vuoden vanhempia kuin minä. Mummollani Hiljalla oli sukukirja, jonka hänen veljensä Otto Kukkonen oli tuonut. Otto Kukkonen oli ollut Otavan kirjasarjamyyjä kiertäen eri puolilla maata kuplavolkkarillaan. Kukkonen-Renqvist-Reenpää sukukirjan viimeisellä sivulla olivat mummoni miehensä Emil Volotisen ja veljensä Otto Kukkosen kanssa mainittuina. Myöhemmin olen jatkanut sukuselvitystä, niin Otavan perustaja Alvar Renqvist on minun pikkuserkku kahden sukupolven erolla

Mutta tätä asiaa ei äitini ortodoksisessa suvussa arvostettu, sillä mummoni oli avioitunut ortodoksiseen sukuun.

Kävin Malmilla kansakoulun ja Ala-Malmilla kansalaiskoulun. Kansalaiskoulun viimeiseltä luokalta meni Käpylän kirjapainokouluun 5 opiskelijaa. Minä myös veljeni kanssa 1970-luvun alussa. Veljeni kanssa opiskelimme painajan opintolinjalla, veljeni Pekka Herkaman luokalla ja minä taas Armas Lohilahden, joka opetti kohopainotekniikkaa. Siskoni Sinikka opiskeli kuvanvalmistutekniikkaa Tauno Tiilaksen luokalla. Siskoni oli meistä sisaruksista nuorin, mutta kun tuli uusi tietotekniikka käyttöön reprotaloissa, eikä hän opiskellut sitä, niin jäi hänen osaamisena kirjapainoissa käyttökelvottomaksi, eikä töitä enää ollut. Siskoni kuoli 2021. Käpylän koulun jälkeen menin Valtion painatuskeskukseen kohopaino-oppilaaksi, jossa olin ison kohopainokoneen painajan apulaisena rasvaamassa rasvanippoja, sekä vaihdoin kehilöt. Painokoneen käydessä tarkkailin kaksoisarkin vartijana silmämääräisesti ettei kahta arkkia mennyt päällekkäin jne. Välillä pääsin käsinalistettavia kohopainokoneita käyttämään, joskus jopa Heidelbergin tiikeliäkin. Vajaan vuoden olin ollut siellä ja minusta tuntui, ettei kohopainajalla olisi tulevaisuutta, joten lähdin etsimään muita ratkaisuja. Käpylän ammattikoulussa oli opettajana ollut lyhyen aikaa Otavan syväpainosta tullut Esa Ruotsalainen, joka oli käyttänyt meitä Otavan syväpainossa vierailulla.

Sain jotenkin siirrettyä Valtion painatuskeskuksen kohopainajaoppisopimuksen SKK Ruoholahdenkadun syväpainjaoppilaaksi. SKK:n syväpaino fuusioitui 1980 luvulla Herttoniemeläisen Hertson kanssa, josta tuli Helprint, joka muutti Mikkeliin. Käsittääkseni Helprintissä otettiin käyttöön ensimmäisiä filmille tulostavia tietokonejärjestelmiä. Minäkin olin mukana työnantajan tutustumisretkellä bussilla Mikkeliin, mutta en kuitenkaan muuttanut. Lopuksi Helprintin Herttoniemen yksikössä minua koulutettiin asemoijaksi, mutta puolen vuoden kuluttua siirryin Suomenojan Tilgmannille syväpainajaksi taas. Siirryin vielä Kunnallispainoon kolmivärisen Kiebler kohopainorotaation painajaksi, jossa olin pari vuotta. Kunnallispainossa ollessani näin Helsingin Sanomissa lehti-ilmoituksen, että Helsingin teknillisessä koulussa on pääsykoe. Osallistuin pääsykokeisiin ja pääsin opiskelemaan kirjapainoalan teknikoksi. Teknikkolukujen ajan kesinä olin Helsingin Sanomilla Vantaalla Ilta-Sanomia painamassa, koska minulla oli painajan tutkinto, muuten olisin saanut olla rullakellarissa vaihtamassa paperirullia. Valmistuttuani Teknillisestä koulusta 1985 olin vielä syksyyn saakka painamassa Ilta-Sanomia aamuvuorossa, sillä työpaikkoja oli niukasti.

Työvoimatoimistossa minulle tarjottiin repron työnjohtajan paikkaa Lönnrotinkadun Interprintissä, joka oli elokuva-alan yhtiöiden omistama kirjapaino, josta myös toimitusjohtaja Pentti Erviälä omisti osan siitä. Vaikka en ollut repron ammattilainen, mutta kelpasin heille tähän työn, koska olin joustava. Pentti Erviälä tunsi jokaisen työntekijän ja osasi kertoa heidän taustansa osaamisensa jne. Siellä tekstitettiin myös elokuvakopiot kohopainotekniikalla, kun filmin emulsiopuolelle oli levitetty vahaa, jonka kohopainolaatta tekstin osalta syrjäytti. Vahattu elokuvafilmi laitettiin happokäsittelyyn, joka poisti emulsiokuvan filmiltä ja niin tekstitys oli filmillä. Lopuksi filmit pestiin vahasta ja toimitettiin elokuvateattereihin. Ollessani siellä 1987, niin siellä oltiin siirtymässä digitaaliaikaan elokuvien tekstitykseen, jota sain seurata repron työnjohtajana. Interprintissä tehtiin elokuvajulisteita ja elokuvateattereiden viikko-ohjelmia, sekä asiakastöitä. Tuotantopäällikkönä oli Kari Roihankorpi. Interprintissä minut lähetettiin AEL jatkokoulutuskursseille, jossa sai uusia visioita alan kehityksestä. Interprint oli hankkinut uutta tekniikkaa ennen minun sinne tuloani, mutta se TetraColor laite Drupa-messuilta hankittuna ei kai koskaan toiminut kuin sen olisi pitänyt, yrityksistä huolimatta ja se aiheutti pienelle yritykselle ongelmia virheinvestoinnin vuoksi. Laite oli siirretty jo pressujen alle minun tullessani töihin. Jossain vaiheessa se siirrettiin pois. Interprintin toimitusjohta Pentti Erviälä oli tehnyt monia filmien kohopainatustekniikkaan edistyksellisä parannuksia, sillä mm. fotopolymeerilaatat oli otettu metallilaattojen tilalle. Elokuvien tekstityksessä oli kahden filmikelan välissä pieni kohopainoyksikkö, jossa oli kohopainolaatta elokuvan repliikistä ja koneenhoitaja piti huolta nuotinnuksen mukaan, että repliikit tuli painettua oikeisiin filmiruutuihin, sillä kohopainolaatan kirjasimet paljastivat vahan alla olevan emulsiopinnan ennen kuin se meni happoaltaaseeen, jolloin syntyi tekstitys. Muistan, kun noin vuoden kuluttua oli Interprintissä yhtiökokous tuloni jälkeen, kaikki oli iloisia kokoukseen mennessään, mutta kokous ei mennyt kai hyvin, sillä toimitusjohtaja sai tunnin aikaa jättää tavaransa ja avaimensa ennen lähtöään. Toimitusjohtajaksi irtisanomisten ajaksi tuli lakimies. Iso osa työntekijöistä irtisanottiin, minut muiden mukana, koska toiminta ei ollut kannattavaa ja kirjapainotoimintaa karsittiin kovalla kädellä.

Löysin Tehomainos J. W. Thompsonilta faktorin paikan, mutta lama puski päälle 1980-luvun lopussa ja vuoden kuluttua totesivat tarpeen vähentää väkeä, eikä faktorin tehtävää nähty tarpeellisena. Tähän myös vaikutti se, että eräs kirjapaino ei pystynyt sovitusti toimittamaan Huhtamäen vuosikertomuksia, kun olivat ottaneet liian paljon töitä sisään. Tämä luettiin faktorin syyksi. Tämän jälkeen olin työttömänä kunnes löysin HelRot nimisestä kirjapainoalan tarvikkeita myyvästä firmasta myyntimiehen työn autoedulla. HelRotia veti omistajana Jorma Pitkänen, jonka oheen tuli Matti Painilainen todellinen alan myyntimiesten konkari, jonka mukana sain olla oppimassa myyntimiehen työtä. Työkaverina HelRotissa oli Tony Elf, jonka kanssa kierrettiin Suomea. Sain olla messuilla mukana Englannin Birminghamissa, jossa etsittiin uusia tuotteita myytäväksi. Myyntimiestyö ei tuottanut riittävästi tulosta, joten olin taas työtön. Priima Offsetissa Tapanilassa toimin asemoijana ja autonkuljettajana. Priima Offsetin omistaja oli Osmo Rinkinen, joka teki paljon alihankintaa WSOY:lle painaen sanakirjoja Miller-painokoneella. Priima Offsetissa ei ollut vakinaista painajaa, vaan kaikki tulivat, kun oli tarvetta, tai Rinkinen painoi itse.

Priima Offsetissa ollessani näin ilmoituksen painajaopiskelijoiden opettajan paikasta Porvoossa 1990. Sain paikan ainoana hakijana. Porvoossa sanoivat, että jos haluan jatkaa opettajana, niin minun pitää käydä pätevöitymässä Jyväskylän ammatillisessa opettajakorkeakoulussa alan opettajaksi. Valmistuin sieltä 1994. Porvooseen tulessa siellä oli käytössä perinteiset latomakoneet, joita oltiin hankkimassa lisää, kerroin ettei se ole järkevää, joten peruivat tilauksen. Latomakoneet korvattiin Macintosh tietokoneilla neuvojeni mukaan. Minä olin tässä asiantuntijana, sillä minulla oli ollut jo 1980-luvun alussa Commodore 64 ja olin hankkinut Macin kotiini myös. Vuonna 1998 minulle aukesi mahdollisuus palata Käpylään opettajaksi, josta jäin eläkkeelle 2018. Käpylässä opetin aluksi oppisopimusoppilaita, kävin ottamassa vastaan työkokeita eripuolilla maata. Tämän jälkeen pääsin opettamaan offsetpainamista, digitaalipainamista, seripainamista, videotyöskentelyn perusteita ja 3 D tulostusta.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu