Sosiaaliset ongelmat ovat lievennettävissä – vain hihat tarvitsee kääriä joka suunnalla

Suomi tunnetaan maailmalla korkeasta elintasostaan ja hyvinvoinnistaan, mutta pinnan alla kytee merkittäviä sosiaalisia ongelmia, jotka vaativat välittömiä ja innovatiivisia ratkaisuja. Tässä artikkelissa tarkastelen kolmea keskeistä sosiaalista ongelmaa Suomessa vuonna 2024 ja ehdotan konkreettisia toimia niiden ratkaisemiseksi. Ja mikä tärkeintä, käyn läpi myös, mitä jokainen tavallinen suomalainen voi tehdä asioiden parantamiseksi.

1. Asunnottomuus

Vaikka Suomi on onnistunut vähentämään asunnottomuutta viime vuosina, ongelma on edelleen merkittävä, erityisesti suurissa kaupungeissa kuten Helsingissä. Asunnottomuus koskettaa erityisesti nuoria, maahanmuuttajia ja mielenterveysongelmista kärsiviä.

Ratkaisut:

 • Kuntouttavat asuntolat: Lisää kuntouttavia asumisratkaisuja, joissa tarjotaan paitsi asunto myös tukea ja palveluja asunnottomille, erityisesti mielenterveys- ja päihdekuntoutusta.
 • Yhteisöasuminen: Edistetään yhteisöasumista, jossa eri sukupolvet ja sosiaaliset ryhmät asuvat yhdessä, mikä lisää yhteisöllisyyttä ja vähentää yksinäisyyttä.

Mitä tavallinen suomalainen voi tehdä:

 • Vapaaehtoistyö: Osallistu vapaaehtoistyöhön paikallisissa asunnottomuushankkeissa. Monet järjestöt tarvitsevat apua ruokajakelussa, vaatetuksessa ja henkisessä tuessa.
 • Lahjoitukset: Lahjoita vaatteita, huonekaluja ja muita tarpeellisia tavaroita asunnottomille ja vähävaraisille perheille.
 • Yhteisöllisyys: Luo yhteisöllisyyttä omassa naapurustossasi, ole avoin ja tue naapureitasi, jotka saattavat tarvita apua.

2. Terveydenhuollon Saavutettavuus

Pitkät odotusajat terveydenhuollossa ovat kasvava ongelma, joka pahentaa terveyseroja ja heikentää väestön yleistä hyvinvointia. Erityisesti mielenterveyspalvelujen saatavuus on riittämätön.

Ratkaisut:

 • Digitaalisten palvelujen hyödyntäminen: Lisää panostuksia digitaalisiin terveyspalveluihin, kuten etäterapiaan ja -konsultaatioihin, jotka voivat helpottaa hoidon saatavuutta erityisesti syrjäseuduilla.
 • Nopeutettu hoitoprosessi: Otetaan käyttöön ”nopean hoidon malli”, jossa potilaat saavat alkuarvion ja tarvittavat perustutkimukset saman päivän aikana, jolloin hoitoon pääsy nopeutuu merkittävästi.

Mitä tavallinen suomalainen voi tehdä:

 • Tietoisuuden lisääminen: Levitä tietoa mielenterveyspalveluista ja rohkaise läheisiäsi hakemaan apua tarvittaessa.
 • Vertaisapu: Perusta vertaisryhmä tai osallistu olemassaoleviin vertaisryhmiin, joissa voi jakaa kokemuksia ja tukea toisiaan mielenterveyshaasteissa.
 • Itsehoito: Huolehdi omasta terveydestäsi ja rohkaise muita tekemään samoin. Pienet elämäntapamuutokset, kuten säännöllinen liikunta, savuttomuus, raittius ja terveellinen ruokavalio, voivat parantaa hyvinvointia merkittävästi.

3. Työttömyys ja Sosiaaliturva

Työttömyys ja sosiaaliturvajärjestelmän puutteet ovat ajankohtaisia haasteita. Työttömyysaste on nousussa, ja sosiaaliturvamuutokset aiheuttavat epävarmuutta erityisesti matalapalkkaisissa ja epätyypillisissä työsuhteissa oleville.

Ratkaisut:

 • Perustulo- ym. kokeilut: Laajennetaan perustulo ym-. kokeiluja, jotka tarjoavat turvaa ilman byrokratiaa ja kannustavat työelämään osallistumista.
 • Koulutus ja uudelleenkoulutus: Investoidaan kattavaan koulutus- ja uudelleenkoulutusohjelmaan, joka valmistaa työntekijöitä uusiin, digitaalisiin ja vihreisiin työpaikkoihin.

Mitä tavallinen suomalainen voi tehdä:

 • Verkostoituminen: Osallistu ammatillisiin verkostoihin ja tapahtumiin, jotka voivat auttaa löytämään uusia työmahdollisuuksia.
 • Koulutus: Hyödynnä ilmaisia tai edullisia koulutusmahdollisuuksia, kuten verkkokursseja, parantaaksesi taitojasi ja työllistymismahdollisuuksiasi.
 • Yrittäjyys: Harkitse oman yrityksen perustamista tai pienimuotoista yrittäjyyttä, joka voi tarjota uusia tulonlähteitä ja joustavuutta työelämään.

Nyt on aika toimia!

On aika lakata vain puhumasta ja ryhtyä konkreettisiin toimiin. Näiden sosiaalisten ongelmien ratkaiseminen ei ole pelkästään hallituksen vastuulla, vaan vaatii kaikkien – yritysten, järjestöjen ja kansalaisten – yhteistä panosta. Suomen on mahdollista säilyttää asemansa maailman onnellisimpana maana vain, jos pidämme huolen kaikista kansalaisistamme ja varmistamme, että hyvinvointi kuuluu kaikille.

Nyt on aika vaatia muutosta ja osallistua aktiivisesti sen toteuttamiseen! Tarvitsemme rohkeutta ja innovatiivisuutta, jotta voimme yhdessä rakentaa paremman ja tasa-arvoisemman Suomen. Ja jokainen voi tehdä jollekin asialle jotain, vaikka kukaan ei ehdi yksin vaikuttaa kaikkiin asioihin.

Muistetaan myös se, että tässä maailmanajassa järkevin vertailukohta ei ole mielikuvien paratiisi, vaan muut maat ja menneet vuosikymmenet Suomessa. Pienikin, mutta pysyvä edistys on merkityksellistä. Systeemi nimeltä yhteiskunta ei pyöri ilman sen pyörittämisestä innostuneita ihmisiä.


Lähteet:

perttupulkkinen

Kestävänä pitämieni perusarvojen puolesta, yleensä myönteisessä sävyssä - silti joskus roiskaistenkin. Lähellä sielua "tarsolainen trilogia" usko, toivo ja rakkaus, sekä tahto, maalaisjärki ja huumori. Tunnistan riskin syyllistyä tekopyhyyteen tietyissä aiheissa, vaikka yritän välttää sitä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu